Ærø kommune har to dagcentre:

 • Dagcenter Ærø i Marstal
 • Demensdagcenter Søkilden i Ærøskøbing.

Dagcenteret kan tilbyde dig træningsforløb og socialt samvær. Træningsforløb og aktiviteter finder sted på hverdage mellem kl. 8-16.

Hvordan kommer jeg på dagcenter?

For at komme på dagcenter skal du visiteres til det. Du skal have en fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse og være visiteret til aktiviteterne og træningsforløbene med henblik på, at du kan klare dig i din egen bolig.

Hvad koster det at deltage i dagcenteret?

Det er gratis at komme på dagcentret, men der er egenbetaling ved bestemte arrangementer, materialer, mad og drikkevarer.

Mulighed for kørsel

Hvis du ikke er i stand til selv at komme frem og tilbage til dagcenteret, kan du søge om at blive visiteret til kørsel. For at blive visiteret til kørsel, skal du ikke være i stand til selv at komme frem til dagcenteret.

For yderligere information

Ønsker du yderligere information om dagcentre og visitationer hertil bedes du rette henvendelse til visitatorerne.

Du finder visitatorernes kontaktoplysninger her

I dagcenteret har vi følgende værdier og mål:

 • Sammen kan vi nå langt
 • Dagcenteret skal være et sted, du har lyst til at komme
 • Her ses alle som enkeltpersoner med forskellige behov
 • …derfor respektere vi hinandens forskelligheder

Personalet på Dagcenter Ærø

Personalet, du møder i dagcenteret, er:

Stine Christianesen, Inge Christensen, Elisabeth Hansen og Tanja Kajhøj.

Åbningstider 

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.00 – 15.00

Onsdag og fredag kl. 8.00 – 13.00

Vi holder lukket i to uger i sommerferien. Ugerne kan variere lidt fra år til år. Derudover er der lukket mellem jul og nytår.

Kontakt

Dagcenter Ærø. Gasværksvej 10, 5960 Marstal. Telefon: 63525569, mail: sch@aeroekommune.dk

Praktiske oplysninger

Det er muligt at købe kaffe, brød og saft. Det koster 5 kr. pr. dag og opkræves en gang om måneden.

Du har også mulighed for at spise din varme mad sammen med andre i dagcenteret. Du må også gerne medbringe egen mad.

Hovedret: Kr. 46,00

Biret: 13,00

Varm mad skal bestilles på forhånd.

I måneden løb er der mulighed for at deltage i f.eks. bankospil, gudtjeneste, dans, musik, sang, gåture, cykelture, spil årstidsfester og hyggeligt samvær.

Til større arrangementer og lignende er der brugerbetaling. Prisen er varierende og du betager direkte til dagcenterpersonalet.

Efter forløbet

Hen imod slutningen af forløbet finder vi sammen ud af, hvad næste skridt er for dig, når du ikke længere er i dagcenteret:

 • Hvordan kan du vedligeholde din træning?
 • Hvordan vil det fungere bedst for dig fremover?
 • Er der andre tilbud på øen, du kunne have interesse i, at blive introduceret til?

Hvis du vil deltage i andre aktiviteter på øen, kan vi hjælpe med den første kontakt, hvis der er brug for det.

Om afbud

Hvis du ikke kan komme, skal du melde afbud på telefon 63 52 55 69 eller sms på 20 10 15 73. Hvis du melder afbud 3 gange unde gyldig grund, kan det betyde, at tilbuddet afsluttes.

 

Dagcenter Søkilden er for dig, som er under udredning eller har fået diagnosticeret demens sygdom.

Hos demensdagcenter Søkilden kommer der mellem 6 og 12 dagcentergæster pr. dag.

Du bliver visiteret individuelt, og her aftaler vi, hvor mange dage, der er behov for.

Aktiviteterne vi laver, vil så vidt muligt blive tilrettelagt efter dine interesser og formåen.

Vi arbejder med aktiviteter, der udfordrer dine kognitive funktioner, f.eks.:

 • Samtaler om barndom og voksenliv.
 • Praktiske gøremål såsom madlavning, bagning, lettere håndværks- og haveopgaver m.m.
 • Spil som kræver opmærksomhed, genkendelse og reaktion.
 • Sang og musik, som skal hjælpe dig med at huske, bruge ord og få humøret op.
 • Træning med redskaber, gymnastik og gåture.

Aktiviteterne foregår både ude og inde. Vi har en dejlig terrasse med udsigt til vandet, en have med højbede og en stor grøn plæne ned mod vandet.

Inden du starter

Inden du starter i demensdagcentret, vil du blive inviteret til en hyggelig samtale med Karin eller Dorthe fra dagcentret. Vi vil gerne lære dig lidt at kende, så vi kan modtage dig på bedste vis i dagcenteret.

Samtalen kan foregå hjemme hos dig eller hos os i dagcenteret, og pårørende er meget velkommen til at deltage.

Kørsel

Du kan visiteres til gratis kørsel til dagcentret. Du kan læse mere om kørsel her: link til kørselsside: https://www.aeroekommune.dk/borger/aeldre-og-pension/koersel

Forplejning, formiddagskaffe

Der betales for formiddagskaffe den første i hver måned til dagcenteret eller via pensionen.

Du betaler efter det antal gange du har været i dagcentret måneden før. Prisen for formiddagskaffe er kr. 5,00.

Forplejning, middagsmad

Der kan købes varmt mad inkl. eftermiddagskaffe og kage fra køkkenet. Prisen er kr. 59,00. Dette kan betales automatisk via pensionen.

Du kan også selv medbringe en madpakke, og nøjes med at betale kr. 10,00 for formiddags- og eftermiddagskaffe.

Fælleskasse til diverse små arrangementer

Vi har en konto i Nordea Bank, hvor du kan overføre kr. 25,00 om måneden til fælleskassen. Det er selvfølgelig frivilligt om, du ønsker at deltage i ordningen.

Pengene i fælleskassen bruges til fornøjelser i dagligdagen – så er vi fri for at opkræve penge hver gang.

Til større arrangementer, køreture og lignende er der brugerbetaling, som du betaler direkte til dagcenterpersonalet

Fester

Vi holder i løbet af året flere fester. Her er du velkommen til at invitere en pårørende med. Prisen er pr. person kr. 125,00

Fødselsdag

Når en gæst har fødselsdag bager vi lidt godt til eftermiddagskaffen. Vi bager enten roulade, lagkage eller æblekage. Fødselsdagen bliver holdt umiddelbart efter din fødselsdag.

Personalet på Søkilden

Personalet, som du møder på dagcenteret er
Christa Christensen,
Dorthe Fugl Rasmussen og
Karin Kristensen.

Åbningstider:

Mandag til torsdag: kl. 9.00 – 15.00

Fredag: KL. 9.00 – 13.30

Vi holder lukket i to uger i sommerferien. Ugerne kan variere lidt fra år til år.

Derudover er de lukket mellem jul og nytår.

Afbud eller spørgsmål

Hvis du er forhindret i at komme, vil vi meget gerne have det at vide.

Hvis du er visiteret til kørsel, sørger vi for at afmelde kørslen – og har du eller dine pårørende andre spørgsmål er I velkommen til at kontakte os.

Alle hverdage fra kl. 9-15.00 på telefon 63 52 55 43

eller på mail Dorthe: doh@aeroekommune.dk

 

Informationerne kan hentes som pdf. via dette link

og Karin: kkr@aeroekommune.dk.