Kandidatlister, der har deltaget i kommunalvalget i 2017, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen, hvis der er opnået mindst 100 stemmer.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales på én gang, og udbetales kun for indeværende kalenderår.

Tilskud for 2018

Tilskuddet for 2018 udgør 7,25 kr. pr. stemme.

 

Ansøgningsskema om partistøtte