Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Planer Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2018

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2018

Indledning

Fyn har potentiale til mere. Beskæftigelsen er stigende i Danmark, men udviklingen på Fyn er ikke så positiv som i resten af landet.

De fynske kommuner skal samarbejde endnu tættere med virksomhederne omkring indsatser, der kan føre til beskæftigelse for ledige.

På sigt er virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft afgørende for de fynske vækstmuligheder. Derfor skal vi sikre, at unge gennemfører uddannelser og får de rette kompetencer, der fører til beskæftigelse.

Dertil kommer, at Fyn de seneste år har modtaget mange nye borgere pga. ustabilitet og krig i hjemlandet.
Fyn skal sætte nye borgeres kompetencer i spil på arbejdsmarkedet, da succesfuld integration foregår på virksomhederne.

Endelig er der på Fyn en gruppe ledige, der har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet.

De fælles udfordringer kalder på fælles løsninger.

Det Fælles Fynske Beskæftigelsesforum, der består af formændene i de fynske udvalg for beskæftigelsesindsatsen, har etableret et tæt samarbejde om de udfordringer, kommunerne deler.

Disse fælles udfordringer adresseres i dette fælles fynske tillæg til Beskæftigelsesplan 2018.

DE FYNSKE KOMMUNERS FÆLLES FOKUSOMRÅDER
  1. Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes
  2. Unge skal gennemføre uddannelser, der fører til beskæftigelse
  3. Succesfuld integration foregår på virksomhederne
  4. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal i job

Samarbejdet medvirksomhederne skal styrkes

Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

Virksomhederne på Fyn har brug for kvalificeret arbejdskraft.

Derfor skal de fynske kommuner understøtte virksomhederne med rekruttering til ordinær beskæftigelse, hvor ledige jobs besættes af ledige borgere.
De fynske kommuner vil samtidig fastholde virksomhederne i, at formålet med eksempelvis praktik og løntilskud altid er ordinære timer.

Fynske virksomheder er i deres jagt efter kvalificeret arbejdskraft ikke begrænset af kommunegrænser. Det skal de fynske kommuners virksomhedsservice heller ikke være.

Med dette udgangspunkt fortsættes Rekrutteringsservice Fyn i 2018. Det sikrer, at alle virksomheder på Fyn får samme koordinerede og strukturerede hjælp til rekruttering af arbejdskraft på tværs af kommunerne.

I 2018 afholdes Jobmesse Fyn, som giver de fynske jobsøgende og de fynske virksomheder mulighed for at mødes og skabe kontakt.

Forpligtende samarbejde om virksomhedspraktik og løntilskud

En af nøglerne til at få flere ledige i job er, at de fynske kommuner sikrer et tæt og forpligtende samarbejde med virksomhederne.

Det fynske virksomhedslandskab består primært af små og mellemstore virksomheder. For denne type virksomheder er det sværere at håndtere det administrative arbejde, der er relateret til f.eks. af få en ledig i løntilskud.

Virksomhederne på Fyn skal opleve en smidig og problemfri snitflade til kommunerne ift. virksomhedspraktik og løntilskud mv.

Opkvalificering til arbejdsmarkedets behov

De fynske kommuner har en udfordring med borgere, der ikke har de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger.

De fynske kommuner arbejder sammen om at opkvalificere arbejdsstyrken, så den matcher det aktuelle arbejdsmarked. Eksempler herpå er forløb som ”Byggepladsen” og opkvalificering til transport– og robotbranchen.

De unge skal genneføre uddannelser, der fører til beskæftigelse.

Fynske unge skal kende målet, som er et job

På Fyn skal vi uddanne til job. Fyn får i fremtiden endnu mere brug for kvalificeret arbejdskraft. Det gælder både faglærte og akademikere. Derfor skal fynske unge vælge og gennemføre uddannelser, hvor der er udsigt til job efterfølgende.

De fynske kommuner skal hjælpe unge med at træffe et bevidst uddannelsesvalg, der fører til beskæftigelse. For at gøre dette, skal vi vejlede unge om de muligheder, som forskellige uddannelser giver.

Et eksempel på dette er ”Åben Virksomhedsdag”, hvor flere kommuner er gået sammen om at åbne døren for unge og deres forældre til de fynske virksomheder.

Formålet med ”Åben Virksomhedsdag” er, at unge og deres forældre med baggrund i et virksomhedsbesøg kan kvalificere valget af ungdomsuddannelse og på den baggrund træffe et velovervejet uddannelsesvalg med udgangspunkt i fynske virksomheders behov for arbejdskraft.

Vi bygger ”bro til uddannelse”

Der er desværre en gruppe af unge på Fyn, der ikke er med på uddannelsesvognen. Det er et problem, da uddannelse har afgørende betydning for unges stabile tilknytning til arbejdsmarkedet resten af deres liv.

Nogle af disse unge har forladt folkeskolen uden de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelse efterfølgende.

De fynske kommuner samarbejder med uddannelsesinstitutionerne om at fastholde disse unge i uddannelse. Der er forskellige uddannelsestilbud i de forskellige fynske kommuner og der er behov for, at der fortsat arbejdes sammen om f.eks. brobygningsforløb, der kan gøre de unge klar til at starte ordinær uddannelse.

Opsøgende arbejde ift. Praktikpladser

Manglen på praktikpladser er en udfordring kommunerne vil samarbejde om. Kommunerne vil i kontakten med virksomhederne have fokus på mulighederne for at oprette flere praktikpladser.

Det kan for eksempel være ved at tænke lære- og uddannelsespladser ind i de større offentlige byggerier såsom ”Byg til Vækst” eller ved kampagneaktiviteter i regi af Rekrutteringsservice Fyn.

Succesfuld integration foregår på virksomhederne

Vidensdeling og sparring om integration

De fynske kommuner har de seneste par år modtaget mange flygtninge. Flygtningestrømmen er på nuværende tidspunkt aftagende, men foran ligger opgaven med at integrere nye borgere på det danske arbejdsmarked.

Der er især et potentiale i at øge den virksomhedsrettede indsats overfor flygtninge i de fynske kommuner.

I den forbindelse er der behov for sparring og vidensdeling på tværs af kommunerne.

Integrationsgrunduddannelsen (igu)

Der er fortsat behov for at udbrede Integrationsgrunduddannelsen på Fyn.

De fynske kommuner kan samarbejde omkring udbredelsen af Integrationsgrunduddannelse for de nye borgere, der ikke fra første dag kan honorere de krav, der stilles på det danske arbejdsmarked.

De fynske kommuner kan i fællesskab og i samspil med de faglige organisationer, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne udvikle IGU´en, så den ruster kursisterne i forløbet til at kunne begå sig på det danske arbejdsmarked.

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal i job

Fynboer på kanten af arbejdsmarkedet, skal igen finde fodfæste på arbejdsmarkedet

Der er på Fyn en del borgere, der på nuværende tidspunkt befinder sig langt fra arbejdsmarkedet.

De fynske kommuner har derfor en vigtig opgave i at understøtte langvarige kontanthjælpsmodtagere med aktiv hjælp til at komme i job og blive selvforsørgende, f.eks. gennem målrettet jobformidling og virksomhedsrettede forløb.

Det er samtidig vigtigt, at de fynske kommuner sikrer målrettet hjælp og støtte til mennesker med komplekse udfordringer eller markant nedsat arbejdsevne, så de ved hjælp af en helhedsorienteret og tværfaglig indsats kan genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet.

De fynske kommuner skal i fællesskab arbejde på at udnytte de muligheder som småjobs giver denne målgruppe.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00