Iflg. § 16 i den kommunale styrelseslov har de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer pligt til at offentliggøre oplysninger om størrelsen af vederlag, som de modtog for varetagelse af bestemte hverv i sidste kalenderår.
 

Oplysningspligten omfatter "alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres af et kommunalbestyrelsesmedlem efter valg eller forslag fra kommunen". Oplysningspligten omfatter også hverv, som en kommunalpolitiker varetager efter valg eller forslag fra fx KL.
 

Det er kun vederlag, der er omfattet af bestemmelsen. Andre udbetalinger til et kommunalbestyrelsesmedlem, som er knyttet til varetagelsen af de omhandlende hverv, er ikke omfattet. Således skal der eksempelvis ikke oplyses om udbetaling af mødediæter, godtgørelse af positive udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre, hvilke medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, samt størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.
 

En tilstrækkelig måde at opfylde oplysningspligten er ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Indberetning for 2018:

  • Bent Juul Sørensen, Ærø Vand, formand kr. 34.617,77
  • Jens Weiss, Ærø Vand, næstformand kr. 15.291,72
  • Flemming Boye, Ærø Vand, bestyrelsesmedlem kr. 15.291,72
  • Peter Hansted, medlem, FGU Sydfyn og Midtfyn, kr. 767,67

Indberetning for 2017:

  • Karin Thumilaire, Ærø Vand, formand kr. 37.310,40
  • Lennart Mogensen, Ærø Vand, næstformand kr. 15.000
  • Bent Juul Sørensen, Ærø Vand, bestyrelsesmedlem kr. 15.125,83