Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Ældre Nødkald

Nødkald

Nødkald 

Hvis du bor alene og har væsentlig nedsat funktionsevne, så har du mulighed for at søge om et nødkald og en nøgleboks. Nødkaldet skal medvirke til, at du bliver i stand til at tilkalde hjælp i en akut nødsituation. Nødkaldet skal også medvirke til at gøre dig mest mulig selvhjulpen.

Hvem kan få bevilget nødkald?

Nødkald bevilges til dig, hvis du: 

  •  Bor alene og har svær faldtendens.
  • Bor alene og har tilbagevendende behov for hjælp.
  • Bor alene og giver udtryk for at være utryg ved dette.
  • Bor sammen med en rask ægtefælle, som har brug for at være væk fra hjemmet. 

Det er en forudsætning for bevilling af nødkald, at du har forståelse for at kunne administrere nødkaldsanlægget og betjene det. Samt at du accepterer opsætning af en nøgleboks til din nøgle, idet en manglende nøgleboks adgang kan resultere i, at personalet ikke kan komme ind til dig i forbindelse med et akut nødkald. Personalet kan ikke ligge inde med en ekstra nøgle til din bolig og ej heller holde styr på, hvor en eventuel ekstra nøgle er placeret, når de tilkaldes til et akut nødkald på din adresse.

Hvad består nødkald af?

Nødkaldsapparatet og nøgleboks udlånes af kommunen. Nødkaldsapparatet kan enten tilsluttes fastnet- eller mobiltelefonabonnement.

Hvis du har fastnet telefonabonnement kobles nødkaldet til fastnet telefonabonnementet.

Hvis du ikke har et fastnet telefonabonnement kobles nødkaldet til et mobilabonnement. Udgiften til billigst nødvendige telefonabonnement afholdes af kommunen. 

Opsætning og installering af nødkald sker på hverdage mellem klokken 8:00 og 15:00 og du skal være hjemme under opsætningen.

Hjælp efter nødkaldsopringning kan kun gives i dit hjem.

Hvordan søger jeg om nødkald?

Ansøgning om hjælpemidler og forbrugsgoder skal foregå digital via Mitid på  www.borger.dk

Dette gælder både for første gangs ansøgninger og genbevillinger. Borgerservice i Ærø Kommune kan kontaktes, såfremt der er behov for hjælp til at udfylde ansøgningen. Er der særlige forhold, såsom sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer som gør, at borgeren ikke kan søge digitalt, kan Borgerservice i Ærø Kommune kontaktes.

Opsætningen af nødkald startes op senest 2 dage efter bevilling.

Sagsbehandling

I et samarbejde med visitator klarlægges din funktionsevne, og dit behov for et nødkald afdækkes. Herunder også hvilke ressourcer du besidder.

Visitator kan i nogle tilfælde have behov for at indhente supplerende helbredsmæssige oplysninger hos andre faggrupper herunder læger, fysioterapeuter mm. I disse tilfælde skal du forud for henvendelsen have givet skriftligt samtykke.

Kvalitetsstandard Nødkald

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00