Ærø kommune har to dagcentre:

  • Dagcenter Ærø i Marstal
  • Demensdagcenter Søkilden i Ærøskøbing.

Dagcenteret kan tilbyde dig træningsforløb og socialt samvær. Træningsforløb og aktiviteter finder sted på hverdage mellem kl. 8-16.

For at komme på dagcenter skal du visiteres til det. Du skal have en fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse og være visiteret til aktiviteterne og træningsforløbene med henblik på, at du kan klare dig i din egen bolig.

Det er gratis at komme på dagcentret, men der er egenbetaling ved bestemte arrangementer, materialer, mad og drikkevarer.

Hvis du ikke er i stand til selv at komme frem og tilbage til dagcenteret, kan du søge om at blive visiteret til kørsel. For at blive visiteret til kørsel, skal du ikke være i stand til selv at komme frem til dagcenteret.

Ønsker du yderligere information bedes du rette henvendelse til visitatorerne.

Du finder visitatorernes kontaktoplysninger her