Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kontrakter Resultatkontrakt 2019 - mellem Ærø kommune og Ærø turist- og erhvervsforening

Resultatkontrakt 2019 - mellem Ærø kommune og Ærø turist- og erhvervsforening

Resultatkontrakt 2019

Ærø Turist- og Erhvervsforening fortsætter arbejdet fra 2018, hvor der var et særligt fokus på erhvervsudvikling og herunder udvikling af turisme-erhvervet.

Ærø har gennem flere år oplevet en vækst og alt tyder på, at denne udvikling kan fortsætte. Ærø Turist- og Erhvervsforening understøtter indfrielsen af denne potentielle vækst.

Turist- og Erhvervsforeningen har følgende kerneopgaver:

  • Erhvervsudvikling og rådgivning
  • Markedsføring og branding af Ærø
  • Turistinformation og gæsteservice
  • Fundraising

Resultatmål nr. 1: Erhvervsudvikling

Mål 1.1: Implementering af den nye erhvervsfremmelov

Fra den 1. januar 2019 træder den nye erhvervsfremmelov i kraft. Det betyder bl.a., at de tidligere tre administrative niveauer for erhvervsfremme reduceres til to - et statsligt og et kommunalt. I praksis vil Ærø Turist- og Erhvervsforening samarbejde med Erhvervshus Fyn om erhvervsfremme og med Destination Fyn om turismefremmende tiltag.

Ærø Turist- og Erhvervsforening vil gennemføre organisatoriske justeringer, afholde forberedende møder med erhvervshus Fyn og Destination Fyn og udarbejde materiale, således at de ærøske virksomheder får størst mulig nytte af det nye erhvervsfremmesystem.

Mål 1.2: Rekruttering af arbejdskraft og tiltrækning og fastholdelse af virksomheder.

Ærø Turist- og Erhvervsforening vil gennemføre tiltag for at lette rekrutteringen af arbejdskraft og øge tiltrækningen og fastholdelsen af virksomheder. Det vil bl.a. ske ved at øge markedsføringen af det gode liv på Ærø, hvilket også har sammenhæng med bosætning og derfor gennemføres i samarbejde med Ærø Kommune.

Mål 1.3: Ærø som et maritimt mekka

Ærø står i forvejen stærkt på det maritime område. Den kommende udbygning af Søby Havn, den nye Motorfabrikken Marstal, istandsættelsen af den søndre bedding i Marstal mv. giver os yderligere muligheder for at køre Ærø i stilling som et maritimt mekka. Ærø Turist- og Erhvervsforening vil fremme arbejdet med at gøre Ærø til et maritimt mekka.

Mål 1.4: Udvikling af butikslivet

Ærø Turist- og Erhvervsforening vil styrke det ærøske butiksliv og vil bl.a. i samarbejde med Fremtidsfabrikken gennemføre kompetenceforløb for butikkerne.

Mål 1.5: Bryllupsturismen

Ærø Turist- og Erhvervsforening vil arbejde på at sikre en fortsat høj omsætning indenfor bryllupsturismen på Ærø.

Mål 1.6: Klyngesamarbejder, netværk og gode relationer

Turist- og Erhvervsforeningen vil fremme både eksisterende og nye samarbejder mellem aktører på Ærø (internt på Ærø) og mellem aktører på og udenfor Ærø (eksterne samarbejder)

Mål 1.7: Ærø deltager på Folkemødet på Bornholm

Turist- og Erhvervsforeningen vil koordinere Ærøs deltagelse på årets Folkemøde på Bornholm og med fokus på erhvervsudvikling og synergien med de andre ø-kommuner, Danmark på Vippen, Udvikling Fyn mv.

Mål 1.8: Møder med erhvervslivet

Turist- og Erhvervsforeningen vil afholde mindst 50 møder (rådgivning, sparring og netværksdannelse) med virksomheder, foreninger og organisationer mhp. udvikling af erhvervet på Ærø.

Resultatmål 2: Markedsføring

Mål 2.1: Aktiviteter i skuldersæsonen

Ærø Turist- og Erhvervsforening vil øge markedsføringen af aktiviteter, der foregår i skuldersæsonen. Herunder markedsføring af golf, cyklisme, vandring, kultur mv.

Mål 2.2: Digital markedsføring og visuel kommunikation

Ærø Turist- og Erhvervsforening vil opprioritere digital markedsføring og visuel kommunikation og vil nedprioritere trykt annoncering, deltagelse på messer mv.

Mål 2.3: El-færgen, Ellen

I 2019 forventes den nye el-færge, Ellen, mellem Søby og Fynshav sat i drift. Ærø Turist- og Erhvervsforening vil markedsføre Ellen for at fremme turisme og erhverv.

Resultatmål 3: Turistinformation og gæsteservice

Mål 3.1: Touchscreens

De nye touchscreens på færgerne, der blev sat i drift ultimo 2018, er en god anledning til, at virksomheder opdaterer deres indhold for øget t urisme. Ærø Turist- og Erhvervsforening vil arbejde på, at de nye touchscreens får størst mulig effekt for turismen.

Mål 3.2: Trykt turistinformation

Ærø Turist - og Erhvervsforening vil gøre den trykte turistinformation mere tilgængelig via fo rret ninger , overnatningssteder, restauranter, på færgerne mv.

Resultatmål 4: Særlige politiske fokusområder

Mål 4.1: Særlige politiske sager der skal fremmes

Ærø Turist - og Erhvervsforening vil arbejde særligt for:

  1. at opnå lavere færgepriser til øerne hele året

  2. at kommunerne får en del af statens afgift ved afholdelse af udenlandske bryllupper

  3. at den nye centrale " vielses-enhed" i Odense får en sagsbehandlingstid på max 1 uge for hovedparten af sagerne

Resultatmål 5: Opfølgning og justering

Mål 5.1:

Der følges løbende op på målene i resultatkontrakten for 2019 for justeringer. Dette sker bl.a. via de månedlige møder i økonomi- og erhvervsudvalget.

Opfølgningen ultimo 2019 danner ligeledes input til en måling af erhvervsklimaet i 2020, således at vi får en kvantitativ måling af erhvervsklimaet hvert 2. år. Seneste måling var i 2018.

Økonomi (Bemærk, at afsnittet indeholder 2018-tal)

Ærø Turist- og Erhvervsforenings aktiviteter finansieres af et fast kommunalt tilskud (grundtilskud) og et krone-til-krone til skud, der matcher de indkomne medlemskontingenter. Herudover betaler Ærø Kommune for særlig aftalte ydelser. Grundtilskuddet er kr. 2.215 mio. og krone til krone tilskuddet er kr. 0.505 mio. i 2018.

Det kommunale grundtilskud og krone-til-krone tilskuddet dækker de basale udgifter Ærø Turist- og Erhvervsforening har, for at udføre de af kommunen ønskede opgaver indenfor erhvervs- og turistfremme. Udover den kommunale finansiering dækkes foreningens udgifter af medlemskontingent og indtægter fra eget arbejde i forbindelse med deltagelse i projekter af forskellig art.

Alle beløb ovenfor er angivet ex moms. Ved overførslen fra Ærø Kommune til Ærø Turist- og Erhvervsforening er beløbet incl. moms.

Godkendt af komunalbestyrelsen den 19. december 2018

Ole Wej Petersen Allan Krog Filtenborg
Borgmester  Kommunaldirektør

 

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00