Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Retningslinjer Slåning af vejrabatter og grøft

Slåning af vejrabatter og grøft

Udarbejdet af Jan Clausen, Kim Bang Jensen og Knud Nielsen på møde den 25. september 2008. Godkendt af Teknik- og Havneudvalget den 20. november 2008.

Retningslinjer for vedligeholdelse af vejrabatter og grøftekanter langs vejene på Ærø

Alle rabatter og grøftekanter slås én gang,  og kun én gang , i forsommeren så vidt muligt i første halvdel af juni og om efteråret i første halvdel af september.

Tidspunkterne valgt for at give forårsblomstrende planter tid til at sætte frø, for at især Cikorierne kan skyde og om blomstre hele sommeren for at holde de høje græsarter, specielt Draphavre og Hundegræs, nede, så det ikke tager lyset fra de blomsterplanter der skal spire frem om foråret.

Særlige strækninger

Fra Tivolihjørnet og op til Tivoli 3 foretages forårsslåning så vidt muligt i tiden 25. maj – 10. juni og efterårsslåning så vidt muligt efter 15/9, og det afslåede materiale fjernes for ikke at tilføre arealet yderligere kvælstof.

Denne praksis indføres for at beskytte planten Strandloppeurt, der vokser på denne strækning.

Grøftekant og skråninger ind mod Drejskoven og langs autoværnet: Forårsslåning så vidt muligt i tiden 25. maj – 10. juni.
Efterårsslåning så vidt muligt efter 15. september, og afslået materiale fjernes for ikke at øge kvælstofbelastningen.

Skråningen ned mod vandet: Forårsslåning så vidt muligt i tiden 25. maj – 10. juni Efterårsslåning så vidt muligt efter 15. september.
Derved får lave blomsterplanter rigtig fine betingelser. Det er samme praksis som i 2007 og 2008.

For at beskytte Hulkravet Kodriver og Dagpragtstjerne i deres blomstringstid foretages slåning af rabat og skrænter efter afblomstring i tiden 10. juni – 20. juni. Det afslåede materiale fjernes, undtagen på en ca. 50 m lang udvalgt strækning der skal være den samme år efter år for at gøre det muligt at observere virkningerne af den ene og den anden praksis.

Derefter slås indtil 15. september kun en smal stribe af rabatten yderst mod kørebanen sådan at Cikorie og Okseøje, Marguerit, med flere, får fred til deres blomstring.

Ved efterårsslåningen efter 15. september fjernes det afslåede materiale ligeledes som ved forårsslåningen undtagen på den samme ca. m lange strækning.

Der vokser Slangerod på skrænten fra kirkegårdslågen og ned til vejsvinget. For at beskytte denne meget sjældne plante foretages forårsslåning så vidt muligt i tiden 1. juni – 10. juni og efterårsslåning så vidt muligt efter 15. september.

Alle nuværende grøfter bevares åbne for at bevare mest mulig fugtighed til planterne, det vil sige, der foretages ikke yderligere rørlægning af åbne grøfter, men gerne genåbning af tidligere rørlagte grøfter.

Engkarsen i vejrabatterne beskyttes ved at holde grøften åben for at bevare mest mulig fugtighed til planterne.

Det bemærkes, at Park & Vej ikke har det nødvendige udstyr til rådighed til at varetage indsamling af afklip.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00