Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Om kommunalbestyrelsen Oplysningspligt - Kommunale hverv

Oplysningspligt - Kommunale hverv

Iflg. § 16 i den kommunale styrelseslov har de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer pligt til at offentliggøre oplysninger om størrelsen af vederlag, som de modtog for varetagelse af bestemte hverv i sidste kalenderår.

Oplysningspligten omfatter, alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres af et kommunalbestyrelsesmedlem efter valg eller forslag fra kommunen. Oplysningspligten omfatter også hverv, som en kommunalpolitiker varetager efter valg eller forslag fra for eksempel KL.

Det er kun vederlag, der er omfattet af bestemmelsen. Andre udbetalinger til et kommunalbestyrelsesmedlem, som er knyttet til varetagelsen af de omhandlende hverv, er ikke omfattet. Således skal der eksempelvis ikke oplyses om udbetaling af mødediæter, godtgørelse af positive udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre, hvilke medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, samt størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.

En tilstrækkelig måde at opfylde oplysningspligten er ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

 • Bent Juul Sørensen, Ærø Forsyning, formand kr. 45.389,70
 • Bent Juul Sørensen, Vurderingsankenævnet kr. 94.654,35
 • Karin Thumilaire, Ærø Forsyning, næstformand kr. 20.319,48
 • Karin Thumilaire, FilmFyn Fyn A/S, medlem kr. 4.167,00
 • Inga Blom Thomas, Ærø Forsyning, medlem kr. 20.319,48
 • Minna Henriksen, medlem, FGU Sydfyn og Midtfyn, kr. 2.485,14

 • Bent Juul Sørensen, Ærø Forsyning, formand kr. 42.357,63
 • Karin Thumilaire, Ærø Forsyning, næstformand kr. 17.526,67
 • Inga Blom Thomas, Ærø Forsyning kr. 17.526
 • Minna Henriksen, medlem, FGU Sydfyn og Midtfyn, kr. 2.441,94

 • Bent Juul Sørensen, Ærø Vand, formand kr. 38.270,28
 • Jens Weiss, Ærø Vand, næstformand kr. 15.460,00
 • Minna Henriksen, medlem, FGU Sydfyn og Midtfyn, kr. 1.205,37

 • Bent Juul Sørensen, Ærø Vand, formand kr. 38.079,72
 • Jens Weiss, Ærø Vand, næstformand kr. 15.436,00
 • Flemming Boye, Ærø Vand, bestyrelsesmedlem kr. 15.437,64
 • Minna Henriksen, medlem, FGU Sydfyn og Midtfyn, kr. 936,54

 • Bent Juul Sørensen, Ærø Vand, formand kr. 38.079,72
 • Jens Weiss, Ærø Vand, næstformand kr. 15.436,00
 • Flemming Boye, Ærø Vand, bestyrelsesmedlem kr. 15.437,64
 • Minna Henriksen, medlem, FGU Sydfyn og Midtfyn, kr. 936,54

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00