Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Tilladelse til opførelse af en ny spejderhytte

Landzonetilladelser Tilbage

Tillladelse til opførelse af en ny spejderhytte på Færgevej 57, 5960 Marstal

Tilbage

Ærø Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre en ny spejderhytte på matr.nr. 11d Kragnæs, Marstal. Eksisterende spejderhytte på matr.nr. 3f Gråsten Nor, Marstal nedrives i samme forbindelse og arealet kan fremadrettet anvendes til spejderaktiviteter.

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag  09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00