Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi og betaling Brugerbetaling / Takstblad

Brugerbetaling / Takstblad

I forbindelse med budgetlægningen og ved efterfølgende politiske beslutninger i november og december måned har kommunalbestyrelsen fastlagt en lang række takster for brugerbetaling. 

Disse takster fremgår af kommunens takstblad, der kan ses i menuen til venstre.

Kommunens takstblad 2024

Brugerbetaling  2023 2024
Toftebo Skolesøgende børn  Pr. Måned  Pr. Måned 
Fuldtidsplads, kun i skolernes ferie 1190,00 1175,00
Deltidsplads, juli betalingsfri 749,00 739,00
Brugerbetaling  2023 2024
Dagpleje, betaling 12 måned Pr. Måned Pr. Måned
0 til 2 årige Fuldtidsdagpleje 2895,00 3099,00
0 til 2 årige deltid ved barsel 2018,00 2160,00
0 til 2 årige deltid ved kombinationstilbud 2018,00 2160,00
Brugerbetaling  2023 2024
Mopælappen, juli betalingsfri Pr. Måned Pr. Måned
Morgenplads 424,00 454,00
Vuggestueplads, heldagsplads 3006,00 3180,00
Vuggestueplads, deltid ved barsel 2056,00 2119,00
Vuggestueplads, deltid ved kombinationstilbud 2056,00 2119,00
Børnehave, heldagsplads 2298,00 2462,00
Børnehave, deltid ved barsel 1646,00 1756,00
Børnehave, deltid ved kombinationstilbud 1646,00 1756,00
Madordning. 0,00 0,00
Brugerbetaling  2023 2024
Kernehuset, Børnehave pr. måned, juli betalingsfri Pr. Måned Pr. Måned
Heldagsplads 2298,00 2462,00
Børnehave, deltid ved barsel 1646,00 1756,00
Børnehave, deltid ved kombinationstilbud 1646,00 1756,00
Morgenplads 424,00 454,00
Madordning 0,00 0,00
Brugerbetaling  2023 2024
Privat Dagpleje Pr. Måned Pr. Måned
0 til 2 årige fuldtid 7607,00 7752,00
0 til 2 årige deltid ved barsel 5354,00 5476,00
0 til 2 årige, deltid ved kombinationstilbud 5354,00 5476,00
3 til 5 årige fuldtid 4739,00 5129,00
3 til 5 årige deltid ved barsel 3532,00 3875,00
3 til 5 årige deltid ved kombinationstilbud 3532,00 3875,00
Brugerbetaling  2023 2024
Privatinstitutions, Pippihuset Pr. Måned Pr. Måned
0 til 2 årige fuldtid 8379,00 8740,00
0 til 2 årige deltid ved barsel 5768,00 6022,00
0 til 2 årige deltid ved kombinationstilbud 57638,00 6022,00
3 til 5 årige fuldtid 6424,00 6617,00
3 til 5 årige deltid ved barsel 4494,00 4756,00
3 til 5 årige deltid ved kombinationstilbud 4494,00 4756,00
Brugerbetaling  2023 2024
Privatpasning Pr. Måned Pr. Måned
0 til 2 årige fuldtid 5813,00 6056,00
0 til 2 årige timetilskud ved kombinationstilbud 27,00 28,00
3 til 5 årige fuldtid 4353,00 4577,00
3 til 5 årige timetilskud ved kombinationstilbud 20,00 21,00
Brugerbetaling  2023 2024
Musikskolen pr. måned, sæson 1 september 2021 til 31 maj 2022  
Soloundervisning, 1 lektion 299,00 299,00
Holdundervisning, 1 lektion 159,00 159,00
Brugerbetaling  2023 2024
Pensionister, hjemmeboende  Pr. Måltid Pr. Måltid
Betaling mad, hovedret 53,00 56,00
Betaling  mad, biret 16,00 17,00
Betaling for mad, madpakke, pris per stykke smørrebrød 11,00 12,00

