Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kommissorium Kommissorium for kommunal styregruppe for projekt nye færger

Kommissorium for kommunal styregruppe for projekt nye færger

Formål

Styregruppen har som overordnet formål at bidrage til succesfuld udmøntning af projekt nye færger, herunder at projektets kommunikationsstrategi udmønter sig i orientering, inddragelse af borgerne på et så tidligt tidspunkt som muligt.

Opgaver

Styregruppen har til opgave at rådgive færgeprojektets arbejdsgruppe i tvivlsspørgsmål, som indstilles til behandling i styregruppen. Styregruppens medlemmer kan desuden på eget initiativ rejse sager til behandling i styregruppen.

Styregruppen har til opgave at sikre fremdrift i projektet ved at stå til rådighed således, at der kan træffes beslutninger om delleverancer løbende i projektet.

Styregruppen har til opgave at indstille til politisk behandling i samarbejde med administrationen, når det vurderes nødvendigt.

Kompetencer

Styregruppen har kompetence til at træffe beslutning om delleverancer i projektet inden for den økonomiske ramme, der på det givne tidspunkt er godkendt af Kommunalbestyrelsen, og som ikke kræver anmodning om ændring af projektets indhold hos Trafikstyrelsen.

Tekniske spørgsmål, som kræver fagspecifik viden, ligger uden for styregruppens kompetencefelt.

Virkeperiode

Perioden for styregruppens virke er i hele projektets levetid frem til idriftsættelse af de nye færger på ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg.

 

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00