Søndag den 26. maj 2019 afholdes der valg til Europa-Parlamentet.

Danmark skal vælge 14 medlemmer af de i alt 705 medlemmer.

Du kan brevstemme på Ærø Rådhus og Marstal Bibliotek

Du kan brevstemme til Europa-Parlamentsvalget fra mandag den 15. april til og med torsdag den 23. maj 2019. Alle, der har stemmeret til valget den 26. maj, har mulighed for at brevstemme.

I Ærø kommune kan du brevstemme i Borgerservice på Ærø Rådhus og på Marstal Bibliotek indenfor den almindelige åbningstid.


Sidste dag for at brevstemme er torsdag den 23. maj, der har:

  • Ærø Rådhus åbent kl. 09.00 – 12.00 og 14.30 – 16.45
  • Marstal Bibliotek åbent kl. 09.00 – 16.00

Husk gyldig legitimation, fx. pas, kørekort eller sundhedskort, når du vil brevstemme. 

Stemmerummene på begge brevafstemningssteder er udstyret med handicapvenligt LED-lys og lup. På Ærø Rådhus er der endvidere opsat handicapvenligt hæve-sænkebord samt CCTV-forstørrelsesapparat. 

Afstemningen foregår fra kl. 09.00 til kl. 20.00 på kommunens tre afstemningssteder:
 

Marstal                               Marstal Skole, Halvejen 24, Marstal

Ærøskøbing                     Ærø Rådhus, Statene 2, Ærøskøbing

Søby                                  Café Arthur, Ellehøjvej 1, Søby


Afstemningsstedet fremgår af det valgkort, som alle vælgere får tilsendt i ugen før valget.

Du kan afgive stemme i hjemmet, hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen.  

Ansøgning om at brevstemme i eget hjem skal udfyldes på en særlig blanket.

Blanketten fås ved:

Har du hjemmehjælp, kan du få blanketten af hjemmehjælperen.

Den udfyldte blanket skal afleveres til Borgerservice og kan:

  • kan tidligst afleveres søndag den 28. april og
  • skal senest afleveres tirsdag den 14. maj kl. 18.00.

Du kan også kontakte Borgerservice på telefon 63525000 og få udfyldt blanketten telefonisk.

Du vil herefter få besked om, hvilken dag og tidspunkt kommunens repræsentanter vil komme på besøg, så du kan stemme hjemme.

Du kan søge om at afgive din stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i kommunen end det, du er tilknyttet, såfremt ønsket er begrundet i handicap eller nedsat førlighed.

Ansøgning om overførsel til et andet afstemningssted på valgdagen skal udfyldes på en særlig blanket.

Blanketten fås ved:

Den udfyldte blanket skal afleveres til Borgerservice og kan:

  • kan tidligst afleveres søndag den 28. april og
  • skal senest afleveres torsdag den 16. maj kl. 12.00.

Er du i tvivl om, hvilket afstemningssted du er tilknyttet, kan du kontakte Borgerservice på telefon 63525000.

Du kan også kontakte Borgerservice på telefon 63525000 og få udfyldt blanketten telefonisk.

Du vil få skriftlig besked på, om din ansøgning imødekommes med oplysning om, hvilket afstemningssted du overføres til.

Vi kan oplyse, at du som hidtil kan få personlig bistand til at afgive din stemme på valgdagen på alle afstemningssteder, lige som du har mulighed for at afgive stemme umiddelbart udenfor ethvert afstemningssted (vognstemme), hvis der er behov for dette.

Hjælpemidler i form af sorte penne, LED-lys og lup til brug for svagtseende findes på samtlige afstemningssteder.

På Ærø Rådhus findes tillige et hæve/sænkebord og CCTV-forstørrelsesapparat.