Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Kommunikation og presse Nyheder EU støtter naturen på Fyn og øerne

EU støtter naturen på Fyn og øerne

Kommunerne på Fyn og øerne er gået sammen om at forbedre biodiversiteten med LIFE Ring-projektet. Og nu er finansieringen endelig på plads.

Naturen er ligeglad med kommunegrænser - Fyn er én natur. Det er en af hovedpointerne i naturgenopretningsprojektet LIFE Ring, der netop har fået tilsagn om betydelig økonomisk støtte fra EU.

Formålet med LIFE Ring er at styrke kommunernes naturkvalitet og hjælpe truede naturtyper og arter. Projektet bygger på et strategisk samarbejde mellem de 10 kommuner i den fynske region, Naturstyrelsen Fyn, Miljøstyrelsen, Amphi Consult, Skovskolen, FGU Fyn og Naturama. Projektet startede i 2020 med et ønske om at gøre en forskel for biodiversiteten på Fyn, og det førte til partnerskabet på tværs af kommunegrænserne.

Projektet har et budget på 119 mio. kroner og kommer til at løbe over de næste otte år.

EU støtter projektet

Det er ikke kun på Fyn, at man ser det store potentiale. Projektet har nu fået tilsagn om økonomisk støtte fra EU’s ”Nature and Biodiversity”-pulje på ca. 80 mio. kroner. De resterende 39 mio. kroner til projektet finansieres af de deltagende partnere. Derudover bidrager Aage V. Jensen fonden med yderligere 4 millioner kroner.

Hvorfor deltager Ærø i LIFE Ring?

Som baggrund for LIFE Ring-projektet blev der gennemført en analyse, der kortlagde en bred vifte af truede arter på Fyn, Langeland og Ærø. Analysen viser, at der også på Ærø findes naturområder med truede og sårbare arter.

Med den økonomiske støtte fra EU kan der i løbet af de næste otte år gennemføres projekter i Ærø Kommune for mere end 7,1 mio. kroner. Det vil betyde en markant indsats i forhold til vigtig naturgenopretning.

Ærøs deltagelse i LIFE Ring havde sin spæde start i første halvår af 2023, hvor Teknik-, miljø- og havneudvalget behandlede spørgsmålet om, hvorvidt kommunen skulle deltage i projektet med ærøske projekter i Stokkeby, Voderup og afgræsning af holme. Det skete som en konsekvens af flere års arbejde med at realisere Ærø Kommunes Naturpolitik og Naturhandleplan. I august 2023 besluttede Ærøs Kommunalbestyrelse, at Ærø Kommune skulle indgå i LIFE Ring-ansøgningen med en samlet medfinansiering på. 2.845 tkr.

Ærø Kommune deltager i LIFE Ring som partner til Svendborg Kommune og er repræsenteret med følgende delprojekter:

  • Naturgenopretningsprojekt for Stokkeby Nor
  • Voderup – indsats for klokkefrø og stor vandsalamander
  • Afgræsning af øer og holme

Vil du vide mere?

Du kan læse flere detaljer i pressemeddelelsen fra Faaborg-Midtfyn Kommune, som er projektleder på LIFE Ring.Disclaimer:

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00