Hvis du bor i eget hjem eller i en ældrebolig, og du ikke selv er i stand til at tilberede din mad, kan du få bevilget madservice fra Ærø Kommune. For at blive bevilget madservice, skal du dog først visiteres til det.

Inden der visiteres til et madtilbud, vil du muligvis blive tilbudt træning, så du kan blive mere selvhjulpen og måske klare dig uden et madtilbud.

Du har mulighed for at prøvesmage maden, hvis du er i tvivl, om du ønsker at modtage mad fra Ærø Madservice. Du kan gratis prøvesmage op til 4 hovedretter og 4 biretter, inden du tager endeligt stilling. Visitator vil tilbyde dig prøvesmagningen i forbindelse med, at du visiteres til madordning.

Maden leveres ugentligt som kølemad.

Du kan finde visitatorernes kontaktinformationer her

 

Mad i eget hjem/ældrebolig leveres som kølemad. Kølemad er mad, der er kølet hurtigt ned og pakket på en måde, så den naturlige fordærvelse af maden hæmmes. Kølemad pakkes på samme måde som pakkerne med afskåret pålæg i supermarkedet.

Denne produktionsform bevarer flere vitaminer i maden end i den varmholdte mad, hvor primært de vandopløselige vitaminer forsvinder, mens det holdes varmt.

Hvordan foregår det?
Hver uge modtager du et velassorteret menukort, som er lagt efter årstidens råvarer. Herfra kan du vælge mellem 10 hovedretter og 7 biretter. Der er også mulighed for tilkøb af forskellige ekstraretter.

Du bestiller til en uge ad gangen og bestemmer selv hvilke og hvor mange af hver ret, du ønsker. Hvis der er dage, hvor du ikke har behov for at få leveret mad, fordi du enten skal i byen, rejse eller andet, kan du bestille færre portioner på menukortet. På samme måde kan du bestille flere portioner, hvis du evt. skulle få gæster.

Da maden leveres til en uge ad gangen, bestemmer du også selv, hvad du vil spise hvornår. Når du har lyst til at spise, skal du blot varme maden i mikroovn – ikke partout spise ved middagstid eller vente på levering. Kølemad er varm mad, når du selv har lyst.

Lån af mikroovn
Hvis du ikke har en mikroovn, tilbyder Ærø Madservice at låne dig en. Vi vil naturligvis sørge for at mikroovnen bliver sluttet til, samt oplære dig i, hvordan den virker.

Diæt
Hvis du er visiteret til at få en diæt, er det registreret i køkkenet, og der vil blive taget hensyn til dette. På alle hverdage er der i øvrigt mulighed for diætvejledning fra Madservices ledende økonoma.

Du kan finde Ærø Madservices kontaktinformationer her 

Hvad koster maden?
Priserne i Ærø Kommune er pr. 1.1.2019:

Pensionister, hjemmeboende:
Hovedret 46,00 kr.
Forret eller dessert 13,00 kr.
Madpakke 8 kr./pr. ½ stykke.

Plejehjemsbeboere:
Morgenmad pr. dag 28,00 kr.
Frokost pr. dag 42.00 kr.
Middagsmad pr. dag 44,00 kr.

Festmenu:
Festmenu 125,00 kr.

Priserne reguleres én gang om året.

Betaling for pensionister sker ved træk i pensionen 2 måneder bagud således, at mad leveret i januar betales via pensionen for marts.

Afbestilling
Hvis du bliver indlagt på sygehuset, skal maden afbestilles så hurtigt, det er muligt, men allerede leveret mad kan ikke afbestilles.

Råd og vejledning
Du er meget velkommen til at kontakte Ærø Madservice, hvis du har brug for vejledning i forbindelse med din kost – herunder også hvis du har spørgsmål vedr. allergener. Du er ligeledes meget velkommen til at komme med ønsker til menuplanen.