Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Kommunikation og presse Nyheder Tilladelse til nye elfærger på markedsvilkår

Tilladelse til nye elfærger på markedsvilkår

Ærø Kommune får tilladelse til at lave nye elfærger på markedsvilkår

Et flertal i Ærø Kommunes kommunalbestyrelse besluttede i december 2023, at gå videre med design- og udbudsfasen af E-ferry Twins, de kommende to elfærger på Ærøskøbing-Svendborg ruten. Kommunalbestyrelsen valgte at gå i udbud på markedsvilkår og at undersøge muligheden for at bygge færgerne i aluminium. Denne plan har Trafikstyrelsen nu også godkendt.

Et skridt nærmere klimamålene

Selvom beslutningen blev truffet allerede i december sidste år i Ærø Kommunes kommunalbestyrelse, er det først i dag beslutningen om at gå i udbud på markedsvilkår med de to nye elfærger på Ærøskøbing-Svendborg ruten officielt træder i kraft. Kommunen skulle nemlig først have bekræftet, at Trafikstyrelsen ønskede at opretholde deres tilskud til færgeprojektet på 71,6 mio. kr. med de ønskede ændringer til projektbeskrivelsen. Det har Trafikstyrelsen bekræftet i dag, hvilket skaber begejstring hos borgmester Peter Hansted:

Det er en meget glædelig nyhed. Jeg er glad for, vi nu er rykket et skridt nærmere at kunne realisere vores klimamål på færgeområdet, og vi er taknemmelige for, at Trafikstyrelsen ville imødekomme vores anmodning.”

Et paradigmeskifte

Foruden ønsket om at gå i udbud med nye færger på markedsvilkår, ønskede Ærø Kommune at forlænge projektperioden med nogle måneder med det formål at undersøge mulighederne for at bygge de nye færger i aluminium.

Dette kan blive et paradigmeskifte inden for kystnær færgefart, og vi er stolte over at være med til at udforske denne spændende mulighed,” udtaler færgedirektør, Keld M. Møller.

Ved at bygge færgerne i aluminium, er forventningen nemlig, at der kan opnås økonomiske og klimamæssige gevinster sammenlignet med traditionelle stålfærger. Det er især i driften, at der forventes at ses en kraftig reducering af energiforbruget. Men også i bygge- og ophugningsfasen, forventes klimaftrykket af blive betydeligt lavere ved at bygge i aluminium. I modsætning til reglerne for hurtigtgående færger, kræves der dog en dispensation for at bygge de nye tvillingefærger i aluminium. For at forsøge at opnå de mulige økonomiske og klimamæssige gevinster ved alu-færger, vil arbejdsgruppen nu gå i gang med at undersøge muligheden for at indhente denne dispensation til de nye færger på Ærøskøbing-Svendborg ruten.

Videre forløb

”Der er fortsat mange ting, vi skal have styr på, både med hensyn til færgerne, men selvfølgelig også i land. Derfor er der ingen tid at spilde, og i arbejdsgruppen er vi glade for, vi nu kan tage fat,” fortæller projektleder på E-ferry Twins projektet, Cecilie Larsen.

Projektgruppen er i gang med at få udarbejdet indretningsforslag på Ærøskøbing og Svendborg Havne, som skal ligge til grund i den følgende miljøscreening af projektets landinfrastruktur. Dette arbejde vil nu blive flankeret af arbejdet med færgedesigns og alu-dispensation. Se nærmere i nedenstående faktaboks om projektets tidslinje.

Baggrund og fakta:

I 2019 idriftsatte Ærø Kommune den banebrydende og prisvindende E-Ferry Ellen, verdens længst rækkende elfærge. Ærø Kommunes klimamål kræver en omstilling af færgetrafikken, og E-ferry Twins er næste skridt på vejen til opnå målene:

  • 2025: 50 % af færgerne er emissionsfri
  • 2030: 75 % af færgerne er emissionsfri
  • 2035: 100 % af færgerne er emissionsfri

Tidslinje for E-ferry Twins:

2022: Projektstart. Der blev nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe.
2022: Tilsagnsaftale mellem Ærø Kommune og Trafikstyrelsen, hvor Trafikstyrelsen bevilger 71,6 mio. kr. i tilskud til nye elfærger.
2023: Projektet er i den afsluttende del af undersøgelsesfasen, hvor diverse ubekendte undersøges, herunder skrogets udformning, driftssikkerhed i forhold til vejr, strøm og vandstand, samt ladeløsning og trafikhåndtering på havneområderne.
2024: Arbejdet med design af de kommende færger og af havneområderne påbegyndes, hvorefter færger og havneløsninger sendes i udbud. I designfasen er inddragelse af interessenter og brugere planlagt.
2027: De nye færger ventes i drift.

Referater fra styregruppemøderne er tilgængelige på Ærø Kommunes hjemmeside.

Links:

Ærøfærgerne: www.aeroe-ferry.dk
Ærø Kommune: https://www.aeroekommune.dk

Kontaktoplysninger:

Projektleder Cecilie Larsen, Ærøfærgerne, cla@aeroe-ferry.dk
Borgmester Peter Hansted, Ærø Kommune, pha@aeroekommune.dk

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00