Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Offentliggørelse af vedtaget Natura 2000-handleplan for Sydfynske Øhav 2022-2027

Miljø, natur og klima Tilbage

Ærø Kommune har vedtaget Natura 2000-handleplan for Sydfynske Øhav 2022-2027

Tilbage

Ærø Kommune har vedtaget Natura 2000-handleplan for Sydfynske Øhav 2022-2027.

Natura 2000-handleplanen beskriver hvordan statens overordnede Natura 2000-planer for området vil blive gennemført og hvordan interessenterne inddrages. Desuden redegøres der for den gennemførte indsats for perioden 2016-2021.


Den vedtagne Natura 2000-handleplan kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

 

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder på  https://naevneneshus.dk/


Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

 

Offentliggjort den 3. juli 2024.

 

Klagefrist til og med den 31. juli 2024.

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00