Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Whistleblower

Whistleblower

Ærø Kommune har indført en whistleblower ordning for alle ansatte og tidligere ansatte samt samarbejdspartnere, leverandører og frivillige der arbejder for Ærø Kommune.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 15. september 2021 at indføre en whistleblowerordning.

Ærø Kommune ønsker en åben virksomhedskultur, hvor alle frit kan stå frem og indberette mistanke om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder vedrørende Ærø Kommunes medarbejdere og ledelse samt varetagelsen af kommunale opgaver.
 
Whistleblowerordningen har til formål, at øge Ærø Kommunes ansattes mulighed for at ytre sig og samtidigt beskytte dem, som ytre sig via ordningen.

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation i Ærø Kommune om eventuelle fejl og utilfredsstillende forhold.

Problemer bør således i første omgang søges løst ved henvendelse til for eksempel nærmeste leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller MED-organisationen. 

Status på whisteblowerordningen:

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 15. september 2021 at etablere whistleblowerordning.

Whistleblowerordningen trådte i kraft den 17. december 2021.

Til orientering har der i perioden 08.09. 2022 – 14.09.2023 været 2 anmeldelser til Ærø Kommunes whistleblowerordning. Begge anmeldelser omhandlede mobning. Anmeldelserne blev belyst og der blev ikke fundet grundlag for at gå videre med sagerne, idet anmeldelserne ikke med tydelighed faldt indenfor Ærø Kommunes whistleblowerordning. Dialog med arbejdsstedets ledelse har medført, at Whistleblowerenheden fik den opfattelse at sagerne har været håndteret med involvering af TR og AMR.

Ingen af anmeldelserne har givet anledning til yderligere involvering af Whistleblowerenheden.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00