Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Lån af lokaler til politiske møder

Lån af lokaler til politiske møder

Retningslinjer for lån af visse lokaler på Rådhuset samt i Job- og Voksencenteret i Ærø Kommune til brug for partipolitiske møder

Ærø Kommune kan som hovedregel ikke yde støtte til foreninger med religiøse formål, partipolitiske formål og udenrigspolitiske formål.

Kommunen er dog ikke i alle henseender udelukket fra at stille kommunale ressourcer i bredere forstand til rådighed for den partipolitiske diskussion for eksempel i forbindelse med et kommunevalg, i forbindelse med mere generelle politiske debatter eller til gruppemøder.

Kommunen kan således stille lokaler til rådighed for debatmøder.
Kommunen må imidlertid ikke give fortrinsstilling til enkelte partier, kandidatlister eller til medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætninger vil i sådanne tilfælde føre til, at Kommunen vil være forpligtet til på samme vilkår at imødekomme anmodninger om lån af lokaler fra alle politiske grupperinger.

Ærø Kommune finder herefter, at mødelokalerne nr. 1, 2 og 3, kantinen og byrådssalen på Rådhuset samt lokaler i Job- og Voksencenteret kan udlånes vederlagsfrit til brug for partipolitiske møder efter følgende overordnede retningslinjer:

 • Lokalerne udlånes efter princippet om, først til mølle,
 • Lokalerne, herunder også toiletfaciliteter, afleveres i samme stand, som de er modtaget,
 • Ærø Kommune stiller ikke tekniske hjælpemidler eller mødeforplejning til rådighed for mødernes afvikling,
 • Automatkaffe:
  • Ærø Rådhus: Til partipolitiske møder er der mulighed for vederlagsfrit at lave kaffe.
  • Job- og Voksencenteret: Der kan rettes henvendelse til servicelederen vedrørende eventuel mulighed for at lave kaffe.
 • Mødearrangøren skal dokumentere at være myndig, at have bopæl i Ærø Kommune og repræsentere en politisk forening eller politisk kreds på Ærø med mindst 5 medlemmer,
 • Mødearrangøren er erstatningsansvarlig for eventuelle ødelæggelser i lokalerne,
 • Mødearrangøren forpligter sig til at respektere Ærø Kommunes rygepolitik,
 • For at indgå aftale om lån af lokalerne samt udlevering og tilbagelevering af nøgler, skal mødearrangøren rette henvendelse til:
  • Ærø Rådhus: Sekretariatet eller servicelederen,
  • Job- og Voksencenteret: Servicelederen.

Hvis en mødearrangør flere gange ikke overholder retningslinjerne, vil noget sådant kunne medføre udelukkelse fra muligheden for at låne lokalerne på Rådhuset samt i Job- og Voksencenteret.

Ovenstående retningslinjer er godkendt af Økonomiudvalget i Ærø Kommune den 6. januar 2015.

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag  09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00