Udarbejdet i forbindelse med kommunalbestyrelsens seminar den 22. januar 2018.

Godkendt i kommunalbestyrelsen den 20. februar 2018

A.Samarbejde i kommunalbestyrelsen

 

I kommunalbestyrelsen               

 • Udviser vi respekt for hinanden og vores forskellige personligheder, ideer og holdninger.
 • Praktiserer vi den gode ordentlige dialog, hvor vi giver og tager og holder fokus på sagen/bolden.
 • Arbejder vi seriøst, disciplineret og velforberedt – vore møder er effektive.
 • Har vi et godt kollegaskab med humor, og hvor nye og gamle hjælper hinanden og samarbejder ligeværdigt
 • Samspil og sammenhæng mellem politik, administration og faglighed.

B. Samspillet mellem den politiske ledelse og den administrative er helt afgørende for en veldrevet kommune.

 

 1. God sagsfremstilling
  Hvorved forstås:
 • Gedigne objektive sagsfremstillinger, der klæder politikerne godt på ved at anvise muligheder og alternativer og beskrive konsekvenser.
 • Høj faglighed formidlet i et fremkommeligt og let forståeligt sprog.
 1. Kommunikation og information
  Hvorved forstås:
 • Et højt og rettidigt informationsniveau om både ”need to” og ”nice to” know.
 • Tilgængelighed og åbenhed i forhold til den enkelte politiker, udvalgene og den samlede kommunalbestyrelse.
 • Loyalitet i formidling til og fra det politiske system.
 1. Sikker gennemførelse af politiske beslutninger
  Hvorved forstås:
 • En loyal og sikker formidling og gennemførelse af politiske beslutninger.
 • At der leveres og skabes de resultater og den udvikling som det politiske system har bestilt.
 1. Inspirerende samspil mellem kæderne
  Politikerne laver politik, administrationen administrerer og leder og medarbejderne leverer.
 • Politikerne: Det vi vil: Vision – politikker – retning – helhed – sammenhæng
 • Politikere og ledere: Det vi gør – strategi
 • Ledere og medarbejdere: Hvordan vi gør – enkeltsager, beslutninger, sagsbehandling,

Enkeltsager, forhold og emner som vi ”ved” har særlige politiske interesser og/eller som giver bøvl og ballade (kan) løftes op og generaliseres til det politiske niveau.

 1. Indsigt – Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan søge oplysninger ved administrationen
 • Henvendelser rettes til udvalgsformanden med kopi til direktøren
 • Svar fremsendes til det relevante politiske niveau
 1. Initiativretten – Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan få en sag på dagsorden til kommunalbestyrelsen efter styrelseslovens regler.
 • Der rettes henvendelse til udvalgsformanden med kopi til direktøren senest 8 dage før mødet.
 • Administrationen udarbejder forslag til dagsorden på baggrund af henvendelsen.