Herunder finder du forskellige sundhedstilbud til voksne.

Ærø Kommune har et team af medarbejdere, der er uddannet til at rådgive og vejlede borgere og medarbejdere omkring alkoholrelaterede problematikker. Alle kan kontakte teamet.

Det rådgivne alkoholteam kan:

 • Rådgive om alkoholforbrug og vaner
 • Hjælpe med at få kontakt til en alkoholbehandler eller en stofmisbrugsbehandler
 • Rådgive, hvis du er bekymret for et familiemedlem, en ven, en nabo, en kollega – eller deres børn.
 • Give dig gode råd om håndtering af en svær alkoholrelateret situation
 • Besøge en borger eller familie i eget hjem efter aftale, eller deltage i møder – med eller uden andre medarbejdere fra Ærø Kommune

Kontakt én af teamets medarbejdere:

 • Henriette Stærke, sygeplejen - 24 26 46 15
 • Pernille R. Bolding, Sundhedshuset - 63 52 55 23 (barsel)
 • Gitte Friis Grydehøj, Job- og Voksencentret - 29 61 55 88
 • Dorte L. Madsen, Sundhedsplejen – 23 70 12 07
 • Heidi Beck, Familiekonsulent – 40 40 03 76
 • Lise Byrler, Kultur- og Socialforvaltningen – 29 46 10 05


Det rådgivne alkoholteam kan kontaktes i kommunens åbningstider eller send en mail til detraadgivendeteam@aeroekommune.dk

Ærø kommune tilbyder, i samarbejde med Alkoholbehandlingen Svendborg, professionel rådgivning og behandling til borgere med et problematisk alkoholforbrug.

 • Alle rådgivnings- og behandlingsforløb er gratis.
 • Du kan frit henvende dig. Det kræver ikke henvisning.
 • Du kan være anonym.
 • Du er også velkommen, hvis du blot ønsker en uforpligtende samtale om dit alkoholforbrug
 • Telefonrådgivning er også en mulighed, hvis du foretrækker det.

Tilbuddet er til dig, der er over 18 år og som ønsker at ændre vaner i forhold til dit alkoholforbrug.

Alkoholbehandlingen kan foregå
På Ærø
Onsdage efter aftale
Sundhedshuset, Sygehusvejen 18, 5970 Ærøskøbing eller
Job- og Voksencenter, St. Rise Skolevej 3, 5970 Ærøskøbing 

I Svendborg
Alle hverdage
Sankt Jørgens Vej 15, 5700 Svendborg

Kontakt:
Alkoholbehandlingen Svendborg Kommune
Sankt Jørgens Vej 15,
5700 Svendborg
Mail: abc@svendborg.dk
Tlf. 62 23 66 66
Alle hverdage 8-13 - fredag dog 8-12

Læs mere om Alkoholbehandlingen og deres tilbud 

Digitale tilbud
Alkoholbehandlingen Svendborg tilbyder på forsøgsbasis behandling over internettet til personer, der ønsker en nem og effektiv behandling, der delvist kan foregå hjemmefra.

Internetprogrammet består af information, træning og øvelser, hvor personen gennem tekst, billeder og video vil blive klogere på sig selv og sin adfærd.

Ved interesse, så kontakt venligst en af behandlerne:

Rie Rostgaard                                                               Stina Cossen
Tlf. 30 10 70 87                                                            Tlf. 30 10 70 84
Mail: rie.rostgaard@svendborg.dk                               Mail: stina.cossen@svendborg.dk

 

Hjælp og vejledning 

 

Alkoholbehandlingen i Svendborg har tilbud til pårørende. "Pårørende” kan være en partner, børn, forældre eller andre, som er tæt på den, der har et alkoholoverforbrug.

Individuelle rådgivende samtaler tilbydes til pårørende til én, der allerede er i behandling. Samtalerne tilpasses individuelt.

Pårørende til én, der drikker for meget - og som endnu ikke i behandling – har mulighed for at deltage i et gruppebaseret kursusforløb over seks gange á to timer.

