Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Erhvervsundersøgelse

Erhvervsundersøgelse

Måling af erhvervsklimaet på Ærø 2020

En ny måling af erhvervsklimaet på Ærø viser generel tilfredshed med Ærø kommune og Turist- og erhvervsforeningens samarbejde med virksomhederne. 144 virksomheder har deltaget i målingen, og den giver et mere nuanceret billede af det ærøske erhvervsklima end de nationale målinger, som foretages af Dansk Industri og Dansk byggeri.

Ny måling af erhversklimaet på Ærø

6. november 2018

En ny måling af erhvervsklimaet på Ærø viser generel tilfredshed med Ærø kommunes samarbejde med virksomhederne. Flere end 200 virksomheder har deltaget i målingen, og den giver et mere nuanceret billede af det ærøske erhvervsklima end tidligere målinger.

23 virksomheder med adresse på Ærø har besvaret et spørgeskema om erhvervsklimaet og deres forventninger til fremtiden. 70 % er tilfredse med Ærø Turist- og Erhvervsforenings indsats for erhvervet på Ærø, Ærø Kommune scorer 5,1 ud af 7 mulige point for arbejdet med at fastholde og tiltrække borgere til Ærø og øget markedsføring af ”ud-i-naturen” oplevelser anføres af flest virksomheder, som en brugbar strategi til en sæsonforlængelse.

”Svarprocenten har været 40 %, og det er i den absolut høje ende. Det vidner om et højt engagement i det ærøske erhvervsliv og det giver et solidt datagrundlag at arbejde med. Målingen er skræddersyet til Ærø. Samlet giver målingen et mere nuanceret billede af erhvervsklimaet på Ærø end tidligere målinger har gjort,” siger sekretariatschef, Jakob Rothborg, Dansk Erhvervsfremme, som har forestået analysen.

Målingen af erhvervsklimaet på Ærø har to formål. Det ene er at få en temperaturmåling af virksomhedernes mening, og det andet er at få yderligere input til Ærøs kommende erhvervspolitik. Udover målingen har Ærø Kommune, Ærø Turist- og Erhvervsforening og Ærøs kommunalpolitikere holdt møder med flere virksomheder samt fællesmøder med bl.a. håndværkere, foreninger og maritime virksomheder. Alt sammen for at blive klogere på, hvordan Ærø Kommune bedst understøtter erhvervslivet i fremtiden.

”Vi har savnet en måling af erhvervsklimaet på Ærø, hvor mange har deltaget. Det har vi nu, og jeg forventer at gentage den måske årligt. Men tal og statistisk kan ikke stå alene. Derfor har vi også talt med mange virksomheder om erhvervets vilkår, og hvad vi kan gøre sammen. Det er god viden til vores kommende erhvervspolitik, der skal sætte retningen for de kommende år,” siger borgmester Ole Wej Petersen (S).

Ærø Kommune scorer mellem 3,7 og 5,8 point på en skala fra 1 til 7, hvor 7,0 er den højeste score. Den overordnede tilfredshed med kommunen ligger på 5,0. Der er ligeledes foretaget målinger på tilfredsheden med jobcenter, teknisk afdeling, infrastruktur, bosætningsindsatsen og det politiske niveau.

”Ærø Kommune scorer generelt pænt i målingen. Det er jeg glad for og jeg er stolt på mine medarbejderes og lederes vegne. Vi vil i kommunen gå mere i dybden med tallene for at se, hvor vi kan blive endnu bedre. Det har været givtigt for mig at drøfte vilkår og udvikling med virksomhederne. Vi har et stærkt erhvervsliv med mange og meget dygtige virksomheder på Ærø, som vi skal understøtte bedst mulig,” siger kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg.

Ærø Turist- og Erhvervsforening scorer mellem 4,0 og 6,4 point på skalaen fra 1 til 7. Ærø Turist- og Erhvervsforenings indsats med at markedsføre Ærø som feriedestination scorer højest og indsatsen for at tiltrække og fastholde virksomheder på Ærø scorer lavest.

”Ærø er et anerkendt brand. Flere års indsats bærer frugt og mange har gennem årene løftet i fællesskab. Der er en korpsånd og et entreprenørskab på Ærø, som ikke opleves mange andre steder. Vi skal nu gribe fremtiden lige så klogt an. Analysen og de mange input fra virksomhederne er i den sammenhæng guld værd. Ærø rider på en positiv bølge, og vi har selv serveretten til at tegne fremtiden. Det er et stærkt udgangspunkt ,” siger turist- og erhvervsdirektør Chris Hammeken

Virksomhedernes forventninger til fremtiden

Nogen af spørgsmålene i analysen har handlet om virksomhedernes forventninger til fremtiden. Denne del af målingen viser bl.a., at alle brancher har forventninger om økonomisk vækst i de kommende år. Virksomhedernes væsentligste barriere i fremtiden er færgekapacitet, færgepriser, rekruttering af arbejdskraft og indtjening. Små 50 % af de virksomheder, der i dag ikke har åbent hele året, vil gerne holde helårs- åbent, hvis de kan opnå den ønskede indtjening. På den anden side er der 20 %, som ikke ønsker at udvide sæsonen.

Tæt på halvdelen af virksomhederne peger på en øget udvikling og markedsføring af ”ud-i-naturen” oplevelser (golf, lystfiskeri, cykling, vandring mv.), hvis der skal flere besøgende til Ærø uden for højsæsonen.

Fakta

  • Ærø Kommune skal have en ny erhvervspolitik, som skal understøtte, at der skabes flere arbejdspladser og yderligere økonomisk vækst.
  • Ærø Kommune, Ærø Turist- og Erhvervsforening og Ærøs kommunalpolitikere har holdt møder med flere virksomheder for at få viden om erhvervsklimaet på Ærø.
  • I oktober 2018 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse om erhvervsklimaet blandt cvr- registrerede virksomheder på Ærø. Det var Dansk Erhvervsfremme, som forestod undersøgelsen
  • Spørgeskemaet er sendt ud til alle CVR-registrerede virksomheder på Ærø, som har tilladt, at deres mailadresse må benyttes. Herudover er der suppleret med mailadresser for medlemmer af Ærø Turist- og Erhvervsforening.
  • 552 har modtaget spørgeskemaet og 223 har besvaret det
  • Viden fra møder med virksomhederne, analysen mv. danner grundlag for arbejdet med selve erhvervspolitikken, der forventes færdig omkring årsskiftet.
  • Ærø Kommune forventer, at gennemføre en måling af erhvervsklimaet på Ærø hvert år. Målingen vil bestå af en fast del, så udviklingen også kan følges og herudover en supplerende del, der udgør spørgsmål om aktuelle emner.
  • Ærøs Erhvervspolitik forventes at dække en  flerårig periode, men også at blive justeret indenfor perioden, hvor der måtte vise sig at være behov.

Kontaktinfo

Borgmester
Ole Wej Petersen,
mail: owp@aeroekommune.dk,
23342416

Kommunaldirektør
Allan Krogh Filtenborg
mail: akf@aeroekommune.dk,
Telefon: 20531329

Turist- og erhvervsdirektør
Chris Hammeken
mail: chris@arre.dk,
Telefon: 41277294

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00