I Ærø Kommune kan du blive visiteret til at få et nødkald, så du kan ringe op til hjemmeplejen, hvis der er akut brug for hjælp. Det kan dermed hjælpe dig til at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.

Du er berettiget til nødkald, hvis du:

  • har en væsentlig nedsat funktionsevne og behov for akut hjælp
  • bor alene og har svær faldtendens (konkluderet efter balancetest)
  • bor alene, har et tilbagevendende behov for hjælp og ikke kan anvende telefon, men dog godt kan anvende kaldeapparat
  • bor sammen med en rask ægtefælle, som har brug for at være væk fra hjemmet, og du selv har et tilbagevendende behov for hjælp, men ikke kan anvende telefon
  • bor alene og nødkald pga. alvorlig sygdom vurderes at skabe tryghed

For at modtage nødkald er det en forudsætning, at:

  • du kan og har forståelse for at administrere nødkaldsanlægget og kan betjene det
  • du accepterer, at der opsættes en nøgleboks til din nøgle
  • der i dit hjem er mulighed for tilslutning af nødkaldsapparatet til en analog telefonforbindelse

 

Hvad koster det?
Nødkaldet udlånes af Ærø Kommune. Det eneste, du selv skal betale, er lokal telefontakst ved opkald. Hvis du ikke allerede har fastnet i dit hjem, skal du også betale for oprettelse og abonnement af dette.

Hvordan foregår det?
Ærø Kommunes pedeller installerer nødkaldeanlægget og instruerer dig i funktion og brug af anlægget. Der opsættes samtidig en nøgleboks, så hjemmeplejen kan komme ind i hjemmet ved nødkald.

Når hjemmeplejen modtager dit opkald, handler de på det inden for ½ time.

Nødkald er et hjælpemiddel og du skal derfor ansøge om nødkald på borger.dk