Kursets formål:

 • At passe på sig selv
 • At motivere den, der drikker for meget, til at drikke mindre
 • At motivere den med alkoholproblemet til at gå i behandling

 

Der er løbende optag til kurset. Dvs. den pårørende kan starte kort tid efter, at de har været til en FORsamtale hos en behandler.

Kontakt:
Alkoholbehandlingen Svendborg

Tlf. 62 23 66 66 (Mandag-torsdag kl. 8-13, fredag kl. 8-12)
Mail: abc@svendborg.dk

Du kan også få hjælp og gode råd digitalt på Alkohollinjen

Ærø Kommune tilbyder gratis rygestopkursus til dig, der har brug for hjælp til at blive røgfri.

Du får rådgivning og vejledning i rygestopmekanismer, rygeafvænningsprocessen samt redskaber til adfærdsændringer, der kan føre til varigt rygestop.

Kurserne kan foregå i hold eller individuelt
Rygestopkurserne i hold varetages af rygestopvejleder og sygeplejerske Lone Horne. Nye kurser starter op to gange årligt, og består af fem mødegange fordelt på seks uger. Tidspunkter for kurset annonceres i Ærø Ugeavis og på Ærø Kommunes hjemmeside ca. en måned før opstart.

De individuelle rygestopkurser varetages af rygestopvejleder Stine Bjerregaard. Her er løbende opstart og mødetidspunkter aftales individuelt.

Kontakt
Rygestopvejleder og sygeplejerske Lone Horne
Tlf.: 24 26 46 15
Mail: luh@aeroekommune.dk

Rygestopvejleder Stine Bjerregaard
Tlf. 63 52 55 23
Mail: sbj@aeroekommune.dk

Digitale tilbud
Bliv røgfri over telefonen med STOPLINJEN
Bliv røgfri digitalt med E-kvit - findes også som app 

Sundhedshuset i Ærøskøbing tilbyder træning for dig med en eller flere kroniske sygdomme. Træning er med til at forbedre dit fysiske niveau samt forebygger forværring af sygdommen.

Dette træningstilbud inkluderer:

 • Visitations- og afklarende samtale i Sundhedshuset
 • Tilrettelæggelse af forløb og test af funktion
 • Holdtræning to gange om ugen i maksimalt tre måneder (løbende optag)
 • Opfølgning og vejledning ud fra dine behov

Træningen foregår i Sundhedshusets træningssal. Vi tilstræber, at så mange som muligt, deltager på holdet. Hvis du af årsager ikke kan indgå i holdtræning, tilbydes du individuel træning.

Ved afslutning af forløbet revurderes dit behov, og fysioterapeuten vejleder om dine muligheder herfra.

Kontakt
De trænende terapeuter

Sundhedhuset Ærøskøbing
Tlf. 23 10 87 35
Mail: terapeuterne@aeroekommune.dk

Telefontid: Alle hverdage kl. 8.00 - 8.45

Livet med en kronisk sygdom kan ofte være svær, og derfor tilbydes du råd og vejledning hos sygeplejen i Ærø Kommune. Samtalen finder som udgangspunkt sted i sygeplejeklinikken i Ærøskøbing.

Tidspunkt, mødefrekvens og konkret indhold aftales individuelt efter behov.

Samtalen kan bl.a. indeholde:

 • Hverdagsnær inspiration til at tackle livet med en kronisk sygdom
 • Medicintjek
 • Viden om din specifikke sygdom
 • Information om kommunens andre tilbud til dig med en kronisk sygdom

Samtalen kan være med til at give dig øget livskvalitet samt forebygge forværring af sygdommen.

Ønsker du at benytte tilbuddet, er du velkommen til at tage kontakt pr. telefon eller mail.

Kontakt
Hjemmesygeplejen
Telefon: 24 26 46 15
Mail: sygeplejerskerne@aeroekommune.dk  


Nyttige links
Lungeforeningen
Hjerteforeningen
Diabetesforeningen 

Ærø Kommune udbyder et digitalt tilbud til dig med type 2 diabetes eller en hjertesygdom.
Tilbuddet er til dig, der ønsker at vide mere om din sygdom samt hvordan du lever et godt liv med den.  

