Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kvalitetsstandarder Ældre Kvalitetsstandard - Madservice

Kvalitetsstandard - Madservice

1.0 Formål                                                             

Formålet med madordningen er:

 • at sikre at ældre og handicappede borgere kan få sund og nærende mad.
 • at madordningen opleves som en støtte i mestring af de daglige aktiviteter.
 • at madordningen er en støtte i forbindelse med sygdom og genoptræning for at bevare og genvinde en god ernæringstilstand.

2.0 Lovgrundlag

 • § 83 i Lov om social service

3.0 Indsatsen

3.1 Hvem kan modtage indsatsen

Indsatsen er for borgere, der ikke selv kan lave mad på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

3.2 Hvad indgår i indsatsen

Madudbringning tilbydes både borgere, der får normalkost, og borgere, der har behov for specialkost.

 • Specialkost omfatter blandt andet:
 1. diabeteskost
 2. kost til småtspisende (energitætkost)
 3. fedt og kolesterolmodificeret kost
 4. kost til borgere med tygge- og synkebesvær (flydende, gratinkost, blød kost, blød kost med mos)
 5. kost til vegetarer
 6. kost til allergikere (f.eks. laktosefri kost og glutenfri kost)
 • Råvarerne til tilberedning af maden er minimum 60 % økologisk.
 • Der anvendes så vidt muligt lokale råvarer/lokalt producerede råvarer.
 • Visitation til specialkost forudsætter en uddybende faglig vurdering fra læge, sygeplejerske eller diætist.
 • Der udsendes bestillingssedler for 1 uge ad gangen. Det bestilte leveres 3 uger senere.
 • Menuplanen består af 10 hovedretter og 7 forretter/desserter samt mulighed for tilvalg.
 • Råd og vejledning.
 • Mulighed for at låne mikroovn.

3.3 Levering

 • Ærø Madservice leverer maden, eller man kan gøre brug af et fritvalgsbevis. Et fritvalgsbevis giver borgeren mulighed for at indgå aftale med en CVR registreret virksomhed. Yderligere oplysninger om fritvalgsbevis kan fås hos visitator eller findes på Ældre- og Sundhedsområdets hjemmeside
 •  Borgeren skal som minimum bestille to hovedretter pr. levering.
 • Det er ikke muligt at bestille biretter med mindre, der også er bestilt hovedretter.
 •  Maden leveres som kølemad ved temperatur på 3-5 grader. Der foretages egenkontrol så det sikres, at maden har den rette temperatur.
 • Modtageren skal sikre sig, at maden kan afleveres på hjemadressen på leveringsdagen inden for en tidsramme, som er aftalt med Ærø Madservice.
 • Pårørende til beboere på plejehjem har mulighed for at bestille mad ved besøg. Maden kan bestilles som enkelt måltider til morgen, frokost og aften. Maden bestilles ved henvendelse til Ærø Madservice eller personalet på plejehjemmet.
 • Visiterede borgere i eget hjem kan bestille ekstra portioner mad til gæster. Maden bestilles på borgerens menukort eller ved henvendelse til Ærø Madservice.
 • Findes borgeren ikke hjemme ved levering lægges der visitkort i postkassen med opfordring til at kontakte Ærø Madservice.
 • Hvis en borger pga. særlige omstændigheder ønsker at ændre leveringstidspunktet kan borgeren kontakte Ærø Madservice.
 •  Ønsker borgeren at afmelde madservice i en periode, skal dette ske senest 7 dage inden planlagt levering.

3.4 Portionsstørrelser

 • En standard fuldkost: 150 g kartofler, 75 - 100 g grøntsager, 100-125 g kød, 1,5 dl sauce.
 • Energitæt kost: 100 g kartofler, 50 g grøntsager, 80 g kød, 1 dl sauce.

3.5 Hvad koster indsatsen

Den mad, som borgerne får leveret til hjemadressen, bliver hvert år prissat af Kommunalbestyrelsen. Der henvises til  Madservice

Det er desuden muligt at få oplyst prisen ved henvendelse til visitator.

Betaling af mad opkræves på faktura, som kan tilmeldes PBS. Opkrævning af mad kan være op til to måneder bagud.

4.0 Opfølgning

Bevillingen vurderes løbende, dog mindst hvert 2. år. Ved ændring i borgerens situation skal bevillingen revurderes.

5.0 Kontakt

For at søge om madservice skal borgeren rette henvendelse til:

Visitationen

Sygehusvejen 22
5970 Ærøskøbing

Telefon: 63525508

Telefontid: mandag til fredag: klokken 8:00 til 9:30 

Uden for telefontiden er det muligt at lægge besked på telefonsvarer.

Denne aflyttes én gang dagligt på hverdage.

Mail: visitator@aeroekommune.dk

6.0 Godkendelse

Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Ærø Kommune, April 2024

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00