Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Ældre Dagcentre

Dagcentre

Ærø kommune har to dagcentre:

 • Dagcenter Ærø i Marstal
 • Demensdagcenter Søkilden i Ærøskøbing.

Dagcenteret kan tilbyde dig træningsforløb og socialt samvær.

Træningsforløb og aktiviteter finder sted på hverdage mellem klokken 8.00 til16.00

Hvordan kommer jeg på dagcenter?

For at komme på dagcenter skal du visiteres til det. Du skal have en fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse og være visiteret til aktiviteterne og træningsforløbene med henblik på, at du kan klare dig i din egen bolig.

Hvad koster det at deltage i dagcenteret?

Det er gratis at komme på dagcentret, men der er egenbetaling ved bestemte arrangementer, materialer, mad og drikkevarer.

Mulighed for kørsel

Hvis du ikke er i stand til selv at komme frem og tilbage til dagcenteret, kan du søge om at blive visiteret til kørsel. For at blive visiteret til kørsel, skal du ikke være i stand til selv at komme frem til dagcenteret.

For yderligere information

Ønsker du yderligere information om dagcentre og visitationer hertil bedes du rette henvendelse til visitatorerne.

 

I dagcenteret har vi følgende værdier og mål:

 • Sammen kan vi nå langt
 • Dagcenteret skal være et sted, du har lyst til at komme
 • Her ses alle som enkeltpersoner med forskellige behov, derfor respektere vi hinandens forskelligheder

Træning

Tilbuddet til dagcenter Ærø gives både til træning og socialt samvær med henblik på, at den enkelte opnår så høj grad af selvhjulpenhed som muligt og aktivt medvirker til dette.

Træning i dagcentret er et tidsbegrænset tilbud på op til 3 måneder, hvor vi sammen arbejder målrettet mod at gøre noget ved de problemer du syntes du har.

Vi hjælper med, at træningen hele tiden er tilpasset dig, så du løbende bliver stærkere.

Der bliver udarbejdet en træningsplan af kommunens fysioterapeut.

Løbende gennem forløbet ser vi på, hvordan det går og om der er noget, der skal ændres.

Efter forløbet

Hen mod slutningen af forløbet finder vi sammen ud af, hvad næste skridt er for dig, når du ikke længere er i dagcenteret:

 • Hvordan kan du vedligeholde din træning?
 • Hvordan vil det fungere bedst for dig fremover?

Er der andre tilbud på øen, du kunne have interesse i, at blive introduceret til?

Hvis du vil deltage i andre aktiviteter på øen, kan vi hjælpe med den første kontakt, hvis der er brug for det.

Det er i øvrigt muligt at søge om aktivitetskørsel ved Flextrafik.

Andre aktiviteter i Dagcenter Ærø

I månedens løb er der mulighed for at deltage i for eksempel bankospil, gudtjeneste, dans, musik, sang, gåture, cykelture, spil årstidsfester og hyggeligt samvær.

Til større arrangementer og lignende er der brugerbetaling. Prisen er varierende og du betaler direkte til dagcenterpersonalet.

Praktiske oplysninger

Det er muligt at købe kaffe, brød og saft. Det koster 5 kr. per dag og opkræves en gang om måneden.

Du har også mulighed for at spise din varme mad sammen med andre i dagcenteret. Du må også gerne medbringe egen mad.

Hovedret: Kr. 53,00

Biret: Kr. 16,00

Varm mad skal bestilles på forhånd.

I måneden løb er der mulighed for at deltage i for eksempel bankospil, gudtjeneste, dans, musik, sang, gåture, cykelture, spil årstidsfester og hyggeligt samvær.

Til større arrangementer og lignende er der brugerbetaling. Prisen er varierende og du betaler direkte til dagcenterpersonalet.

Personalet på Dagcenter Ærø

Personalet, du møder i dagcenteret, er:

Stine Christianesen
Inge Christensen
Elisabeth Hansen
Tanja Kajhøj.

Åbningstider 

Mandag, tirsdag og torsdag 8.00 til 15.00

Onsdag og fredag 8.00 til 13.00

Vi holder lukket i to uger i sommerferien. Ugerne kan variere lidt fra år til år. Derudover er der lukket mellem jul og nytår.

Kontakt

Dagcenter Ærø.