E-læring

Tilbuddet består af et e-læringskursus, hvor du kan få viden og råd om livet med en sygdom. Du bestemmer selv hvornår du tager kurset, hvor du tager det og du kan gå til og fra det.

Det kræver en computer og /eller tablet med internetadgang for at gøre brug af dette tilbud.

Du kan selv tilmelde dig her eller du kan tage kontakt til én af nedenstående tovholdere, som kan hjælpe dig med oprettelse og svare på dine spørgsmål.

Video om oprettelse her.

Video om anvendelse af programmet her.

Online foredrag

Ved din tilmelding får du også mulighed for at deltage i flere online foredrag med sundhedsprofessionelle og andre mennesker med type 2 diabetes eller hjertesygdom. Du får hverdagsnær inspiration, du kan chatte med både fagperson og andre deltagere – og du kan også blot se og lytte med helt anonymt.

Du vil blive inviteret til disse foredrag via mail.

Video med introduktion til at deltage i online foredrag (webinar) her.

Kontakt
Diætist Malene B. Jessen

Tlf: 63 52 55 24.

Mail: mbj@aeroekommune.dk


Fysioterapeut Diana Häggman

Tlf: 30 35 49 63

Mail: dhm@aeroekommune.dk

Ærø Kommune tilbyder et gratis individuelt tilrettelagt forløb til dig, der er ramt af cancer, eller har været ramt indenfor de sidste 2 år. Indholdet i forløbet planlægges efter dine behov og muligheder, så du bedre kan mestre hverdagen og livet med cancer.

Tilbuddet kan indeholde:

 • Træningsforløb på hold superviseret af fysioterapeuter
 • Vejledning og samtale hos sygeplejen. Det kan bl.a. være omkring sygdomsforløbet, medicin og lign.
 • Kostvejledning hos diætist
 • Rygestopforløb
 • Vejledning omkring hjælpemidler

Du kan henvises via egen læge, sygehus eller du kan selv henvende dig til de trænende terapeuter. Når vi modtager henvendelsen, vil du blive indkaldt til en afklarende samtale hos fysioterapeuterne, hvor vi vil planlægge dit forløb. Samtalen vil foregå enten i Sundhedshuset, Ærøskøbing eller hjemme hos dig selv.

Træningen hos fysioterapeuterne foregår i træningssalen ved Sundhedshuset, Sygehusvejen 18, Ærøskøbing tirsdag og fredag kl. 11 til kl. 12. Du kan starte, når det passer ind i dit forløb.

Hvis du ikke selv kan transportere dig til træning, kan du af fysioterapeuten blive visiteret til kørsel. Her kan forekomme ventetider før eller efter træningen.

Forløbet afsluttes med en samtale hos fysioterapeuterne. Samtalen kan bl.a. indeholde en plan for, hvordan du kommer videre efter forløbets afslutning.

Kontakt
De trænende terapeuter
Tlf. 23 10 87 35
Mail: terapeuterne@aeroekommune.dk

Telefontid: Alle hverdage kl. 8.00 - 8.45

Læs om patientforeninger her 

Sundhed og sygdom har stor indflydelse på vores seksualitet og intimitet.
Ligeledes kan berøring, sex og samliv også påvirke vores sundhed i en positiv retning. Derfor er det vigtigt at bevare og vedligeholde sin seksuelle sundhed.

Alder, medicin, livsstil, kronisk sygdom kan påvirke din lyst, din evne og dine følelser omkring sex, samliv og intimitet/berøring.

Vi anbefaler at kontakte egen læge for råd og vejledning. Hvis du selv ønsker at opsøge hjælp, kan vi anbefale én eller flere af nedenstående links.

Nyttige links

Kontakt
Sundhedskoordinator Stine Bjerregaard

Tlf: 63 52 55 23.

Mail: sbj@aeroekommune.dk


 

Ærø Kommune tilbyder kurser i mindfulness-meditation, som er et anerkendt redskab til at regulere vanskelige følelser, håndtere kroniske smerter og i det hele taget øge følelsen af velvære.

