Skip til hoved indholdet

Høring

Forslag til Natura 2000-handleplan 2022 – 2027 for Ærø Kommune

Miljø, natur og klima Tilbage

Forslag til Natura 2000-handleplan 2022 – 2027 for Ærø Kommune i offentlig høring samt afgørelse om Miljøvurdering

Tilbage

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune har vedtaget forslag til Natura 2000-handleplan for Sydfynske Øhav.

Forslaget beskriver hvordan statens overordnede Natura 2000-plan for området vil blive gennemført og hvordan interessenterne inddrages. Desuden redegøres der for den gennemførte indsats for perioden 2016-2022.

Handleplanforslaget kan ses som vedlagt bilag.

Offentlig høring

Handleplanforslaget er i offentlig høring fra den 29. februar 2024 til og med den 25. april 2024.

Inden for høringsperioden kan du komme med indsigelser, ændringsforslag og kommentarer til handleplanforslagene. Se nærmere herom i høringsbrevet, der ligger under bilag.

Afgørelse om miljøvurdering

Kommunen har vurderet, at handleplanen ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Afgørelsen fremgår af høringsbrevet.

Klager over afgørelsen skal være modtaget senest den 28. marts 2024. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00