Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Børn og unge Dagtilbud og institutioner Dagtilbud og institutioner

Dagtilbud og institutioner

I kommunen er der flere offentlige og private institutioner. Se en beskrivelse af institutionerne ved at klikke på en af institutionerne nedenfor. Ved de fleste af institutionerne kan ses en folder og eller læreplan.

Der er mulighed for morgenpasning i SFO´en på Marstal skole.

I skolernes ferie er der, mod fuldtidsbetaling, mulighed for heldagspasning.

Ved ansøgning om deltidsplads til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov, kan der ske indmeldelse med 1 måneds varsel fra efterfølgende 1. eller 15. i en måned.

Udmeldelse af pasningsordning skal altid ske digitalt med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.

Start i vuggestue eller dagpleje sker normalt når barnet er 8 måneder. Under særlige omstændigheder og efter ansøgning fra forældre kan barnet eventuelt starte tidligere.

Barnet starter i børnehave måneden efter, at det er fyldt 3 år.

Ved skift fra børnehave til SFO, kan der tidligst ske indmeldelse i SFO ved skolestart.

Ved tilskud til private børnepassere, skal ansøgningen om tilskud til pasning være pladsanvisningen i hænde senest En måned før ikraftræden for at sikre, at tilskuddet kan udbetales rettidigt. Tilskuddet gælder først fra den ansøgte dato.

 

Ved skift fra børnehave til SFO, kan der tidligst ske indmeldelse i SFO ved skolestart.

Dagtilbud og institutioner

Børnehuset "Mopælappen"

Halvejen 20
5960 Marstal
Telefon: 63526420
E-mail: slu@aeroekommune.dk
Leder Sheila Lund

Se Mopælappens hjemmeside 

I Ærø Kommune kan man starte i SFO, når man starter i skole. SFO’en er for børn fra 0.  til og med 3. klasse. Morgenpasning i SFO’en åbner kl. 6.30 og er for børn op til og med 3.årgang.

Sygehusvejen 33 b

Øens grønne børnehave

Dagplejeleder Lene Ibsgaard Andersen

Den tidligere ordning med gratis institutionsplads til familier med 3 børn eller flere bortfalder fra 2023 (billigste barn/børn)

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00