Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Byg og bolig Lokalplaner og planlægning Kommuneplan Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplan 2009-2021

I 2021-2024 er dele af Kommuneplan 2009-2021 blevet revideret med følgende Kommuneplantillæg:

Kommuneplantillæg Landskab, natur og jordbrug

Blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 24. marts 2021.

Kommuneplan

Kommuneplanprocessen

 Med Planstrategi 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at revidere hele Kommuneplanen 2009-2021, og at gennemføre det med tre kommuneplantillæg:

  • Landskab, natur og jordbrug

  • Byer og landsbyer

  • Teknik og forsyning.

Kommuneplan 2009-2021

 Læs Kommuneplan 2009-2021

Blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 24. marts 2021.

Reviderer Kommuneplan 2009-2021 afsnit om det åbne land.

Læs Kommuneplantillæg Landskab, natur og jordbrug

Baggrundsmateriale​

Landskabskarakterkortlægning

Blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 15. december 2021.

Reviderer Kommuneplan 2009-2021 afsnit om byerne og landsbyer.

Læs Kommuneplantillæg Byer og landsbyer Læs Kommuneplantillæg Byer og landsbyer

Baggrundsmateriale

Detailhandelsanalyse

Bolig og potentialevurdering

Kommuneplantillæg Byer og landsbyer –Fornyet Høring I - Detailhandel afsnit om bymidter og kommuneplanrammer Hv.Bl1 – Haven by, Sø.R2 – Søby Måe og Ær.Of18 – Parkeringsplads ved Vestre Alle.

Blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 17. januar 2024.

Reviderer afsnittene i Kommuneplan 200-2021 om detailhandel fsva. bymidteafgrænsninger og kommuneplanrammer Hv.Bl1 – Haven by, Sø.R2 – Søby Måe og Ær.Of18 – Parkeringsplads ved Vestre Alle.

Læs Kommuneplantillæg Byer og landsbyer – Detailhandel afsnit om bymidter og kommuneplanrammer Hv.Bl1 – Haven by, Sø.R2 – Søby Måe og Ær.Of18 – Parkeringsplads ved Vestre Alle  

Forslag til Kommuneplantillæg Byer og landsbyer - Fornyet Høring II - Turisme og Bregninge

Er I høring ind til den 26. august 2024.

Se høringen

Planstrategien fastlægger hvilke dele af kommuneplanen der skal revideres.

I Planstrategi 2023 har Kommunalbestyrelsen besluttet at:

Kommuneplanens afsnit om Teknik og forsyning har ikke været revideret siden 2011, og skal derfor revideres. Der er tale om følgende afsnit:

  • Miljø og teknik, herunder: Affaldsbehandling, forurenet jord, affaldsanlæg, spildevands-rensning / rensningsanlæg. Afsnittene om grundvand og vandforsyning blev revideret med Kommuneplantillæg Landskab, natur og jordbrug. Afsnittene vil eventuelt blive suppleret.

  • Klima og vedvarende energi, herunder: Antennemaster / telemaster, højspændingsanlæg / transformerstationer, vindmøller, solenergi og fibernet.

  • Klimatilpasning, herunder: Klimasikring (oversvømmelse og erosion), kystbeskyttelse.

  • Trafik og transport, herunder: Kollektiv trafik (busser), færger, lufthavn, havne, vejnet og trafiksikkerhed.

I Kommuneplantillæg Byer og landsbyer, revideres afsnittene om erhverv, boligbehov og boligudvikling, byggeri i landsbyer og samlede bebyggelser.

Kommuneplantillæg Landskab, natur og jordbrug revideres afsnittene om det ærøske landskab med særligt fokus på de større sammenhængende landskaber, og de geologiske bevaringsværdier. Derudover revideres afsnittene om planlægning, byggeri og anlæg i det åbne land.

De resterende dele af Kommuneplanen og kommuneplantillæggene genvedtages, men samskrives med ovenstående ændringer til en samlet kommuneplan. Der vil kunne forekomme mindre justeringer i andre temaer som konsekvens af revision af ovenstående, samt af teknisk eller juridisk karakter ved f.eks. tilpasning til ny lovgivning.

Det forventes at Kommuneplan 2025 vil komme i høring i 2025.

Planstrategi 2023

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00