Hvis du vil servere alkohol, med en alkoholvolumen på 2,8% eller højere, skal du have en alkoholbevilling.
Her på siden, kan du finde svar på en række spørgsmål omkring alkoholbevillinger.

 

Hvis du vil starte en restaurationsvirksomhed (café, værtshus, spisested, diskotek m.v.), hvor du vil servere stærke drikke (dvs. drikkevarer med en alkoholvolumen på 2,8 % eller derover) for dine gæster, skal du søge om at få en alkoholbevilling.

I restaurationsplanen kan du finde svar på en lang række spørgsmål omkring det at få en alkoholbevilling i Ærø Kommune.

Selvom denne vejledning kaldes restaurationsplanen, så gælder reglerne også for andre typer virksomheder, som ønsker at sælge eller udskænke alkohol. Det kunne f.eks. være en frisør, en butik eller en kantine, som ønsker at byde sine gæster på en øl eller et glas vin.

Du må ikke servere stærke drikke i din restaurationsvirksomhed, før du har en alkoholbevilling.

Hvis du blot skal holde et enkeltstående arrangement, gælder reglerne om lejlighedstilladelser

Hvis du vil ansøge om en alkoholbevilling, herunder fornyelse eller godkendelse af bestyrer mv., skal du gøre det hos Fyns Politi.

Her kan du finde de blanketter, du skal bruge til ansøgningen. 


Har du spørgsmål til ansøgningen skal du kontakte Fyns Politi

Fyns Politi
Hans Mules Gade 1-3
5000 Odense C
fyn@politi.dk  

Telefon: 114

Telefontid:  
Mandag, onsdag, torsdag og fredag: kl. 9.30 – 13.00
Tirsdag: lukket

Det er Bevillingsnævnet, som beslutter, om du kan få en alkoholbevilling. Alkoholbevillinger gives ud fra reglerne i Restaurationsloven og Restaurationsplanen for Ærø Kommune.

Inden Bevillingsnævnet behandler en ansøgning, undersøger Fyns Politi om de forskellige krav er opfyldt. Arbejdet med bevillinger sker i tæt samarbejde mellem Bevillingsnævnet og politiet. 

Bevillingsnævnet tildeler og fornyer alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid, når virksomheder i kommunen søger om dette i forbindelse med opstart af virksomhed eller ved udløb af eksisterende tilladelser.

Bevillingsnævnet består af en repræsentant for Politidirektøren, et sagkyndigt medlem, et repræsentant for Ærø Restauratørforening og to medlemmer udpeget af Ærø Kommunalbestyrelse. Bevillingsnævnet holder møder en gang om måneden, dog ikke i juli måned. Møderne er ikke offentlige.  

Bevillingsnævnet træffer bl.a. afgørelser om: 

 • ansøgninger om alkoholbevillinger 
 • ansøgninger om fornyelse af bevillinger
 • ansøgninger om godkendelse af bestyrer
 • ansøgninger om godkendelse af ændringer i bestyrelsessammensætningen

Hvis du vil ansøge om en alkoholbevilling, er der nogle krav til dig som ansøger.

En ansøger kan enten være en person eller et selskab. 

En person, der søger alkoholbevilling, skal som hovedregel være fyldt 21 år for at søge om alkoholbevilling. Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal ansøgeren være fyldt 18 år. Ansøgeren må ikke være umyndig eller under værgemål.

Bevillingsnævnet skal ved vurderingen tage hensyn til, om bevillingsansøgeren m.fl. har udvist en sådan adfærd, at der er risiko for, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

Bevillingsnævnet skal desuden tage hensyn til bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer. Bevillingsnævnet skal fx se på, om ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde.

Du kan enten kontakte Fyns Politi eller Ærø Kommune.


Kontakt Fyns Politi, hvis du har spørgsmål til: 

 • Alt i forhold til selve ansøgning, fornyelse, ændringer m.m. 
 • Lejlighedstilladelser


Fyns Politi
Hans Mules Gade 1-3
5000 Odense C
fyn@politi.dk 

Telefon: 114

Telefontid:  
Mandag, onsdag, torsdag og fredag: kl. 9.30 – 13.00
Tirsdag: lukket


Kontakt Ærø Kommune, hvis du har spørgsmål til: 

 • Afgørelser fra Bevillingsnævnet 
 • Din alkoholbevilling er blevet væk
 • Bevillingsnævnets afgørelse 
 • Hvis du vil klage over Bevillingsnævnets afgørelse
 • Restaurationsplanen


Bevillingsnævnet
Sekretariatet
Statene 2
5970 Ærøskøbing

E-mail: skr@aeroekommune.dk