Herunder finder du forskellige sundhedstilbud til voksne.

Ærø Kommune har et team af medarbejdere, der er uddannet til at rådgive og vejlede borgere og medarbejdere omkring alkoholrelaterede problematikker. Alle kan kontakte teamet.

Det rådgivne alkoholteam kan:
 • Rådgive om alkoholforbrug og vaner
 • Hjælpe med at få kontakt til en alkoholbehandler eller en stofmisbrugsbehandler
 • Rådgive, hvis du er bekymret for et familiemedlem, en ven, en nabo, en kollega – eller deres børn.
 • Give dig gode råd om håndtering af en svær alkoholrelateret situation
 • Besøge en borger eller familie i eget hjem efter aftale, eller deltage i møder – med eller uden andre medarbejdere fra Ærø Kommune
Kontakt én af teamets medarbejdere:
 • Henriette Stærke, sygeplejen - 24 26 46 15
 • Pernille R. Bolding, Sundhedshuset - 63 52 55 23 
 • Gitte Friis Grydehøj, Job- og Voksencentret - 29 61 55 88
 • Dorte L. Madsen, Sundhedsplejen - 23 70 12 07
 • Heidi Beck, Familiekonsulent -  40 40 03 76
 • Maria Brygger Mortensen - 51 77 91 07 
 • Mona Valentin Iskau - 63 52 56 68 


Det rådgivende alkoholteam kan kontaktes i kommunens åbningstider eller send en mail til detraadgivendeteam@aeroekommune.dk

 

Ærø kommune tilbyder, i samarbejde med Alkoholbehandlingen Svendborg, professionel rådgivning og behandling til borgere med et problematisk alkoholforbrug.

 • Alle rådgivnings- og behandlingsforløb er gratis.
 • Du kan frit henvende dig. Det kræver ikke henvisning.
 • Du kan være anonym.
 • Du er også velkommen, hvis du blot ønsker en uforpligtende samtale om dit alkoholforbrug
 • Telefonrådgivning er også en mulighed, hvis du foretrækker det.

Tilbuddet er til dig, der er over 18 år og som ønsker at ændre vaner i forhold til dit alkoholforbrug.

Alkoholbehandlingen kan foregå
På Ærø
Onsdage efter aftale
Sundhedshuset, Sygehusvejen 18, 5970 Ærøskøbing eller
Frivagten, Markgade 1, 5960 Marstal

I Svendborg
Alle hverdage
Sankt Jørgens Vej 15, 5700 Svendborg

Kontakt:
Alkoholbehandlingen Svendborg Kommune
Sankt Jørgens Vej 15,
5700 Svendborg
Mail: abc@svendborg.dk
Tlf. 62 23 66 66
Alle hverdage 8-13 - fredag dog 8-12

Læs mere om Alkoholbehandlingen og deres tilbud 

Digitale tilbud
Alkoholbehandlingen Svendborg tilbyder på forsøgsbasis behandling over internettet til personer, der ønsker en nem og effektiv behandling, der delvist kan foregå hjemmefra.

Internetprogrammet består af information, træning og øvelser, hvor personen gennem tekst, billeder og video vil blive klogere på sig selv og sin adfærd.

Ved interesse, så kontakt venligst en af behandlerne:

Rie Rostgaard                                                               
Tlf. 30 10 70 87                                                            
Mail: rie.rostgaard@svendborg.dk                               

Susanne Nielsen
Tlf. 62 23 66 66
Mail: ssabsni@svendborg.dk

Du kan også få hjælp og gode råd digitalt på alkolinjen.

Alkoholbehandlingen i Svendborg har tilbud til pårørende. "Pårørende” kan være en partner, børn, forældre eller andre, som er tæt på den, der har et alkoholoverforbrug.

Individuelle rådgivende samtaler tilbydes til pårørende til én, der allerede er i behandling. Samtalerne tilpasses individuelt.

Pårørende til én, der drikker for meget - og som endnu ikke i behandling – har mulighed for at deltage i et gruppebaseret kursusforløb over seks gange á to timer.

Kursets formål:

 • At passe på sig selv
 • At motivere den, der drikker for meget, til at drikke mindre
 • At motivere den med alkoholproblemet til at gå i behandling

 

Der er løbende optag til kurset. Dvs. den pårørende kan starte kort tid efter, at de har været til en FORsamtale hos en behandler.

