Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Regulativer Trafik og veje Regulativ for offentlig parkering

Regulativ for offentlig parkering

Regulativ for offentlig parkering i Ærø Kommune

I medfør af færdselslovens§ 92 stk. 1, og 92 C, stk. 4, har Ærø Kommune, med samtykke fra Fyns Politi, truffet følgende bestemmelse om parkering på offentlige kommunale veje og på de private fællesveje,hvor kommunen er vejmyndighed.

§1. Ved parkeringsplads forstås i dette regulativ ikke alene de med parkeringstavlerafmærkede pladser, men tillige andre steder, hvor der ved striber eller afvigende belægning er afmærket parkeringsbane eller parkeringsbåse.

§2. Påhængsredskaber, frakoblede påhængs- og sættevogne,havarerede eller ubrugbare køretøjer eller lignende samt campingvogne må ikke parkeres ud over 12 timer. På parkeringspladserer enhver parkering af frakoblede campingvogne forbudt.

§3. De begrænsninger for standsning og parkering, som er markeret ved skilte eller anden afmærkning, ændres ikke ved de i dette regulativs indeholdte bestemmelser .

§4. Et køretøj skal ved parkering anbringes i vejens længderetning ved kørebanens ydre kant. Inden for tættere bebygget område i Ærø Kommune må et køretøj under 3500 kg standses eller parkeres i længderetningen med maksimalt halvdelen af køretøjet på fortovet/ yderrabatten.

§5. Ved krydset mellem øverste Strandstræde og Kirkestræde i Marstal må køretøjer over 3500 kg standses eller parkeres i længderetningen med maksimalt halvdelen af køretøjet på fortovet / yderrabatten i forbinde lse med af- og pålæsning af varer.

§6. For langtidsparkering med lastbiler og anhængere henvises til de gamle opmarchbåse på Søby Havn og rastepladserne v. Søby Landevej og Østermarksvej/Drejet.

§7. For overtrædelse af dette regulativ pålægges der afgift i medfør af færdselslovens § 121.

Bekendtgørelsen træder i kraft 24. september 2014, og samtidigt ophæves tidligere udstedte lokale standsnings- og parkeringsbestemmelser.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00