Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Kultur og fritidsliv Kulturpuljen

Kulturpuljen

For at leve op til Folkeoplysnings- og Kulturpolitikken, støtter Ærø Kommune et bredt område af kulturaktiviteter og arrangementer.

Der kan søges om tilskud/underskudsgaranti til formål indenfor musik, teater, kunst og kultur, som understøtter Folkeoplysnings- og Kulturpolitikken.

Hvem kan søge?

Typisk vil ansøger være en godkendt forening, en organisation eller en sammenslutning, som har et almennyttigt formål.

Hvad kan der søges om?

Større enkeltstående arrangementer, ikke kommercielle koncerter, arrangementer og aktiviteter. Annoncering, honorarer, leje af udstyr og andre udgifter i forbindelse med afholdelse af kultur arrangementer og aktiviteter.

Ofte gives støtten som hjælp til foreninger i opstartsfasen. Derfor kan det forventes, at nye ansøgninger fra en given forening, som tidligere har modtaget støtte, over tid nedsættes. Dette afgøres ud fra en konkret vurdering.

Der kan søges støtte til arrangementer og aktiviteter i Ærø Kommune.

Vær opmærksom på, at der skal søges forud for arrangementet.
Afholdte arrangementer støttes ikke.

Retningslinjer for kulturpuljen

Kulturpuljen giver tilskud til formål indenfor musik, teater, kunst og kultur.

Retningslinjer og ansøgningsskemaet til kulturpuljen kan løbende blive justeret. Benyt og læs derfor altid det skema / de retningslinjer, som ligger på hjemmesiden på ansøgningstidspunktet.

Ansøgningskemaet på denne side SKAL anvendes.

Formål

For at leve op til Folkeoplysnings- og Kulturpolitikken støtter Ærø Kommune et bredt område af kulturaktiviteter og arrangementer. Der kan søges om tilskud / underskudsgaranti til formål indenfor kunst og kultur, som understøtter Folkeoplysnings- og Kulturpolitikkeen.

Folkeoplysnings- og Kulturpolitik Ærø Kommune

Hvem kan søge?

Godkendte foreninger og organisationer eller sammenslutninger, som har et almennyttigt formål kan søge Kulturpuljen.

Hvad kan I søge støtte til?

Arrangementer og aktiviteter i Ærø Kommune, hvor der er offentlig adgang og som markedsføres i lokale medier:

 • Større enkeltstående arrangementer, ikke-kommercielle koncerter, arrangementer og aktiviteter
 • Annoncering, honorarer, leje af udstyr og andre udgifter i forbindelse med afholdelse af kulturarrangementer og aktiviteter
 • Støtte til nye foreninger i opstartsfasen. Hvis I som forening tidligere har modtaget opstartsstøtte, må I forvente, at støtten gradvist nedsættes. Det afgøres ud fra en konkret vurdering.

Kultur- og Socialudvalget har fokus på at understøtte kommunens forebyggende arbejde med at ændre en uhensigtsmæssig alkoholkultur blandt unge på Ærø. Derfor gives underskudsgarantien under forudsætning af:

 • at arrangørerne forpligter sig til ikke at udskænke alkohol til personer under 18
 • at det sikres, at medhjælpere under 18 år ikke indtager alkohol under arrangementet. 

I tilfælde af overtrædelse af ovenstående trækkes tilskuddet tilbage. 

Generelt støtter Kulturpuljen ikke:

 • Drift af foreninger eller organisationer
 • Vedligeholdelse af bygninger og materiel, transport og forplejning
 • Kommercielle arrangementer og aktiviteter
 • Tilskud eller underskudsgaranti til privatpersoner.

Ansøgning, dokumentation og bevilling

Ansøgningsfrister

Kulturpuljen kan søges hele året. Ansøgningerne behandles løbende af Kultur- og Socialudvalget på de 11 årlige udvalgsmøder (der holdes ikke udvalgsmøde i juli).

Vær opmærksom på, at I skal søge, før arrangementet afholdes. Afholdte arrangementer støttes ikke.

Dokumentation – gem dine kvitteringer

Når I har modtaget støtte eller tilsagn om underskudsgaranti, skal I altid indsende et regnskab, senest to måneder efter at arrangementet / projektet er afholdt. Ellers kan bevillingen bortfalde.

Hvis I har ansøgt om underskudsgaranti, skal I, når I indsender regnskabet, selv oplyse, hvorvidt der bliver brug for / ikke brug for den bevilgede underskudsgaranti.

Ærø Kommune foretager løbende stikprøver af de indsendte regnskaber. Sørg derfor altid for at gemme alle kvitteringer for de udgifter, foreningen har haft. Ved en stikprøve skal kvitteringerne sendes til Ærø Kommune, som gennemgår regnskabet.

Hvordan udbetales tilskuddene?

Tilskud udbetales hurtigst muligt efter Kultur- og Socialudvalgets beslutning. I tilfælde af større beløb vil udbetalingen ske ud fra en konkret vurdering, og udbetalingen kan blive delt op i rater.

En underskudsgaranti udbetales efter at arrangementet / projektet er afholdt på baggrund af en konkret vurdering af det regnskab, som ansøgeren har indsendt.

Ansøgningen

Brug ansøgninskemaet i den blå boks herover.  Husk at alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes.

Ansøgning med evt. bilag sendes til Kulturafdelingen på mail kult-soc-afd@aeroekommune.dk

Vi modtager helst ansøgningen på mail.

Ellers sendes den til:

Kultur- og Socialudvalget
Statene 2
5970 Ærøskøbing

Kontakt

Kulturafdelingen på mail kult-soc-afd@aeroekommune.dk eller 63525000

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00