Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Kommunikation og presse Nyheder Status efter stormflod

Status efter stormflod

Stormfloden den 20. og 21. oktober 2023 forårsagede voldsomme skader på Ærø. Det gik særligt ud over infrastrukturen, hvor havne, veje, stier og kystsikringsanlæg blev ødelagt.

De seneste måneder har kommunen, foreninger, borgere og andre aktører arbejdet på højtryk for at få ryddet op og dannet et overblik over situationen. Ud over oprydningsarbejdet, er en lang række af basale skader allerede blevet udbedret. Kommunen har været nødt til at prioritere i de mange opgaver, og her har det stået højt på listen at gøre offentlige veje og steder fremkommelige og sikre, hvor det var muligt.

Større anlægsopgaver afventer statslig pulje

Nogle steder på øen medførte det voldsomme vejr så alvorlige skader på anlæg, at der nu venter reparationer for flere millioner kroner. Det samlede økonomiske omfang af skader på de største havne-, vej- og kystsikringsanlæg anslås at være over 27 mio. kr. Kommunen har ikke råd til selv at betale for disse anlægsreparationer og må derfor søge en statslig stormflods- og lånepulje.

Som en del af Finansloven 2024 blev der vedtaget en stormflodspulje på 125 millioner kroner. Kommuner kan søge om at få tilskud til reparationer af skader på bl.a. infrastruktur, hvor der er mulighed for at få dækket op til 25% af udgifterne. Som supplement til stormflodspuljen er der oprettet en ekstraordinær lånepulje på 375 millioner kroner, som er målrettet kommuner med lavere likviditet.

Ærø Kommune er afhængig af den statslige håndsrækning for at kunne udbedre skader på større anlæg, herunder havne, broer, vejanlæg og kystsikringsanlæg. Disse skader dækkes hverken af kommunens forsikringer eller af Naturskaderådet.

Kommunen planlægger derfor at søge stormflods- og lånepuljen. Det er dog ikke meldt ud, hvornår eller hvordan kommuner kan ansøge, og derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke sige, hvornår de større anlægsprojekter vil blive igangsat.

Hvad har vi nået, og hvad mangler vi?

Umiddelbart efter stormfloden gik kommunen i gang med at genoprette og udbedre skader, der ikke kunne vente, og som kommunen selv kunne tage hånd om. På havnene har arbejdet bl.a. bestået i at reetablere el, genplacere sand ved Eriks Hale, rydde stier og reparere broerne i Vestre Bådehavn og Marstal Havn. Hvad angår veje og kystsikringsanlæg har de nødvendige reparationer ved Drejet været en prioritering. Her er både vejbane og cykelsti nu genetableret og farbare.

Der har desuden været et stort oprydningsarbejde i gang rundt omkring på øen. I første omgang har det handlet om at åbne for blokerede veje og stier. Kommunen har fjernet væltede træer fra vejbaner og kørt store mængder tang og affald væk fra strande og havne. Derudover er der udbedret skader på affaldsstationer, gadelys og lignende.

Stier og kyststrækninger har høj prioritet

Flere stier og kyststrækninger, som blev beskadiget under stormfloden, er stadig spærrede. Det blev besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet den 17. januar 2024, at følgende stier bliver rykket frem på prioriteringslisten, så de bliver genetableret snarest:

  • Nevrestien
  • Øhavsstien fra Borgnæs til Ulveholm
  • Kyststien

I det følgende listes anlægsopgaver, som endnu ikke er gennemført, men afventer den statslige støtte. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke give en dato for, hvornår skaderne udbedres, da det bl.a. afhænger af ansøgningsprocessen.

Lukkede veje

Følgende veje er fortsat lukkede:

  • Strandvejen i Marstal
  • Borgnæs Møllevej
  • Havsmarken ved Drejet
  • Vejen til Urehoved

Drejet er åbent og farbart, men der skal tilføjes et asfaltslidlag på vejbanen i løbet af foråret 2024. Der afventer også udbedring af kystsikringsanlægget, samt arbejde på parkeringspladsen.

Reparationer på havne og strande

På havnene venter der bl.a. reparationer af Østre Mole i Ærøskøbing samt Brohammer ved Gammel Havn i Ærøskøbing.

Adgangen til stranden ved Voderup Klint er fortsat lukket. Her skal Naturstyrelsen stå for genetablering, og kommunen kender derfor ikke tidsplanen for arbejdet.

Vi opfordrer til, at man fortsat overholder afspærringer og passer på ved færdsel langs kyster og klinter, hvor der kan være risiko for jordskred.

Badehusene på Eriks Hale i Marstal

Størstedelen af de ikoniske badehus på Eriks Hale i Marstal blev ødelagt eller skyllede væk under stormfloden. Efter et stort oprydningsarbejde på stranden, afventer Badehuslauget og Ærø Kommune nu tilladelse til sandfodring fra Kystdirektoratet. Når tilladelsen er modtaget, kan det videre forløb mod en genopførsel koordineres.

Birkholm

Birkholm blev ramt af oversvømmelse mellem det indre og ydre dige, som har medført et behov for renovering af det indre dige. Kommunalbestyrelsen godkendte på seneste møde, at renoveringsprojektet kan finde finansiering med budgetmidler for 2023-2024 og overførsel af budgetmidler fra 2025-2027. Finansieringen forudsætter, at der udformes et projekt, som er i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven. Som det gælder for resten af Ærø, venter desuden et arbejde med klimasikring af Birkholm.

Det videre forløb

Der er fortsat mange ubekendte i forhold til det videre arbejde. Vi kender ikke tidsplanen for alle opgaver, men arbejder målrettet på at genetablere forhold og undersøge muligheder for fremtidig klima- og kystsikring på Ærø. Vi håber på forståelse og tålmodighed, og vi vil melde ud, når der er relevant nyt.

Endnu en gang vil Ærø Kommune gerne takke de aktører, der har bidraget til oprydningen og genopbygningen i tiden efter stormfloden.

Har du spørgsmål, eller vil du melde en skade på et offentligt område, kan du kontakte:

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag  09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00