På mindfulness-kurset lærer du at håndtere dine udfordringer på en ny måde. Du opnår en bevidsthed om dig selv og dine reaktioner - og du lærer at overtage styringen af bl.a. følelser og smerter.

Forløbet:
Inden kursusstart får du en afklarende samtale med en mindfulness-instruktør. Her finder I sammen ud af om kurset passer til det, du har brug for.

Kurset er for dig, der:

 • Har kroniske smerter
 • Har en kronisk sygdom
 • Har været i behandling for kræft
 • Har haft angst eller depression
 • Er stresspåvirket, så du er sygemeldt eller er i risiko for at blive det.

Kontakt:
Mindfulnessinstruktør og ergoterapeut Jes Plesner på telefon 51 70 88 45 eller mail jpl@aeroekommune.dk

 

Internetpsykiatrien er et landsdækkende gratis behandlingstilbud, hvor du kan få behandling for angst og depression over internettet. Tilbuddet er til dig over 18 år med panikangst, socialangst, enkeltfobier eller let til moderat depression.

Tilbuddet kræver at:

 • Du har adgang til computer eller tablet med webkamera
 • Du er tilmeldt e-boks og har NemID
 • Du kan læse og skrive dansk

Du skal anmode om at komme i behandling hos Internetpsykiatrien.
Læs mere om det her.

Internetpsykiatrien kan desværre ikke tilbyde dig behandling hvis du:

 • samtidig lider af skizofreni, bipolar lidelse eller beslægtede lidelser
 • har PTSD eller OCD
 • har et misbrug af alkohol eller stoffer
 • aktuelt er i anden psykoterapeutisk eller psykiatrisk behandling

Hvis ovenstående er tilfældet, kontakt da egen læge.

Se mere om tilbuddet her

Kontakt

Internetpsykiatrien
Telepsykiatrisk Center, Odense
Telefon: 99 44 95 60

Mail: ipsyk@rsyd.dk

 

 

 

Ærø Kommunes diætist, sundhedsplejerske og jordemødre tilbyder individuelle forløb til gravide kvinder med BMI over 27 før graviditet.

Formålet med forløbet er at forebygge større vægtøgning hos denne målgruppe.    

Gennem hele forløbet vil der være fokus på hvad overvægt betyder for graviditet og fødsel, viden om og idéer til sunde kost- og motionsvaner der fører til en positiv vægtudvikling under graviditeten samt vedligeholdelse af disse vaner efter fødslen.

Der vil desuden være stor fokus på forældrenes vigtige roller for barnets sundhed, og hvordan forældres livsstil og sundhedsadfærd smitter af på børns sundhedsadfærd, helbred og trivsel.

Jordemødrene henviser den gravide kvinde til det individuelle forløb hos diætist Malene Jessen, og følger op på tiltagene ved jordemoderundersøgelserne.
Det individuelle forløb ved diætist Malene Jessen består af 4-6 samtaler under graviditeten samt 2 samtaler henholdsvis 4 og 6 måneder efter fødslen. Sundhedsplejersken vil herefter følge op på de aftalte mål og tiltag ved hjemmebesøgene i barnets første leveår.

Kontakt
Diætist Malene B. Jessen      
Tlf.: 63 52 55 24
Mail: mbj@aeroekommune.dk

Telefontid: alle hverdage kl. 8-9 og kl. 12-13

Sundhedsplejerske Dorte L. Madsen
Tlf. 23 70 12 07
Mail: dlm@aeroekommune.dk

Ærø Kommunes diætist tilbyder Sund Vægt-forløb til alle voksne med svær overvægt, dvs. BMI over 30, og som ønsker et sundt og varigt vægttab.

Forløbet
Forløbet strækker sig over en periode på 1 år og indeholder gruppevejledninger á 8 mødegange samt individuelle samtaler med diætist.

Med udgangspunkt i netop din hverdag får du vejledning, støtte og redskaber til en hverdag med bevægelse, sunde madvaner og sunde fællesskaber, der alt sammen fører til en sund og positiv vægtudvikling.

