Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Opsætning af delvist overdækket borde-bænkesæt ved Ulveholm og en delvist overdækket bænk på vejareal mellem Brålandsvej og Toftegårdsskoven

Landzonetilladelser Tilbage

Opsætning af delvist overdækket borde-bænkesæt ved Ulveholm og en delvist overdækket bænk på vejareal mellem Brålandsvej og Toftegårdsskoven

Tilbage

Ærø Kommune har meddelt landzonetilladelse til opstilling af 2 faciliteter i tilknytning til Øhavsstien. Den ene i form af et delvist overdækket borde-bænke sæt som opstilles på matr. nr. 5e V. Bregninge By, Bregninge på arealet ved adgangsvejen til skydeterrænet ved Ulveholm. Den anden i form af en delvist overdækket bænk som opsættes ved markvejsarealet mellem Brålandsvej og Toftegårdsskoven i Marstal, matr.nr. 7000ae Landsbyen, Marstal.


Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.


Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00