Skip til hoved indholdet

Høring

Høring vedr. ansøgning om kystbeskyttelse ved Eriks Hale, Marstal

Miljø, natur og klima Tilbage

Ærø Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til sandfodring som kystbeskyttelse ved Eriks Hale, ud for matr.nr. 240a Gudsgave, Marstal i Ærø Kommune.

Tilbage

Ærø Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til sandfodring som kystbeskyttelse ved Eriks Hale, ud for matr.nr. 240a Gudsgave, Marstal i Ærø Kommune.

Svendborg Kommune behandler gennem det forpligtende samarbejde med Ærø Kommune ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBK nr. 73 af 18/01/2024).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 4 af 03/01/2023).

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr 127 Sydfynske Øhav (H111 og F71).

 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest torsdag den 18. juli 2024 til post@aeroekommune.dk eller ved afgivelse af høringssvar her på portalen.


Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00