Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Tilladelse til 1 gennemkørsel i beskyttet sten- og jorddige

Landzonetilladelser Tilbage

Tilladelse til etablering af 1 digegennembrud i D00.012.698 matr.nr. 25a og 27a Stokkeby By, Rise

Tilbage

Ærø Kommune har meddelt tilladelse til 1 digegennembrud i D00.012.698 mellem matr.nr. 25a og 27a Stokkeby By, Rise. Samtidig meddeles afslag på ansøgning om yderligere 2 digegennembrud. Matriklerne tilhører ejendommen Lammehusene 5, 5970  Ærøskøbing.


Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

  • ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
  • offentlige myndigheder
  • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser


Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk. eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00