Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kvalitetsstandarder Ældre Kvalitetsstandard - Ældrebolig

Kvalitetsstandard - Ældrebolig

1.0 Indledning

Hjælp og støtte efter Serviceloven bygger på den enkelte borgers ansvar for sig selv, og sin familie og på den enkelte borgers ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang, det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

2.0 Formål

Formålet med denne indsats er at sikre egnede boligtilbud i Ærø Kommune til ældre og personer med handicap. Målet er at fremme den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig og klare sig selv eller at den daglige tilværelse bliver lettet og livskvaliteten forbedres.

3.0 Lovgrundlag

Visitation til boliger til ældre og personer med handicap jfr. Lov om almene boliger § 54 stk.
1-2, § 57 stk. 1-2 og § 58a stk. 1-2.

4.0 Indsatsen

4.1 Hvem kan ansøge om en ældrebolig?

Borgere, der på grund af svækkelse eller handicap begrænses væsentligt fysisk eller psykisk i deres hverdag, kan visiteres til ældrebolig.

4.2 Forudsætninger for at kunne bevilges en ældrebolig

Borgeren er som hovedregel over 65 år. Borgeren er berettiget til at blive optaget på en behovsorienteret venteliste til ældrebolig hvis:

  • borgeren på grund af funktionsnedsættelse har et varigt behov for en bolig, der er særligt indrettet med hensigtsmæssige adgangsforhold til ældre og handicappede.
  • borgeren vil blive væsentligt mere selvhjulpen i forhold til praktiske opgaver og/eller personlig pleje (f. eks. indkøb, tøjvask eller rengøring), hvis borgeren får en bolig, der er særligt indrettet.
  • borgeren vil blive væsentligt mere selvhjulpen i forhold til personlig pleje, hvis borgeren får en bolig, der er særligt indrettet.

4.3 Visitering

Når en ældrebolig er ledig tilbydes boligen til den borger, der aktuelt har det største behov for en ældrebolig. Der visiteres således ikke efter anciennitetsventeliste.

5.0 Hvordan søges om ældrebolig?

Der skal ansøges digitalt. Ansøgningsskema findes her nederst på siden.

Ansøgning kan også printes og sendes til:

Visitationen
Ældre- og sundhedsområdet
Sygehusvejen 22
5970 Ærøskøbing

Telefon: 63525508
Telefontid: Mandag til fredag: klokken. 08:00 til 09:30

Mail: visitator@aeroekommune.dk

6.0 Godkendelse

Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Ærø Kommune, februar 2023

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00