Kontakt:
Alkoholbehandlingen Svendborg

Tlf. 62 23 66 66 (Mandag-torsdag kl. 8-13, fredag kl. 8-12)
Mail: abc@svendborg.dk

Du kan også få hjælp og gode råd digitalt på Alkohollinjen

 

Ærø Kommune tilbyder gratis rygestopkursus til dig, der har brug for hjælp til at blive røgfri.

Du får rådgivning og vejledning i rygestopmekanismer, rygeafvænningsprocessen samt redskaber til adfærdsændringer, der kan føre til varigt rygestop.

Kurserne kan foregå i hold eller individuelt
Rygestopkurserne i hold varetages af rygestopvejleder og sygeplejerske Lone Horne. Nye kurser starter op to gange årligt, og består af fem mødegange fordelt på seks uger. Tidspunkter for kurset annonceres i Ærø Ugeavis og på Ærø Kommunes hjemmeside ca. en måned før opstart.

De individuelle rygestopkurser varetages af rygestopvejleder Stine Bjerregaard. Her er løbende opstart og mødetidspunkter aftales individuelt.

Kontakt
Rygestopvejleder og sygeplejerske Lone Horne
Tlf.: 24 26 46 15
Mail: luh@aeroekommune.dk

Rygestopvejleder Pernille R. Bolding
Tlf. 63 52 55 23
Mail: prb@aeroekommune.dk

Digitale tilbud
Bliv røgfri over telefonen med STOPLINJEN
Bliv røgfri digitalt med E-kvit - findes også som app 

Sundhedshuset i Ærøskøbing tilbyder træning for dig med en eller flere kroniske sygdomme. Træning er med til at forbedre dit fysiske niveau samt forebygger forværring af sygdommen.

Dette træningstilbud inkluderer:

 • Visitations- og afklarende samtale i Sundhedshuset
 • Tilrettelæggelse af forløb og test af funktion
 • Holdtræning to gange om ugen i maksimalt tre måneder (løbende optag)
 • Opfølgning og vejledning ud fra dine behov

Træningen foregår i Sundhedshusets træningssal. Vi tilstræber, at så mange som muligt, deltager på holdet. Hvis du af årsager ikke kan indgå i holdtræning, tilbydes du individuel træning.

Ved afslutning af forløbet revurderes dit behov, og fysioterapeuten vejleder om dine muligheder herfra.

Kontakt
De trænende terapeuter

Sundhedhuset Ærøskøbing
Tlf. 23 10 87 35
Mail: terapeuterne@aeroekommune.dk

Telefontid: Alle hverdage kl. 8.00 - 8.45

Er du over 18 år og har en eller flere kroniske lidelser, så tilbyder Ærø Kommune dig kostvejledning i Sundhedshuset i Ærøskøbing.
Forløbet består af 3-4 individuelle samtaler med en klinisk diætist, der vil råde og vejlede dig i sunde mad og måltidsvaner samt give dig redskaber til at opnå et eventuelt vægttab.

Tilbuddet er gratis, og kræver henvisning fra egen læge. Forløbet tilpasses dine behov og foregår individuelt.

Ærø Kommune udbyder desuden et digitalt tilbud til dig med type 2 diabetes eller en hjertesygdom.
Se mere i afsnittet herunder.: "Lev livet med hjertesygdom, lungesygdom eller type 2 diabetes.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af vores diætister.

Kontakt
Diætist Malene B. Jessen
Tlf: 63 52 55 24
Mail: mbj@aeroekommune.dk

Diætist Katrine Madsen
Tlf: 63 52 55 25
Mail: kma@aeroekommune.dk

Livet med en kronisk sygdom kan ofte være svær, og derfor tilbydes du råd og vejledning hos sygeplejen i Ærø Kommune. Samtalen finder som udgangspunkt sted i sygeplejeklinikken i Ærøskøbing.

Tidspunkt, mødefrekvens og konkret indhold aftales individuelt efter behov.

Samtalen kan bl.a. indeholde:
 • Hverdagsnær inspiration til at tackle livet med en kronisk sygdom
 • Medicintjek
 • Viden om din specifikke sygdom
 • Information om kommunens andre tilbud til dig med en kronisk sygdom

Samtalen kan være med til at give dig øget livskvalitet samt forebygge forværring af sygdommen.

Ønsker du at benytte tilbuddet, er du velkommen til at tage kontakt pr. telefon eller mail.

