Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kvalitetsstandarder Ældre Kvalitetsstandard - Social rengøring

Kvalitetsstandard - Social rengøring

1.0 Formål

Formålet med indsatsen er at oprette en acceptabel hygiejnisk tilstand i borgerens hjem med henblik på at kunne udføre § 83 i hjemmet.

2.0 Lovbrundlag

 • Lov om social service § 83.
 • Ærø Kommunes serviceniveau.

3.0 Indsatsen

3.1 Primære mål

At oprette en acceptabel hygiejnisk tilstand i borgerens hjem med henblik på opstart af hjemmehjælp.

3.2 Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere, der er inden for personkredsen til at modtage hjælp efter serviceloens § 83.

Borgere med behov for omfattende enkeltstående tidsafgrænset rengøringsindsats.

Borgere, som har behov for omfattende rengøring i forbindelse med opstart af hjemmehjælp.

3.3. Forudsætninger for at modtage indsatsen

At der er adgang til boligen.

3.4 Indsatsens karakter

I boligen kan f.eks. rengøres:

 • En stue
 • Et soveværelse
 • Et badeværelse
 • Et køkken
 • En entré
 • Et bryggers
 • Indsatsen kan omfatte:
 • Oprydning
 • Støvsugning, feje
 • Vaske gulv
 • Rengøring af vandrette flader
 • Rengøring af køleskab
 • Rengøring af badeværelse
 • Rengøring af hjælpemidler
 • Skift af sengelinned
 • Sengeredning

Indsatsen kan ydermere såfremt, det er nødvendigt bestå af:

 • Rengøring under møbler
 • Rengøring af lamper
 • Rengøring af høje reoler og skabe
 • Rengøring af køkkenskabe
 • Aftørring af gulv- og dørpaneler og døre
 • Gulvvask
 • Bankning af mindre forliggere
 • Afkalkning af badeværelse
 • Rengøring af nips
 • Aftørring af billeder
 • Aftørring af spindelvæv
 • Vask af gardiner
 • Rengøring af emhætte
 • Rengøring af ovn
 • Støvsugning af møbler
 • Støvsugning af bogreol
 • Vende og støvsuge madras

3.5 Levering af indsatsen

3.5.1 Hvornår leveres indsatsen?

Indsatsen leveres en gang, som opstart til, at kommunen kan levere § 83 i hjemmet.

Borgeren informeres om, hvornår rengøringsholdet kommer. Tidspunkt for indsatsen aftales i samarbejde med hjemmeplejen og leverandøren og udføres i tidsrummet 07.30-15.30 på hverdage.

3.5.2 Hvor leveres indsatsen?

Indsatsen leveres i borgerens hjem.

3.5.3 Hvem leverer indsatsen?

Det vil være et privat rengøringsfirma, som leverer indsatsen, når den hygiejniske tilstand i borgerens hjem er sikkerheds- og sundhedsskadelig.

Det er leder af hjemmeplejen, som vurderer om tilstanden er sikkerheds- og sundhedsskadelig. Sikkerheds- og sundhedsskadelig tilstand defineres som f.eks. når der observeres ammoniaklugt, bananfluer, rotter, skadedyr, ekskrementer, inkl. oprydning af tunge møbler sanering og lign.

3.5.4 Krav til leverandøren

Leverandøren er ved opgavevaretagelsen omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Dette indebærer blandt andet, at medarbejderne er omfattet af reglerne om tavshedspligt, hvad angår fortrolige oplysninger, som de måtte få kendskab til i forbindelse med udførelsen af opgaverne.

Tavshedspligten ophører ikke ved kontraktens udløb eller ved den enkeltes fratrædelse.

Leverandører er forpligtet til at meddele visitationen om ændringer i borgerens situation.

3.5.5 Betingelser og fleksibilitet

Der kan ikke byttes til andre indsatser.

4.0 Hvordan søges om social rengøring

4.1 Ansøgning

Visitator gøres opmærksom på fra sygehus, pårørende eller ved aftalt hjemmebesøg, at der er behov for social rengøring af hjemmet inden opstart af hjemmehjælp.

Leder af hjemmeplejen afgør omfanget af opgaven, og om det er sikkerheds- og sundhedsskadeligt.

I forbindelse med visitering til social rengøring vejledes borgeren om egen betaling og eventuelle ansøgningsmuligheder for økonomisk hjælp i Borgerservice.

Visitationen

Ældre- og Sundhedskontoret

Gilleballetofte 3

5970 Ærøskøbing

Tlf: 63 52 55 08

Telefontid Mandag - fredag kl. 8-9.30.

Mail: visitator@aeroekommune.dk

5.0 Godkendelse

Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Ærø Kommune januar 2021.

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00