Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Opstilling af solceller på stativ

Landzonetilladelser Tilbage

Tilladelse til udskiftning af solceller og udvidelse af solcelleanlæg på stativ på Lebymarksvej 7, 5985 Søby

Tilbage

Ærø Kommune har meddelt landzonetilladelse til udskiftning af et eksisterende solcelleanlæg på ejendommen Lebymarksvej 7, 5985 Søby. I forbindelse med udskiftningen udvides anlægget fra 40 til 110 m2.

Anlægget er placeret på matr.nr. 4a Leby By, Bregninge.


Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.


Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00