Kontakt
Hjemmesygeplejen
Telefon: 24 26 46 15
Mail: sygeplejerskerne@aeroekommune.dk  


Nyttige links
Lungeforeningen
Hjerteforeningen
Diabetesforeningen 

Ærø Kommune udbyder et digitalt tilbud til dig med type 2 diabetes eller en hjertesygdom.
Tilbuddet er til dig, der ønsker at vide mere om din sygdom samt hvordan du lever et godt liv med den.  

E-læring

Tilbuddet består af et e-læringskursus, hvor du kan få viden og råd om livet med en sygdom. Du bestemmer selv hvornår du tager kurset, hvor du tager det og du kan gå til og fra det.

Det kræver en computer og /eller tablet med internetadgang for at gøre brug af dette tilbud.

Du kan selv tilmelde dig via Det digitale sundhedscenter eller du kan tage kontakt til én af nedenstående tovholdere, som kan hjælpe dig med oprettelse og svare på dine spørgsmål.

Video om oprettelse via dette link.

Video om anvendelse af programmet her.

Online foredrag

Ved din tilmelding får du også mulighed for at deltage i flere online foredrag med sundhedsprofessionelle og andre mennesker med type 2 diabetes eller hjertesygdom. Du får hverdagsnær inspiration, du kan chatte med både fagperson og andre deltagere – og du kan også blot se og lytte med helt anonymt.

Du vil blive inviteret til disse foredrag via mail.

Video med introduktion til at deltage i online foredrag (webinar) her.

Kontakt
Diætist Malene B. Jessen

Tlf: 63 52 55 24.

Mail: mbj@aeroekommune.dk


Fysioterapeut Diana Häggman

Tlf: 30 35 49 63

Mail: dhm@aeroekommune.dk

Ærø Kommune tilbyder et gratis individuelt tilrettelagt forløb til dig, der er ramt af cancer, eller har været ramt indenfor de sidste 2 år. Indholdet i forløbet planlægges efter dine behov og muligheder, så du bedre kan mestre hverdagen og livet med cancer.


Tilbuddet kan indeholde:
 • Træningsforløb på hold superviseret af fysioterapeuter
 • Vejledning og samtale hos sygeplejen. Det kan bl.a. være omkring sygdomsforløbet, medicin og lign.
 • Kostvejledning hos diætist
 • Rygestopforløb
 • Vejledning omkring hjælpemidler

 

Du kan henvises via egen læge, sygehus eller du kan selv henvende dig til de trænende terapeuter. Når vi modtager henvendelsen, vil du blive indkaldt til en afklarende samtale hos fysioterapeuterne, hvor vi vil planlægge dit forløb. Samtalen vil foregå enten i Sundhedshuset, Ærøskøbing eller hjemme hos dig selv.

 

Træningen hos fysioterapeuterne foregår i træningssalen ved Sundhedshuset, Sygehusvejen 18, Ærøskøbing tirsdag og fredag kl. 11 til kl. 12. Du kan starte, når det passer ind i dit forløb.

Hvis du ikke selv kan transportere dig til træning, kan du af fysioterapeuten blive visiteret til kørsel. Her kan forekomme ventetider før eller efter træningen.

Forløbet afsluttes med en samtale hos fysioterapeuterne. Samtalen kan bl.a. indeholde en plan for, hvordan du kommer videre efter forløbets afslutning.

Kontakt
De trænende terapeuter
Tlf. 23 10 87 35
Mail: terapeuterne@aeroekommune.dk

Telefontid: Alle hverdage kl. 8.00 - 8.45

Læs om patientforeninger her 

Sundhed og sygdom har stor indflydelse på vores seksualitet og intimitet.
Ligeledes kan berøring, sex og samliv også påvirke vores sundhed i en positiv retning. Derfor er det vigtigt at bevare og vedligeholde sin seksuelle sundhed.

Alder, medicin, livsstil, kronisk sygdom kan påvirke din lyst, din evne og dine følelser omkring sex, samliv og intimitet/berøring.

Vi anbefaler at kontakte egen læge for råd og vejledning. Hvis du selv ønsker at opsøge hjælp, kan vi anbefale én eller flere af nedenstående links.

Nyttige links:

Kontakt
Sundhedskoordinator Pernille R. Bolding 

Tlf: 63 52 55 23.

Mail: prb@aeroekommune.dk


 

Ærø Kommune tilbyder kurser i mindfulness-meditation, som er et anerkendt redskab til at regulere vanskelige følelser, håndtere kroniske smerter og i det hele taget øge følelsen af velvære.

