Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kommissorium Kommissorium for lokalplan 9-9B udvalget

Kommissorium for lokalplan 9-9B udvalget

Formål

Lokalplan 9-9 B-udvalget er nedsat i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 2 af 04.01.2018 om kommunernes styrelse § 17 stk. 4.

Udvalget fungerer som sparringspartner for administrationen i forhold til efterlevelse af intentionerne i Lokalplan 9-9B for bygninger og bymiljø i den gamle del af Ærøskøbing.

Opgaver

Udvalgets opgave er at vurdere nuancerne i den enkelte sag i forhold til den bevarende lokalplans skrevne ord. I sager hvor et byggeri, en restaurering eller en ombygning ikke tydeligt kan sammenholdes med lokalplanens skrevne ord, er det udvalgets opgave, i samarbejde med administrationen, at vurdere det enkelte projekt i forhold til lokalplanene intentioner.

Det gælder også i forhold til skiltning, belysning samt opsætning af byrumsinventar.

Udvalget er desuden høringspart, når andre kommunale planforslag omhandler fysiske forhold indenfor Lokalplan 9-9 B’s område.

Udvalgets medlemmer kan på eget initiativ rejse sager til udvalgets behandling, såfremt sagen vedrører forhold omfattet af Lokalplanens formåls- og anvendelsesparagraffer.

Kompetencer

Udvalget har ikke selvstændig beslutningskompetence.

Udvalget har alene en vejledende funktion for Ærø Kommune, som har myndighedskompetencen til afgørelse af de enkelte sager, som forelægges udvalget.

I tilfælde af, at sagen er principiel eller administrationen ikke ser sig i stand til at træffe en egen beslutning i henhold til den gældende kompetenceplan, forelægges sagen til fagudvalgets afgørelse.

Kompetencen skal udøves i henhold til de gældende forvaltningsmæssige principper vedrørende inhabilitet. Udvalgets arbejde er desuden omfattet af Offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Vedtagelsespåtegning

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. februar 2018.

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00