Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Tilladelse til opstilling af 2 skurvogne til beboelse

Landzonetilladelser Tilbage

Lovliggørende landzonetilladelse til 2 skurvogne på Gydeagre 2, 5970 Ærøskøbing

Tilbage

Ærø Kommune har den 7. marts 2024 meddelt lovliggørenden landzonetilladelse til 2 opstillede skurvogne på matr.nr. 7a Stokkeby By, Rise beliggende Gydeagre 2, 5970 Ærøskøbing.

De opstillede skurvogne er henholdsvis 41 kvm og 23 kvm. Skurvognene skal anvendes til beboelse.

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag  09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00