 

Brugerbetaling 2023 2024
Plejehjemsbeboere   
Fuld forplejning pr. måned 3985,00 4113,00
Fuld forplejning pr. dag 131,00 135,00
Mulige fravalg    
Morgenmad pr. dag  30,00 31,00
Frokost pr. dag 37,00 38,00
Hovedret inklusiv biret pr. dag 64,00 66,00
Festmenu 155,00 168,00
Brugerbetaling 2023 2024
Øvrige  
Sundhedsbevis 220,00 225,00
Cpr.nr bevis 75,00 75,00
Bopælsattest 75,00 75,00
Ø - kort 100,00 100,00
Legitimationskort 150,00 150,00
Pas, børn, voksen, pensionist med mere, der henvises til Borger.dk  
Kørekort, fornyelse, nyt, ombygning med mere, der henvises til Borger.dk  
Brugerbetaling 2023 2024
Oplysninger pr. stk.
Budget og regnskaber 125,00 125,00
Årsberetninger   75,00 75,00
Gebyr for indbringelse af sager til huslejenævnet, aftales med Svendborg Kommune
Brugerbetaling 2023 2024
Rykkergebyrer
Gebyr for rykker under kr. 1.200 100,00 100,00
Gebyr for rykker over kr. 1.200 250,00 250,00
Brugerbetaling 2023 2024
Badehuse Pr. år Pr. år
Leje af badehusgrundene v/ Vestre Strand og Eriks hale pr. m² 145,00 145,00
Kolonihavehuser  pr. kvm     2,00 2,00

Jordstyregebyr

2023

2024

Basisgebyr pr. anmeldelse - 261,00
Yderligere sagsbehandling pr. påbegyndt kvarter   157,00
Havnenes takstblad 2024 Takstblad 2023 Takstblad 2024
             
