Kandidatlister, der har deltaget i kommunalvalget i 2017, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen, hvis der er opnået mindst 100 stemmer.

Udbetaling af tilskud
Tilskuddet udbetales på én gang, og udbetales kun for indeværende kalenderår.

Tilskud for 2019
Tilskuddet for 2019 udgør 7,25 kr. pr. stemme.

Udbetalt partistøtte for 2019
Beløb
Socialdemokratiet 7.054,25 kr.
Ærø Konservative Vælgerforening 5.292,50 kr.
Venstre 5.067,75 kr.
Dansk Folkeparti 3.552,50 kr.
ÆrøPlus 3.153,75 kr.
Ærøs Fremtid 566,50 kr.
Socialistisk Folkeparti 1.442,75 kr.

 

Udbetalt partistøtte for 2018
Beløb
Socialdemokratiet 7.054,25 kr.
Ærø Konservative Vælgerforening 5.292,50 kr.
Venstre 5.067,75 kr.
Dansk Folkeparti 3.552,50 kr.
ÆrøPlus 3.153,75 kr.
Ærøs Fremtid 3.088,50 kr.
Socialistisk Folkeparti 1.442,75 kr.


Ved ansøgning skal partierne erklære, om de har modtaget private og/eller anonyme tilskud.
Disse erklæringer skal ifølge Partistøtteloven offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Der er ikke modtaget private og/eller anonyme tilskud til partierne i forbindelse med partistøtte for 2018 og 2019. 

Ansøgningsskema om partistøtte 2019