Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Sundhed og forebyggelse Træning og genoptræning

Træning og genoptræning

Ærø Kommune tilbyder genoptræning og vejledning, hvis du på grund af svækkelse, sygdom eller skade har brug for at styrke dine færdigheder.
Kommunen tilbyder også vedligeholdende træning for at øge mulighederne for, at du bevarer dine færdigheder.

Træningen vil altid indgå som et led i det hurtigste og mest effektive rehabiliteringsforløb for dig.
Du får den hjælp, du har behov for, mens vi samtidig sigter på at give dig hjælp til selvhjælp, så du efter endt træningsforløb kan mestre en selvstændig hverdag.

Genoptræning efter hospitalsophold er et tilbud til dig, der har en fysisk funktionsnedsættelse på grund af en sygdom eller ulykke.

Det er hospitalets læger, der vurderer, hvorvidt du har behov for genoptræning. Hospitalet skriver herefter en individuel genoptræningsplan, som sendes til din egen læge og til kommunens fysioterapeuter.

Derefter gennemgår terapeuterne din genoptræningsplan og kontakter dig telefonisk senest en uge efter, du er udskrevet fra sygehuset. Hvis du ikke kan kontaktes telefonisk, modtager du et brev med mødetid og -sted.

Træning foregår som udgangspunkt i kommunens træningslokaler:

Sundhedshuset
Sygehusvejen 18
5970 Ærøskøbing

Genoptræning er gratis og tilrettelægges individuelt. Du vil typisk genoptræne på et hold, hvor det er muligt at tage individuelle hensyn.

Genoptræningspatienter, der bor i Ærø Kommune, kan vælge at få et genoptræningstilbud i en anden kommune, ligesom patienter fra andre kommuner kan vælge genoptræningstilbuddet i Ærø Kommune.

Kontakt

Terapeuternes kontaktinfo

Vedligeholdende træning

Du kan få tilbud om vedligeholdende træning, hvis du:

  • er midlertidig svækket efter sygdom
  • har behov for hjælp til træning for at fastholde grundlaget for dit hverdagsliv

Ud fra overbevisningen om, at mennesker oplever højere livskvalitet, når de lever så selvstændigt som muligt, vil disse træningsforløb kun være midlertidige og målrettede.

Træningsforløbene er tilrettelagt på baggrund af en individuel vurdering af din samlede livssituation.

Træning

Du kan få tilbud om træning, hvis du har behov for at få styrket eller vedligeholdt dine færdigheder.

Hvor finder træningen sted?

Træningsforløbet kan finde sted på kommunens træningscenter, dagcentre, plejehjem eller eventuelt i dit eget hjem. Du kan få træning på hold, individuelt eller i en kombination i en tidsbegrænset periode.

Sådan søger du om træning

Du, din praktiserende læge eller dine pårørende skal rette henvendelse til en af kommunens visitatorer. Hvis du bor på plejehjem, skal du kontakte personalet, hvor du bor.

 

Træning

Du har mulighed for at søge om træning til at genvinde, vedligeholde fysiske færdigheder efter sygdom. Træningen skal medvirke til, at du bedre kan klare dig selv og derved lette din daglige tilværelse.

Hvem kan blive bevilget træning?

Tilbuddet om træning gælder primært dig, som er ældre og midlertidigt er svækket efter sygdom, der ikke behandles i sygehusregi.

Du kan også blive tilbudt træning, hvis du har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og har et særligt rehabiliterende behov. Her skal træningen være med til at vedligeholde dine fysiske og psykiske færdigheder.

Hvad kan træningen bestå af?

Træningen kan bestå af:

  • funktionstræning.
  • færdighedstræningen.
  • rådgivning og vejledning.
  • instruktion i selvtræning.

Alle træningsforløb afsluttes med en samtale og en vejledning i at vedligeholde det funktionsniveau, du har opnået.

Hvor lang tid kan jeg få træning?

Træningsforløbet bevilges for en begrænset periode og tilrettelægges individuelt af medarbejderen. Træningen foregår 1 til 2 gange ugentlig ud fra en individuel vurdering. Træningen udføres af enten en terapeut eller af plejepersonale, som er blevet fagligt rådgivet af en terapeut.

Hvor foregår træningen?

Træningen kan foregå flere forskellige steder, både i træningsalen på Sundhedshuset, på plejehjemmene, i dagcenter og i eget hjem. Dette vurderes individuelt af terapeuten.

Særlige forhold

Der kan ikke bevilges træning, hvis det vurderes, at du selv kan varetage træningen i motionscentre, gymnastik- og idrætsforeninger eller andre frivillige tilbud. Ved udeblivelse uden afbud mere end to gange afsluttes træningsforløbet. Melder du afbud tre gange uden grund, såsom kontrol på sygehus, lægebesøg eller sygdom kan det også betyde, at træningstilbuddet afsluttes.

Træningsperioden kan i særlig tilfælde forlænges, hvis terapeuten fagligt vurderer, at der fortsat er træningspotentiale. En forlængelse forudsætter, at du har været aktiv i egen træning, fuldt træningsplanen og haft et stabilt fremmøde.

Kørsel

Der kan bevilges kørsel til træningen, hvis medarbejderen vurderer, at du ikke selv kan transportere dig til træning.

Hvordan søger du om træning?

For at søge om træning skal du henvende dig til:

Visitationen
Ældre- og Sundhedsområdet
Sygehusvejen 18
5970 Ærøskøbing

Telefon: 63525508

Telefontid:

Mandag til fredag:  8:00 til  9.30. Der kan lægges besked på telefonsvarer. Denne aflyttes én gang dagligt på alle hverdage.

Mail: visitator@aeroekommune.dk

Pårørende, praktiserende læger og andet sundhedsfagligt personale kan også rette henvendelse til visitationen for at søge om træning til dig.

Læs mere

Kvalitetsstandard Træning

Kontakt

Ældre og sunhed

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00