Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kvalitetsstandarder Ældre Kvalitetsstandard - Dagcenter

Kvalitetsstandard - Dagcenter

1.0 Formål

Det er grundprincippet at respektere, at ethvert menneske har ansvar for sit eget liv og har ret til selvbestemmelse. Tilbud om ophold på dagcenter gives med henblik på, at den enkelte opnår så høj grad af selvhjulpenhed som muligt og aktivt medvirker til dette.

Formålet med dagcenterophold er:

 • at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten hos den enkelte.
 • at give aflastningsmulighed til ægtefælle, når denne varetager en omfattende pleje- og støtteopgave, således at borgeren har mulighed for at blive længst muligt i eget hjem.
 • at give mulighed for socialt samvær.

2.0 Lovgrundlag

 • § 84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • § 79. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.

3.0 Visitationskriterier

3.1 Dagcenter Ærø

 • Visiteringen foretages af visitator. Visitationen skal ske individuelt på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov.

3.1.1 Hvem udfører indsatsen?

 • Personale med en relevant faglig uddannelse og særlige kompetencer i forhold til træning og aktivitet.

3.1.2 Hvem kan modtage indsatsen?

 • Borgere, der har haft et funktionstab og har behov for støtte fra uddannet personale til at genvinde/vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder.
 • Borgere, hvis ægtefælle varetager omfattende plejeopgaver efter §84.

3.2 Dagcenter Søkilden

 • Visiteringen foretages af visitator i samarbejde med demenskoordinator. Visitationen skal ske individuelt på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov.

3.2.1 Hvem udfører indsatsen?

 • Personale med en relevant faglig uddannelse og særlige kompetencer i forhold til demente.

3.2.2 Hvem kan modtage indsatsen?

 • Borgere, der er under udredning eller har fået diagnosticeret demens.
 • Borgere med demenslignende symptomer.
 • Borgere med demens, hvis ægtefælle varetager omfattende plejeopgaver efter § 84.

3.3 Fælles for dagcentrene

3.3.1 Indsatsens omfang

 • De visiterede indsatser leveres på hverdage i dagtimerne. Undtaget er 5 hverdage omkring jul/nytår og 10 hverdage i juli.

3.3.2 Hvad indeholder indsatsen?

 • Samværs- og aktivitetstilbud efter § 79
 • Aflastning efter § 84

3.3.3 Hvad koster indsatsen for borgeren?

Der er egenbetaling for følgende:

 • kaffe, te, måltider, forplejning mv.
 • faktiske udgifter i forbindelse med udflugter og arrangementer.
 • kørsel bevilges ikke til brugere som er i stand til at transportere sig med offentlig transport eller i husstandens transportmidler.

3.3.4 Hvor og hvordan kan der søges om ophold på dagcenter?

Der rettes henvendelse til:

Visitationen
Ældre- og Sundhedsområdet
Sygehusvejen 18
5970 Ærøskøbing

Telefon: 63525508

Telefontid: mandag til fredag: klokken  8:00 til 9:30.

Der kan lægges besked på telefonsvarer.

Denne aflyttes én gang dagligt alle hverdage.
Mail: visitator@aeroekommune.dk

4.0 Godkendelse

Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Ærø Kommune, september2023 

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00