Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Sundhed og forebyggelse Sundhedstilbud Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

Visitation til omsorgstandpleje sker gennem visitationen i Ærø Kommune. Her kan både borgere, pårørende, relevant plejepersonale, egen læge, tandlæger, sygehuset og lign. henvende sig om visitation til omsorgstandpleje.

Hvem kan blive visiteret til omsorgstandpleje?

Omsorgstandpleje er et tilbud til dig som er over 18 år, og som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud.

Tilbuddet er til dig, hvis egenomsorg på grund af enten varige fysiske eller psykiske grunde er så begrænset, at det er urealistisk, at du på egen hånd, ved opfordring eller ved andres hjælp og vejledning søger tandbehandling.

Indsatsen er ikke målrettet personer, der af sociale eller andre grunde har fravalgt de eksisterende tandplejetilbud.

Hvad kan behandling hos omsorgstandplejen bestå af?

Omsorgstandplejetilbuddet omfatter:

  • Ved første undersøgelse tilrettelægges ud fra en individuel vurdering af behov en mundplejeplan.
  • Hjælp til mundhygiejne og instruktion i tandpleje.
  • Hjælp til forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden.
  • Nødvendig behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund.
  • Nødvendig behandling af tænder og tandkød, samt proteser og slimhinder.
  • Undersøgelsesintervaller tilrettelægges ud fra faglige og individuelle kriterier.

Hvornår kan du få behandling?

Omsorgstandpleje leveres efter aftale ml. dig, pårørende, sundhedspersonale og tandplejeklinikken.

Hvor leveres omsorgstandpleje?

Omsorgstandpleje foregår i tandplejeklinik med ledsager.

Hvor ligger tandplejeklinikken?

Ærø Kommune har indgået aftale med privatpraktiserende tandlæge Tandlægen.dk Ærø. Undersøgelser og behandlinger vil foregå her

Egen betaling

Der er en årlig egenbetaling. I 2024 er prisen fastsat til et grundbeløb på 590 kr. årligt uanset hvor mange konsultationer eller behandlinger, der er behov for. Den nationale fastsatte takst pristalsreguleres én gang årligt. Det årlige beløb opkræves af Ærø Kommune efter det første besøg hos i tandplejeklinikken.

Du kan søge om visitation til omsorgstandpleje her:

Visitationen
Sygehusvejen 22
Telefon: 63525508

Telefontid: mandag til fredag klokken. 8:00 til  9.30.

Uden for telefontiden kan du lægge en besked på telefonsvaren.

Den aflyttes én gang dagligt på hverdage.

Mail: visitator@aeroekommune.dk

En visitator vil kontakte dig hurtigst muligt efter din ansøgning om hjælp til omsorgstandpleje.

Kvalitetsstandard Omsorgstandpleje

 Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00