Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kommissorium Kommissorium for udvalget for bæredygtig energi

Kommissorium for udvalget for bæredygtig energi

Formål

Udvalget for bæredygtig energi er nedsat i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15/01/2019 om kommunernes styrelse § 17 stk. 4.

Udvalget for bæredygtig energi har som overordnet formål at bidrage til, at Ærø Kommune når sine mål som er defineret i Kommunens vision for Ærøs vedvarende energi.

Opgaver

Udvalget for bæredygtig energi har til opgave at:

  • fremme og udbrede kendskab til og interesse for vedvarende energi
  • fungere som et forum, hvor nye energiinitiativer udspringer og koordineres
  • være initiativtager og katalysator for nye vedvarende energiinitiativer, herunder energispare-initiativer, grøn omstilling af energiforbrugende enheder samt energilagring
  • være medaktør og støttefunktion for igangværende vedvarende energiprojekter
  • have fokus på den folkelige forankring lokalt på Ærø
  • indstille projekter og planer til Kommunalbestyrelsen
  • udarbejde en handleplan for vedvarende energi, som beskriver udvalgets prioriterede indsats på energiområdet frem mod 2025, 2030, 2035 og 2040. Handleplanen for vedvarende energi skal indgå som del af Ærø Kommunes samlede klimahandlingsplan, og revideres af udvalget i samarbejde med udvalgets sekretær og klimakoordinatoren én gang årligt.

Kompetencer

Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer for Udvalget for bæredygtig energis virksomhed.

Udvalget har kompetence til at indstille projekter og planer til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Udvalget har ikke en selvstændig økonomisk ramme og må ikke træffe beslutninger, som har direkte eller indirekte betydning for Ærø Kommunes økonomi, uden Kommunalbestyrelsens godkendelse.  

Udvalgets arbejde skal udøves i henhold til de gældende forvaltningsmæssige principper, herunder reglerne om inhabilitet. Udvalgets arbejde er desuden omfattet af Offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Udvalget for bæredygtig energi tegnes af formand og sekretær.

Vedtagelsespåtegning

Således godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. april 2022.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00