Der starter nye forløb op i efterår og forår.
Deltagelse kræver henvisning fra egen læge.

Kontakt
Diætist Malene B. Jessen       
Tlf.: 63 52 55 24
Mail: mbj@aeroekommune.dk

Telefontid
Alle hverdage kl. 8-9 og kl.12-13

Hvis du er pensionist og på grund af nedsat mobilitet ikke kan deltage på et almindeligt ældre-idrætshold, kan du melde dig til Hensynstagende Ældregymnastik.

Der er holdstart om efteråret, og detaljerede oplysninger annonceres i Ugeavisen Ærø. Der kræves ikke lægehenvisning. Der trænes en gang ugentligt i en time efterfulgt af ½ times socialt samvær.

Ønsker du yderligere information bedes du rette henvendelse til Dagcenter Ærø.

Dagcenter Ærø                                                                       
Gasværksvej 10
5960 Marstal

Tlf. 63 52 55 69

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.00 – 15.00
Onsdag og fredag kl. 08.00 – 13.00

Ældre borgere kan opleve ændringer i deres måltidsstruktur som fx kan ses ved et større uplanlagt vægttab, et lavt madindtag, et dårligt funktionsniveau og/eller akut opstået sygdom. På ældreområdet er der tilknyttet en diætist, som kan kontaktes ved behov for en udvidet ernæringsvejledning/ernæringsindsats.

Plejepersonale på ældreområdet anvender ”Skema til ernæringsvurdering” til at udrede, om borger har haft et uplanlagt vægttab.

Hvis du er bekymret for din pårørende eller har spørgsmål kan du kontakte plejepersonalet eller diætisten.

Kontakt:
Diætist Katrine Madsen                
Tlf.: 63 52 55 25
Mail: kma@aeroekommune.dk   

Telefontid:
Alle hverdage kl. 13.30 – 14.30

Borgere der oplever problemer med uplanlagt vægttab eller er i risiko for dårlig ernæringstilstand (underernæring) kan henvises til forløb ved diætist via egen læge eller via sundhedsfagligt personale i Sundhedshuset.

Kontakt:
Diætist Katrine Madsen             
Tlf.: 63 52 55 25
Mail: kma@aeroekommune.dk   

Telefontid:
Alle hverdage kl. 13.30 – 14.30

Fylder hash, kokain, amfetamin eller andre stoffer for meget i din hverdag?

Anonym stofmisbrugsbehandling er et tilbud til borgeren, der ønsker anonym behandling, støtte og rådgivning til at komme ud af sit misbrug. Det er gratis at deltage, og borger behøver hverken at opgive navn eller CPR-nummer.

Der er ikke mulighed for medicinsk stofmisbrugsbehandling i det anonyme behandlingstilbud. Behandlingen tilbydes i grupper og varer typisk 4 måneder.

Den anonyme stofmisbrugsbehandling henvender sig til borgere som:

 • Er i uddannelse eller beskæftigelse 
 • Er over 18 år
 • Har et reelt ønske om at reducere eller stoppe forbruget af rusmidler
 • Har afklarede boligforhold
 • Har brug for anonymitet

Odense Kommune samarbejder med alle kommuner i Region Syddanmark. 
Tilbuddet er beliggende i Odense, Esbjerg og Kolding. Henvendelse sker direkte til tilbuddet via telefon, SMS eller e-mail med henblik på en anonym afklaringssamtale.

Kontakt:
Tlf.: 63 75 11 11
SMS: 51 77 73 27

Der er ingen faste telefontider, men opkald besvares i tidsrummet 8.30 – 15.30.
Mail besvares hurtigst muligt, på e-mail: pas@odense.dk

Odense:
Tlf.: 63 75 11 11 / SMS: 51 77 73 27
E-mail: pas@odense.dk
M
ere info

Kolding:
Tlf.: 61 19 20 72
E-mail: stofmisbrugsbehandlingen@kolding.dk
Mere Info

Esbjerg:
Tlf.: og SMS: 23 60 90 14
E-mail:heltanonym@esbjergkommune.dk
Mere Info

Ambulant rådgivning og behandling til voksne fra 26 år der har et decideret misbrug – eller er afhængige af euforiserende stoffer.