  ekskl. moms inkl moms ej momsbelagt ekskl. moms inkl moms ej momsbelagt
Bådplads < 7 m   1.912,11   1.612,29 2.015,36  
 - Folkeregisteradresse udenfor Ærø   2.868,16   2.418,43 3.023,04  
Bådplads > 7 m. L*B pr. m2   160,31   135,17 168,97  
 - Folkeregisteradresse udenfor Ærø   240,46   202,76 253,45  
Vinterplads på land < 7 m   571,63   482,00 602,50  
Vinterplads på land > 7 m   1.143,26   964,00 1.205,00  
Sommerplads på land < 7  m   1.912,11   1.612,29 2.015,36  
Sommerplads på land > 7 m  L*B pr.m2   160,31   135,17 168,97  
Årsmærke slæbesteder   369,13   311,25 389,07  
El pr. kWh lb. tilpasn. foregående kvartal            
Leje elstik pr. opgørelsesperiode   110,75   93,38 116,73  
Sommerstrøm båd < 7m.   230,00   184,00 230,00  
Sommerstrøm båd > 7m.   300,00   240,00 300,00  
Flytning bådplads fastliggers ønske   263,67   222,32 277,90  
Gæstesejler < 9 m   180,00 189,72 152,00 190,00  
Gæstesejler 9-12 m    200,00 210,80 168,00 210,00  
Gæstesejler 12-15 m    220,00 231,88 184,00 230,00  
Gæstesejler >15 m.   270,00 284,58 228,00 285,00  
Passagerskibe indtil 12 personer   270,00 284,58 228,00 285,00  
Passagerskibe > 12 personer   410,00 432,14 344,00 430,00  
Kraftstrøm 380V   80,00   64,00 80,00  
TS Lystbåde   40,00   32,00 40,00  
Ferskvand pr. m3   80,00   64,00 80,00  
Ugekort < 9 m.   960,00 1.011,84 808,00 1.010,00  
Ugekort 9-12 m.   1.060,00 1.117,24 892,00 1.115,00  
Ugekort 12-15 m.   1.160,00 1.222,64 980,00 1.225,00  
Ugekort >15 m.   1.410,00 1.486,14 1.188,00 1.485,00  
Autocamper-parkering   200,00 210,80 168,00 210,00  
Ferskvand Handelsskibe pr. m3 50,62     64,00 80,00  
 - Tillæg for leverance udenfor normal arbejdstid 769,91     811,48 1.014,35  
Krydstogt afgift pr. BT 0,35     0,37 0,46  
Krydstogt afgift pr. passager 12,93     13,63 17,03  
Arealleje 0-400 m2     31,50     33,20
Arealleje 401-700 m2     23,60     24,87
Arealleje over 700 m2     15,88     16,73
Salgsvogne/stadepladser kr. pr. uge pr. 20 m2 (min 12 uger)     500,00     500,00
Midlertidig oplagring på havnen kr.,/uge pr. 20 m2     263,67     277,90
Leje fiskerhytter v/bådelaug alm     1.954,30     2.059,83
Leje fiskerhytter v/bådelaug stor     3.686,06     3.885,11
Fiskerhytter type I     2.569,16     2.707,89
Fiskerhytter type II     2.010,19     2.118,74
Fiskerhytter type III     1.674,81     1.765,25
Skibsafgifter pr. BT for hvert anløb 4,07     4,29 5,36  
Skibsafgifter pr. BT som månedsafgift 22,73     23,96 29,94  
Skibsafgift månedsafgift færger 20.445,87     21.549,94 26.937,43  
Miljøafgift statsskibe 39,25     0,00 0,00  
Vareafgift biler 3,30     3,48 4,35  
Vareafgift personer/passager 0,55     0,58 0,72  
Vareafgift maks mdl. afgift færger 31.882,52     33.604,18 42.005,22  
Vareafgift lastvognsenhed 72,71     76,64 95,79  
Vareafgift sand, grus, sten, salt 9,67     10,19 12,74  
Vareafgift korn, flis og træ 15,43     16,27 20,33  
Vareafgift andet gods 34,71     36,59 45,74  
Oplæggerafgift midlertidigt opl. skibe pr. md pr. BT 10,56     11,13 13,91  
Oplæggerafgift midlertidigt opl. skibe pr. md . min. 804,71     848,17 1.060,21  
El pr. kWh lb. tilpasn. foregående kvartal            
Oplæggerafgift flydende boliger og husbåde L*B pr. m2 144,02     151,80 189,75  
 - min. pr. år 27.162,49     28.629,26 35.786,58  
El pr. kWh lb. tilpasn. foregående kvartal            
 - Vand med vandafledningsafgift 102,77     108,31 135,39  
Havnens arbejdsbåd aktiv pr. time 907,01     955,99 1.194,99  
Bådfører, mandskab, traktor, minilæsser, ladbil 530,50     559,15 698,93  
Påsætning årsmærke fast bådplads   331,56   279,57 349,47  
Mandskab intern udlejning 291,08     306,80 383,50  
Bedding optagning/isætning 6.000,00     6.000,00 7.500,00  
 - Dagsrate 1. uge 500,00     500,00 625,00  
 - Dagsrate efter 1. uge 400,00     400,00 500,00  
Reklameskabe A4   210,93   177,86 222,32  
Reklameskabe A3   421,87   355,72 444,65  
Reklameskabe A2   843,73   711,43 889,29  
Reklameskabe A1   1.687,46   1.422,87 1.778,59  
Optagelse på venteliste til bådpladser/fiskerskure/hytter inkl. gebyr indeværende kalenderår   250,00   200,00 250,00  
Efterfølgende årligt gebyr for at stå på ventelisten. Opkræves forud primo kalenderåret.   125,00   100,00 125,00  
Årligt gebyr mv. for bådeejere, der ønsker at være tilmeldt folkeregisteradresse/postadresse på havnekontorerne. Opkræves forud primo kalenderåret.   250,00   200,00 250,00  

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag  09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00