Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Om kommunalbestyrelsen Kodeks for Ærø Kommune 2022

Kodeks for Ærø Kommune 2022

Kodeks for arbejdet som kommunalbestyrelsesmedlem

 1. Vi er rollemodeller for hele kommunen.

 2. Vi behandler flest mulige sager for åbne døre. Vi behandler fortrolige oplysninger med respekt, således at oplysningerne ikke deles med uvedkommende. De fortrolige oplysninger må alene drøftes mellem kommunalbestyrelsesmedlemmer og ansatte, som er involveret i sagens behandling.

 3. Vi er velforberedte til møder og deltager nærværende.

 4. Vi taler ordentligt til, om og med hinanden med respekt for den politiske mangfoldighed. Det er okay at være politisk uenige.

 5. Vi involverer hinanden i god tid med ændringsforslag, når det er muligt.

 6. Der stilles som udgangspunkt ikke spørgsmål til forvaltningen under kommunalbestyrelsesmøder. Hvis sagen ikke er tilstrækkelig belyst sendes sagen tilbage til udvalgsbehandling eller sagen udsættes, og det indføres i beslutningsreferatet, hvad der skal belyses forud for fornyet politisk behandling.

 7. Vi arbejder aktivt for et bredt politisk samarbejde.

 8. Der træffes tydelige og klare beslutninger.

 9. Vi kommunikerer klart ud til borgerne – forklarer tydeligt, hvad der besluttes og hvorfor.

 10. Der skal være plads til social samvær.

 11. Vi omtaler kommunens medarbejdere ordentligt og respektfuldt i offentligheden.

Kodeks for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen og udvalg

 1. Administrationen sikrer tidlig inddragelse af det politiske niveau for at sikre politisk ejerskab.

 2. Administrationen udarbejder præcise dagsordener, herunder indstillinger og oplæg af høj kvalitet. Der arbejdes med forskellige løsningsforslag og konsekvenser, når det er hensigtsmæssigt.

 3. Administrationen tilstræber at tage højde for politikernes muligheder for at forberede sig og have den nødvendige tid til den politiske proces.

 4. Administrationen medvirker aktivt til at realisere de politikker, strategier og beslutninger, som kommunalbestyrelsen har besluttet.

 5. Indsigt – Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan søge oplysninger ved administrationen. Henvendelser rettes til udvalgsformanden med kopi til direktøren. Administrationen sikrer, at administrationens svar på spørgsmål fra et udvalgsmedlem/kommunalbestyrelsesmedlem sendes til orientering til hele udvalget/kommunalbestyrelsen.

 6. Der afholdes temamøder med fokus på fælles solid viden.

Godkendt i kommunalbestyrelsen 20. april 2022

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00