På mindfulness-kurset lærer du at håndtere dine udfordringer på en ny måde. Du opnår en bevidsthed om dig selv og dine reaktioner - og du lærer at overtage styringen af bl.a. følelser og smerter.

Forløbet:
Inden kursusstart får du en afklarende samtale med en mindfulness-instruktør. Her finder I sammen ud af om kurset passer til det, du har brug for.

Kurset er for dig, der:
 • Har kroniske smerter
 • Har en kronisk sygdom
 • Har været i behandling for kræft
 • Har haft angst eller depression
 • Er stresspåvirket, så du er sygemeldt eller er i risiko for at blive det.

Kontakt:
Mindfulnessinstruktør og ergoterapeut Jes Plesner på telefon 51 70 88 45 eller mail jpl@aeroekommune.dk

 

 

Internetpsykiatrien er et landsdækkende gratis behandlingstilbud, hvor du kan få behandling for angst og depression over internettet. Tilbuddet er til dig over 18 år med panikangst, socialangst, enkeltfobier eller let til moderat depression.

Tilbuddet kræver at:
 • Du har adgang til computer eller tablet med webkamera
 • Du er tilmeldt e-boks og har NemID
 • Du kan læse og skrive dansk

Du skal anmode om at komme i behandling hos Internetpsykiatrien.
Læs mere om det her.

Internetpsykiatrien kan desværre ikke tilbyde dig behandling hvis du:
 • samtidig lider af skizofreni, bipolar lidelse eller beslægtede lidelser
 • har PTSD eller OCD
 • har et misbrug af alkohol eller stoffer
 • aktuelt er i anden psykoterapeutisk eller psykiatrisk behandling

Hvis ovenstående er tilfældet, kontakt da egen læge.

Se mere om tilbuddet her

Kontakt

Internetpsykiatrien
Telepsykiatrisk Center, Odense
Telefon: 99 44 95 60

Mail: ipsyk@rsyd.dk

Måske du ikke føler dig ensom, men måske du hellere vil være sammen med nogen end at være alene?

Det kan være vigtigt at afklare med dig selv, hvad du er interesseret i?
 • Har du en bestemt fritidsinteresse eller hobby?
 • Hvilke aktiviteter kunne du forestille dig at deltage i?
 • Har du lyst til at være sammen med andre, og hvor mange?

Se kommunens mange foreninger og fritidstilbud til alle aldre her.

Der findes også en række aktiviteter målrettet ældre – klik her.

Kontakt
Frivilligkoordinator Karin Kristensen
Tlf: 63 52 55 43
Mail: kkr@aeroekommune.dk

Telefontid: Mandag & Torsdag kl. 15.00 – 16.30.

Læs også om Ældresagen her eller kontakt dem på tlf.nr. 51 84 25 52.

 

 

”Sund vægt i familien” tilbydes til hele familien til børn med overvægt. I følges de første to år, og derefter tilbydes I halvårlige kontroller af barnets vægtudvikling.

I vil modtage samtaler og vejledning af diætist og sundhedsplejerske, der bl.a. indeholder støtte og redskaber til en sundere livsstil, der skal føre til en positiv vægtudvikling.

Begge forældre og søskende opfordres til at deltage i samtalerne.

Det kræver en henvisning at deltage, og det kan I få hvis en eller flere af jeres børn har et BMI over 90 % percentilen for køn og alder. Samtidig skal I være motiveret til livsstils- og adfærdsændringer.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sundhedsplejerske Dorte Madsen.

Kontakt
Dorte Lindberg Madsen
Tlf: 23 70 12 07
Mail: dlm@aeroekommune.dk

 

Dette tilbud er for dig, der er gravid med overvægt* og ønsker vejledning i sund kost og motion under graviditeten samt efter fødslen.

Forløbet består af individuelle samtaler, der tager udgangspunkt i dine behov. Forløbets varighed aftales mellem dig og diætisten.

Du skal henvises fra jordmoder, sundhedsplejersker eller egen læge for at deltage. Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores diætist.

Kontakt
Diætist Malene B. Jessen
Tlf: 63 52 55 24
Mail: mbj@aeroekommune.dk

*BMI over 27 før graviditet

 

Sund vægt er et holdbaseret vægttabstilbud til dig med svær overvægt.
Du skal altså være motiveret for at deltage på et hold.

Forløbet foregår over tre måneder, hvor I mødes én gang ugentligt i to timer. Hver mødegang består af en times træning og en time med vejning, erfaringsudveksling og undervisning i sunde vaner.