Gasværksvej 10
5960 Marstal
Telefon: 63525569
mail: sch@aeroekommune.dk

Om afbud

Hvis du er forhindret i at komme, skal du melde afbud på telefon 63525569 eller sms på 20101573. Hvis du melder afbud 3 gange uden gyldig grund, kan det betyde, at tilbuddet afsluttes.

 

Til dig, der starter i Demensdagcenter Søkilden

Velkommen til Demensdagcenter Søkilden

I Demensdagcenter Søkilden kommer der mellem 6 og 12 dagcentergæster per dag.

Du bliver visiteret individuelt til at komme i Demensdagcenter Søkilden, og her aftaler vi, hvor mange dage du har behov for at komme.

Aktiviteterne vi laver sammen med dig, vil så vidt muligt blive tilrettelagt efter dine interesser og formåen.

Vi arbejder med aktiviteter, der udfordrer dine kognitive funktioner for eksempel:

 • Samtaler om barndom og voksenliv.
 • Praktiske gøremål såsom madlavning, bagning, lettere håndværks- og haveopgaver med mere.
 • Spil som kræver opmærksomhed, genkendelse og reaktion.
 • Sang og musik, som skal hjælpe dig med at huske, bruge ord og få humøret op.
 • Træning med redskaber, gymnastik, gåture og vi cykler mange ture på vores duocykler.

Aktiviteterne foregår både ude og inde.

Vi har en dejlig terrasse med udsigt til vandet, en have med højbede, og en stor grøn plæne ned mod vandet.

Inden du starter

Inden du starter i demensdagcentret, vil du blive inviteret til en hyggelig samtale med personalet fra dagcentret.

Vi vil gerne lære dig lidt at kende, så vi kan modtage dig på bedste vis i dagcenteret.

Samtalen kan foregå hjemme hos dig eller hos os i dagcenteret, og pårørende er meget velkomne til at deltage.

Praktiske oplysninger

Kørsel

Du kan visiteres til gratis kørsel til dagcentret.

Forplejning, formiddagskaffe

Der betales et mindre beløb for formiddagskaffe.

Dagcentret indberetter til køkkenet hvor mange gange du har været den foregående måned.

Kaffepengene trækkes via pensionen.

Forplejning, middagsmad

Der kan købes varmt mad inklusiv eftermiddagskaffe. Prisen er 59,00 kroner.

Dette betales via træk i pensionen. Opkrævningen foretages 2 måneder bagud så maden fra januar betales i marts.

Ønsker du ikke den varme mad er du velkommen til, at medbringe en madpakke.

Fødselsdag

Når du har fødselsdag bager vi lidt godt til eftermiddagskaffen.

Vi bager enten roulade, lagkage eller æblekage.

Fødselsdagen bliver holdt umiddelbart efter din fødselsdag.

Afbud eller spørgsmål

Ved afbud må du meget gerne ringe hurtigst muligt til dagcentret på telefon 63525543, mellem klokken 8.30  til 9.00.

Hvis du er visiteret til kørsel, sørger vi for at afmelde kørslen.

Har du eller dine pårørende spørgsmål er I velkomne til at kontakte os.

Alle hverdage fra klokken 9 til 15.00 på telefon 63525543 eller på mail aos-demensdagcenter@aeroekommune.dk 

Betaling i dagcentret

Der vil være egenbetaling ved forskellige aktiviteter, arrangementer i dagcentret.

Det kan være bankospil, køretur i bussen, udflugter eller musikarrangementer.

Vi kan kun modtage kontanter og betalingen sker til dagcenterpersonalet.

Fester

Vi holder i løbet af året flere fester.

Her er du velkommen til at invitere en pårørende med. Prisen er per person 125,00 kroner

Demensdagcenter Søkilden

Personalet som du møder i dagcenteret er Dorthe Fugl Rasmussen og Karin Kristensen.

Åbningstider

Mandag til torsdag: 9.00 til 15.00
Fredag: 9.00 til 13.30
Vi holder lukket i to uger i sommerferien.
Ugerne kan variere lidt fra år til år.
Derudover er der lukket mellem jul og nytår.

Kontakt

Demensdagcenter Søkilden,
Sygehusvejen 22
5970 Ærøskøbing,
Telefon: 63525543

Mail: aos-demensdagcenter@aeroekommune.dk

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag  09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00