Storafhængige misbrugere fra 25 år og opefter, som er afhængige af heroin, andre stoffer af morfingruppen centralstimulerende stoffer og/eller andre afhængighedsskabende rusmidler. Dvs. stofmisbruget kan omfatte stoffer som; opiater og opiatlignende stoffer (morfin, heroin, ketogan, metadon), kokain, amfetamin eller amfetaminlignende stoffer (fx ecstacy), hallucigener (fx LSD og visse svampearter), cannabisprodukter (fx hash, marihuana, pot) samt benzodiazepiner (fx stesolid, alupam og rohypnol).

Behandlingen finder sted
Behandlingscenter Svendborg
Voksenafdelingen
Dronningholmsvej 60 A
5700 Svendborg

Åbningstider
Mandag, tirsdag og onsdag: Kl. 8.00 - 15.30
Torsdag: Kl. 8.00 - 17.30
Fredag: Kl. 8.00 -13.00

Kontakt
Tlf. 62 23 49 90
E-mail: behsv@svendborg.dk
Behandlingscenter Svendborg

Tidsbestilling til behandling i såvel Svendborg som på Ærø foregår via Behandlingscenteret i Svendborg.

Kvalitetsstandard for misbrugsindsats

Tilbuddet omfatter information om behandlingen, herunder virkningen af den ordinerede medicin. Der tages afsæt i at være pårørende, og hvordan man som pårørende kan undgå at blive inddraget i misbruget, men derimod i løsningen. Dette tilbud er specielt til den gruppe, som har en pårørende i ambulant behandling i Behandlingscentret.

Behandlingen finder sted:
Behandlingscenter Svendborg
Voksenafdelingen
Dronningholmsvej 60 A
5700 Svendborg

Åbningstider:
Mandag, tirsdag og onsdag: Kl. 8.00 - 15.30
Torsdag: Kl. 8.00 - 17.30
Fredag: Kl. 8.00 -13.00

Kontakt:
Tlf. 62 23 49 90
E-mail: behsv@svendborg.dk  
Behandlingscenter Svendborg 

Ærø Kommune tilbyder et gratis individuelt tilrettelagt forløb til dig, der er ramt af cancer, eller har været ramt indenfor de sidste 2 år. Indholdet i forløbet planlægges efter dine behov og muligheder, så du bedre kan mestre hverdagen og livet med cancer.


Tilbuddet kan indeholde:

 • Træningsforløb på hold superviseret af fysioterapeuter
 • Vejledning og samtale hos sygeplejen. Det kan bl.a. være omkring sygdomsforløbet, medicin og lign.
 • Kostvejledning hos diætist
 • Rygestopforløb
 • Vejledning omkring hjælpemidler

 

Du kan henvises via egen læge, sygehus eller du kan selv henvende dig til de trænende terapeuter. Når vi modtager henvendelsen, vil du blive indkaldt til en afklarende samtale hos fysioterapeuterne, hvor vi vil planlægge dit forløb. Samtalen vil foregå enten i Sundhedshuset, Ærøskøbing eller hjemme hos dig selv.

 

Træningen hos fysioterapeuterne foregår i træningssalen ved Sundhedshuset, Sygehusvejen 18, Ærøskøbing tirsdag og fredag kl. 11 til kl. 12. Du kan starte, når det passer ind i dit forløb.

Hvis du ikke selv kan transportere dig til træning, kan du af fysioterapeuten blive visiteret til kørsel. Her kan forekomme ventetider før eller efter træningen.

Forløbet afsluttes med en samtale hos fysioterapeuterne. Samtalen kan bl.a. indeholde en plan for, hvordan du kommer videre efter forløbets afslutning.

Kontakt
De trænende terapeuter
Tlf. 23 10 87 35
Mail: terapeuterne@aeroekommune.dk

Telefontid: Alle hverdage kl. 8.00 - 8.45

Læs om patientforeninger her