Inden opstart på holdet vil du få en individuel samtale med diætisten og det samme sker afslutningsvist.

Du skal have en henvisning fra egen læge for at deltage på holdet.

Kontakt
Diætist Katrine Madsen
Tlf: 63 52 55 25
Mail: kma@aeroekommune.dk

Et uplanlagt vægttab er et vægttab på minimum 1 kg, og du taber dig uden specifikt at ville det. Underernæring er mangel på energi, protein og næringsstoffer, og vil typisk også føre til et vægttab samt dårligere fysisk formåen.

Alle kan opleve et uplanlagt vægttab eller underernæring. Det kan skyldes mange ting fx madlede, kvalme, dårlig appetit osv. Det ses ofte i forbindelse med den naturlige aldring eller ved et kortere eller længerevarende sygdomsforløb.

Oplever du en eller flere af ovenstående problemstillinger, tilbyder Ærø Kommune et forløb hos diætist. Her er formålet at hjælpe med at øge og/eller stabilisere din vægt samt sikre at du bevarer eller forbedrer din fysiske formåen og livskvalitet.

Du skal henvises gennem egen læge eller andet sundhedsfagligt personale. Forløbet tilpasses dine behov.

Er du eller en i din familie tilknyttet hjemmepleje eller plejecenter?

Ældreområdet har tilknyttet en diætist, som månedligt holder øje med borgernes vægt for at opspore og minimere risikoen for et uplanlagt vægttab og underernæring.

Oplever du en af ovenstående problematikker eller er du bekymret for din pårørende, kan du kontakte plejepersonalet eller diætisten.

Kontakt
Diætist Katrine Madsen
Tlf. 63 52 55 25
Mail: kma@aeroekommune.dk

 • Sover du dårligt om natten?
 • Kan du ikke falde i søvn?
 • Vågner du for tidligt?
 • Sover du for meget?
 • Er du træt i løbet af dagen?

Få inspiration til små tiltag i hverdagen, der kan hjælpe dig til en bedre søvn.

Læs ”10 gode råd om søvn”

Oplever du yderligere problemer, anbefaler vi, at du kontakter egen læge for råd og vejledning.

Søvn har stor indvirkning på både din sundhed og din risiko for udvikling af sygdomme. Din livsstil vil også påvirke din søvn. En god søvn er uundværlig for kroppens og især hjernens normale funktion.

Kontakt
Sundhedskoordinator Pernille R. Bolding
Tlf: 63 52 55 23
Mail: prb@aeroekommune.dk

Hvis du er pensionist og på grund af nedsat mobilitet ikke kan deltage på et almindeligt ældre-idrætshold, kan du melde dig til Hensynstagende Ældregymnastik.

Der er holdstart om efteråret, og detaljerede oplysninger annonceres i Ugeavisen Ærø. Der kræves ikke lægehenvisning. Der trænes en gang ugentligt i en time efterfulgt af ½ times socialt samvær.

Ønsker du yderligere information bedes du rette henvendelse til Dagcenter Ærø.

Dagcenter Ærø                                                                       
Gasværksvej 10
5960 Marstal

Tlf. 63 52 55 69

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.00 – 15.00
Onsdag og fredag kl. 08.00 – 13.00

Ærø Kommune tilbyder individuelt tilpasset træning til dig, der lider af inkontinens.

Træning og vejledning finder sted i træningssalen i Sundhedshuset, Ærøskøbing.

Tilbuddet indeholder:
 • Holdbaseret eller individuel træning
 • Bækkenbundstræning
 • Information om anatomi og fysiologi herunder typer af inkontinens og nedsynkning
 • Vejledning om toilet-, drikke- og spisevaner

Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge.

Kontakt
De trænende terapeuter, Sundhedshuset 
Tlf.: 23 10 87 35
Mail: terapeuterne@aeroekommune.dk

Telefontid: Alle hverdage kl. 8.00 - 8.45

Rådgivning hos TUBA er til dig mellem 14 og 35 år, der kommer fra familier med alkohol- og/eller misbrugsproblemer. Du kan selv tilmelde dig, og du har mulighed for at være anonym. Tilbuddet er gratis.

TUBA tilbyder individuel- eller gruppeterapi. Du aftaler selv forløbet med TUBA’s rådgiver. Samtalen kan finde sted i Frivagten i Marstal, men du kan også benytte dig af online rådgivning. 

