Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Politikker Turismepolitik 2011-2025

Turismepolitik 2011-2025

Formål

Formålet med turismefremmeindsatsen på Ærø er at udnytte øens store potentiale som turistdestination til at øge øens indtægter og skabe direkte og afledte arbejdspladser.

 • Turismen skal udvikles i respekt for øens natur, kultur og historie og øens befolkning, så øen sideløbende kan opretholdes og udvikles som et spændende og aktivt helårssamfund.
 • Turismefremmeindsatsen skal både sigte mod at øge antallet af turister og at øge turisternes gennemsnitlige døgnforbrug.
 • Markedsføring af øen som turistdestination skal prioriteres særligt.
 • Udvikling af turismen uden for den egentlige højsæson skal prioriteres særligt.
 • Ærø Kommune skal understøtte turismen gennem proaktiv planlægning, udvikling og vedligeholdelse af infrastruktur og rammebetingelser samt udvikling af kommunens serviceydelser.

Niveau1

Visionen, den tilstand vi befinder os i, i 2025

 • Turismefremmeindsatsen fokuserer særligt på følgende målgrupper:

  • Lystsejlere
  • Familier med børn
  • Par + 50
  • Vandrere
  • Cyklister
  • Lystfiskere
  • Lejrskoler
  • Sundhedsturister
  • Naturturister
  • Badeturister
  • Tematurister
  • En-dagsturister
 • Ærø er den førende ø-destination i Danmark målt i antal overnatninger per år i forhold til indbyggertallet.
 • Ærø er den førende lystsejlerdestination i Danmark målt i antal overnattende både i havnene.
 • Ærø er den førende vandrerø i Danmark målt i antal km mærkede og kortlagte vandrestier i forhold til øens areal.
 • Ærø er den førende cykelø i Danmark målt i antal km cykelstier og cykelvenlige veje i forhold til øens areal.
 • Der er udviklet attraktive tilbud for rideturister.
 • Turismen udenfor højsæsonen er øget markant over de seneste 15 år målt i antal overnatninger og endagsturister.
 • Der findes et rigt tilbud til familier med børn, fokuseret på "leg og læring", altså ferier med indhold for hele familien.
 • Sammenhængende pakkerejsetilbud målrettet fokuserende på sund livsstil og aktiviteter (golf, højskoletilbud) er blevet en stor succes
 • Ærø Turist- og Erhvervsforening er den drivende kraft i udviklingen af turismen på Ærø og har tilstrækkelige midler til en optimal og effektiv markedsføring af Ærø som turistø, koordinering og udvikling af tilbud samt servicering af øens gæster.
 • Den eksterne markedsføring af Ærø sker primært over internettet med Ærøportalen som den vigtigste informationskilde til øens tilbud for turister.
 • Ærøfærgerne er en integreret del af markedsføringen af Ærø til turisterne gennem informationsfaciliteter ombord og aktiv markedsføring ombord af lokale tilbud og produkter.
 • Ærø er fortsat en uafhængig og selvstændig  turistdestination, men deltager  i det omfang det tilgodeser øens interesser i samarbejde med region Syddanmark,  Als, Fyn og Langeland.

Niveau 2

De ting man vil nå i en 4-årig periode (2011-2014), ting der markerer en forandring opstillet i realistiske målbare tidsmæssige rammer i forhold til afsatte ressourcer

 • Ærø Kommune indgik i 2011 en 4-årig resultatkontrakt med Ærø Turist- og Erhvervsforening, der understreger, at foreningen er den drivende kraft i udviklingen af turismen på Ærø, sikrer foreningen midler til en effektiv markedsføring af Ærø som turistdestination samt sikrer, at foreningen inddrages som høringspart i alle kommunale forhold, der vedrører turisme, erhverv og bosætning.
 • Ærø Kommune medvirker til at der i 2011 lægges en plan for udbygning og drift af Ærøskøbing Campingplads.
 • Ærø Kommune sigter mod at outsource driften af Marstal Vandrerhjem i 2013 efter den påtænkte renovering af vandrerhjemmet i 2012.
 • Ærø Kommune medvirker i 2010-13 , at Søbygaard udvikler sig til centrum og udgangspunkt for legende og lærende aktiviteter indenfor historiske, kulturelle og naturmæssige oplevelser på Ærø. Staten søges engageret i den økonomiske drift af Søbygaard.
 • Ærø Kommune medvirker i 2011-12 til, at Øhavets Restaureringscenter opbygges og udvikles på havnen i Ærøskøbing
 • Ærø Kommune medvirker i 2011-13 til, at der etableres et maritimt oplevelsescenter omkring Eriksens Plads i Marstal.
 • Ærø Kommune medvirker i 2011-13 til udvikling af Søby Havn som en attraktiv destination for lystsejlere.
 • Informationstavler på havnene i Søby, Ærøskøbing og Marstal opgraderes og/eller nyetableres i 2011-12, så det er nemt at finde byernes forskellige faciliteter og tilbud.
 • Ærø Kommune opsætter i 2013 i samarbejde med Ærø Museum og Byhistorisk Forening diskrete og designede informationstavler på Ærøskøbings 39 fredede huse og andre bygninger med historisk interesse.
 • Ærø Kommune etablerer og vedligeholder løbende afmærkninger og informationstavler på øens sammenhængende stisystem.
 • Ærø Kommune fortsætter i 2011-14 udbygningen af øens cykelstier og cykelvenlige veje, og påtager sig vedligeholdelsen af nye strækninger.
 • Ærø Kommune sikrer, at der i forbindelse med udbygningen af Øhavets Restaureringscenter etableres passende toiletforhold på havnen i Ærøskøbing.
 • Nevrestien mellem Ærøskøbing og dæmningen ved Graasten Nor er i 2011 en realitet.
 • I 2013 opsættes flere diskrete og designede papirkurve i Ærøskøbing og Marstal bymidte samt ved øens badestrande.
 • Ærø Kommune etablerer i 2013 i samarbejde med private lodsejere et mindre antal shelters for vandrere og roere.
 • Ærø Kommune medvirker i 2011 til, at der arbejdes videre for at søge Ærøskøbing optaget på Unescos liste over Verdens Kulturarv
 • Ærø Kommune fremlægger i 2012 oplæg til politisk stillingtagen om, at Ærø Turist­ og Erhvervsforening inddrages i et samarbejde om havneopkrævningen i Marstal og Ærøskøbing havne.
 • P de forlængede Ærøfærger indrettes i 2011 informationslounge ombord og infoskærmene bliver en levende og integreret del af turistinformation af øens gæster.
Karsten Landro Lars Rud
Borgmester Kommunaldirektør

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00