Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Sundhed og forebyggelse Omsorg og pleje Sygeplejen

Sygeplejen

Den sygeplejefaglige indsats skal medvirke til, at du bliver i stand til at klare dig i dagligdagen bedst muligt. Sygeplejen tager ud­gangspunkt i det, du selv kan.

Du involveres derfor i tilrettel­æggelsen og udførelsen af sygeplejen.

Dette betyder, at sygepleje ydes som en midlertidig indsats med et forebyggende, sundhedsfremmende, rehabiliterende eller palliativt sigte.

Hvem kan få sygepleje?

Sygepleje gives til borgere i alle aldre med akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig kompetence er nødvendig.

Sygepleje ydes også til dig, som ønsker at tilbringe den sidste tid af livet i eget hjem eller på plejecenter.

Sygepleje ydes efter lægehenvisning og en sygeplejefaglig vurdering.

Hvor leveres sygeplejen?

Sygepleje gives i sygeplejeklinikken i enten Marstal eller Ærøskøbing.

Klinikken i Ærøskøbing ligger:
Sygehusvej 18. st.
5970 Ærøskøbing

Klinikken i Marstal ligger:
Vestergade 32
5960 Marstal

Du skal selv sørge for transport til sygeplejeklinikkerne. Det er ikke muligt at blive visiteret til kørsel eller få dækket transport udgifter i forbindelse med behandling i en af sygeplejeklinikkerne.

Sygeplejen kan leveres i dit hjem, men kun i de tilfælde, hvor sygeplejersken vurderer, at ydelsen ikke kan leveres i en klinik.

Der er store fordele for dig ved at komme i en af sygeplejeklinikkerne.

 • Du er sikret adgang til sygepleje på lige netopdet tidspunkt, der passer dig bedst.
 • Der er sjældent ventetid.
 • Det er de samme sygeplejersker,du møder fra gang til gang.
 • Alle plejematerialer, der skal bruges, er tilgængelige.
 • Der er den rette hygiejne og belysning til sygepleje.

Hvad kan sygepleje bestå af?

Sygepleje kan blandt andet bestå af:

 • Udredning, behandling og vejledning af sundheds-og helbredsproblemer.
 • Lægeordinerede behandlingsopgaver.
 • Behandling af sår.
 • Koordinering af indsatser i forbindelse medalmene og komplekse sygdomsforløb.
 • Forebyggende hjemmebesøg.
 • Rådgivning, støtte og hjælp til administration af medicin.
 • Pleje og behandling af alvorligt syge og døende.
 • Telemedicin/videokonsultation
 • Formidling af kontakt til tværfaglige og tværsektorielle fagpersoner.
 • Patientuddannelse i rehabiliteringsforløb

Hvornår leveres sygepleje?

Hvis det ikke er muligt for dig at komme i en af sygeplejeklinikkerne, så aftales det individuelt med hjemmesygeplejen. Som udgangspunkt er det i tidsrummet på hverdage og weekender fra klokken 8:00 - 14.00

Hvem leverer sygeplejen?

Sygepleje kan leveres af både sygeplejersker, social- og sund­hedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Det er den enkelte sygeplejeopgaves kompleksitet sammenholdt med dit behov, der danner grundlag for hvilken faggruppe, der udfører opgaven.

Det er sygeplejersken, der fagligt vurderer, hvornår en sygeplejeopgave er stabil og kan overdrages til en anden faggruppe.

Det er også muligt, at du bliver oplært til selv at overtage sygeplejeopgaven.

Praktiske oplysninger i forbindelse med modtagelse af sygepleje

Medicindosering

Dosering af medicin varetages af apoteket. Her bliver medicinen sorteret og doseret i små poser svarende til hver dags forbrug.

Dette er både den sikreste og letteste måde at modtage medicin på. 

Sortering og dosering af medicin i små poser på apoteket gives kun, hvis du er stabilt medicineret.

Det er din praktiserende læge som i samarbejde med sygeplejerskerne vurderer om, du er stabilt medicineret.

Hvis doseringen af medicin skal varetages af sygeplejen, foregår dette i Sygeplejeklinikken eller i dit hjem.

Du skal selv købe doseringsæsker, hvis sygeplejen skal dosere din medicin. Der doseres til 2 uger ad gangen og der skal være nogle bytteæsker, så du skal i alt købe doseringsæsker til 4 uger.

Medicin til brug ved enten dosering eller ved behandling af
akut opstået sygdom skal enten afhentes på apoteket af dig, pårørende eller bringes ud med apotekets bud. Udgiften til udbringning afholdes af dig.

Sygepleje

I forbindelse med sygepleje og behandling råder kommunen over et standardsortiment af sygeplejeartikler som er tilgængelige i sygeplejeklinikken. Hvis du ønsker, at der skal bruges andre produkter i behandlingen, skal du selv købe disse.

Sygepleje i hjemmet

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven – også når de yder sygepleje hjemme i dit hjem. Det betyder, at det kan være nødvendigt at installere hjælpemidler og flytte rundt på møbler eller anden indretning i dit hjem for at sikre et ordentligt arbejdsmiljø.

Du må ikke ryge i forbindelse med, at der bliver udført sygepleje. Det betyder, at du senest en halv time inden plejepersonalet kommer, ikke må ryge indenfor. Du skal ydermere sørge for at lufte ud.

Har du husdyr, skal de af hensyn til plejepersonalet og hygiejnen være lukket inde, mens der bliver udført sygepleje.

I forbindelse med sygepleje i hjemmet vil det være en klar fordel for plejepersonalet, hvis der tydeligt er navnskilt og nummer på din husdør. Om aftenen og natten bedes du have lys tændt ved indgangsdøren, så plejepersonalet kan orientere sig.

Kontakt

Læge, vagtlæge og sygehus kan henvise til sygepleje. Borgere, pårørende og sundhedsfagligt personale kan også henvende sig til ­sygeplejen.

Drejer henvendelsen sig om en undersøgelse eller behandling, som normalt varetages af praktiserende læge eller vagtlægen, vil der blive henvist dertil.

Henvendelse skal ske til sygeplejen på:

Telefon: 63525575

Alle hverdage klokken 8.00 til 12.00
Mail: sygeplejerskerne@aeroekommune.dk

Sygeplejens døgntelefon 24264615 må kun benyttes ved et akut og presserende behov for kontakt til en sygeplejerske.

Læs mere
For yderligere oplysninger om sygepleje i Ærø Kommune henvises til Kvalitetsstandarden for sygepleje i Ærø Kommune.

Læs også

Kvalitetsstandard for sygepleje

Sundhedstilbud

Borger.dk

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00