Kontakt

Louise Theil Dorph
Frivagten, Markgade 1
5960 Marstal
Tlf.: 30 67 24 80
Mail: ljt@tuba.dk

Online rådgivning

Klik ind på TUBA’s egen hjemmeside her 

Her kan du få rådgivning via chat eller brevkasse og du kan kommunikere med andre i samme situation.

Klik her hvis du vil vide noget om hvornår man har et misbrug.

Den anonyme stofmisbrugsbehandling henvender sig til borgere som

 • Er i uddannelse eller beskæftigelse
 • Er over 18 år
 • Her et reelt ønske om at reducere eller stoppe forbruget af rusmidler
 • Har brug for anonymitet

Tilbuddet er gratis og helt anonymt – dvs. du bliver ikke registreret nogen steder. Du kan selv henvende dig, og forløbet indledes med en afklarende samtale med en erfaren misbrugsbehandler.

Selve behandlingen er som udgangspunkt gruppebaseret og foregår i en mindre gruppe. I ganske særlige tilfælde er der mulighed for at få et individuelt forløb.

Se mere om tilbuddet her 

Kontakt:
Helt Anonym Odense
Tlf.: 63 75 11 11
SMS: 51 77 73 27
Mail: pas@odense.dk

Telefontid: Hverdage 8.00 – 15.30.

Hvis ikke der svares, så læg en besked og du vil blive kontaktet.

 

Er du over 25 år og har et forbrug af hash eller andre stoffer, som du gerne vil have hjælp til at gøre noget ved, tilbyder Voksenafdelingen i Behandlingscenter Svendborg rådgivning, vejledning og behandling, alt efter hvad du har brug for. Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Forløbet tilpasses dine behov, og kan indeholde:
 • Stoffri behandling
 • Substitutionsbehandling for heroin
 • Hashafvænning
 • Afvænning fra centralstimulerende stoffer (kokain, amfetamin og ecstasy)

Læs mere via linket her 

Kontakt
Behandlingscenter Svendborg
Voksenafdelingen
Tlf.: 62 23 49 90
Mail: behsv@svendborg.dk

 

 

Behandlingscenter Svendborg tilbyder også råd og vejledning til dig, der er pårørende til en, der har et stofmisbrug. ”Pårørende” kan være en partner, børn, forældre eller andre, som er tæt på den, der har et stofmisbrug. Du skal være over 18 år.

Samtaler med pårørende er oprettet med det formål at skabe et rum, hvor pårørende har mulighed for at få oplysninger, råd og vejledning om brug/misbrug af stoffer og adfærd som følge heraf.

Læs mere via linket her

Tilbuddet er gratis og kræver ikke henvisning.


Kontakt
Behandlingscenter Svendborg
Tlf.: 62 23 49 90
Mail: behsv@svendborg.dk

Er du under 18 år, se da TUBA’s rådgivningstilbud her.

 

Ærø Kommune har et onlinebaseret tilbud til borgere med angst og depression.

Indsatsen er målrettet angst- og depressionsramte, der på grund af fx social angst, manglende

overskud, tristhed, geografisk isolation eller ønske om anonymitet er forhindret i at deltage i

gruppeforløb, der kræver fysisk fremmøde. Kurset er ikke psykiatrisk eller psykologisk behandling, og kan ikke erstatte behandling.


Kursets opbygning
Kurset består af 6 moduler, af ca. 1 times varighed. Kurset giver konkrete redskaber, der hjælper deltagerne med at få mere kontrol over hverdagen. Deltagerne skal selv afprøve en række aktiviteter på deres computer, og kan gøre det, når det passer dem. Kurset består af en række live undervisninger, hvor en instruktør samler op på de aktiviteter, som hver kursusdeltager har gennemgået derhjemme.


Forsamtale
Inden opstart på kurset skal borgeren have en forsamtale med en medarbejder fra Ærø Kommune.  Dette kan med fordel ske via en telefonsamtale. Samtalerne tager omkring en halv time og skal sikre, at borgeren bliver klædt på til kurset, og føler sig hjulpet tilstrækkeligt i gang.

Eksempler på emner:

 • Håndtering af symptomer som fx træthed, tristhed eller uro
 • Fysisk aktivitets og humør
 • Håndtering af angst og depression
 • Netværk og samvær med andre
 • Handleplaner og problemløsning
 • Bedre kommunikation
 • Muskelafspænding
 • At forebygge tilbagefald

For tilmelding og information

Kontakt
Pernille R. Bolding
Tlf. 63 52 55 23
Mail: prb@aeroekommune.dk