For at leve op til Folkeoplysnings- og Kulturpolitikken, støtter Ærø Kommune et bredt område af kulturaktiviteter og arrangementer.

Der kan søges om tilskud/underskudsgaranti til formål indenfor musik, teater, kunst og kultur, som understøtter Folkeoplysnings- og Kulturpolitikken.

Hvem kan søge?
Typisk vil ansøger være en godkendt forening, en organisation eller en sammenslutning, som har et almennyttigt formål.
 

Hvad kan der søges om?
Større enkeltstående arrangementer, ikke-kommercielle koncerter, arrangementer og aktiviteter. Annoncering, honorarer, leje af udstyr og andre udgifter i forbindelse med afholdelse af kultur arrangementer og aktiviteter.

Ofte gives støtten som hjælp til foreninger i opstartsfasen. Derfor kan det forventes, at nye ansøgninger fra en given forening, som tidligere har modtaget støtte, over tid nedsættes. Dette afgøres ud fra en konkret vurdering.

Der kan søges støtte til arrangementer og aktiviteter i Ærø Kommune.

Vær opmærksom på, at der skal søges forud for arrangementet.
Afholdte arrangementer støttes ikke.