Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Kommunikation og presse Nyheder Søg puljemidler til sundhedsprojekter på Ærø

Søg puljemidler til sundhedsprojekter på Ærø

Region Syddanmark og Ærø Kommune har oprettet en pulje, hvor målet er at udvikle og forbedre sundheden på Ærø, gennem et fokus på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Her kan borgere, foreninger eller offentlige organisationer, som har en god ide til et tværsektorielt projekt eller indsats, fremsætte forslag til projekter som kan finansieres af disse puljemidler.

Puljen er på 1 mio. kr. årligt, og næste ansøgningsfrist er 15. august 2024.

Hvilke kriterier er der for jeres ansøgning?

Jeres projekt eller indsats skal opfylde nedenstående kriterier, hvis det skal komme i betragtning til puljemidlerne.

  • Projektet eller indsatsen skal være tværsektoriel. Det vil sige, at minimum to af de tre følgende sektorer skal indgå i ansøgningen: Almen praksis, Ærø Kommune og sygehusene (somatisk/psykiatri).
  • Projektet eller indsatsen skal give ekstra værdi for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen på Ærø.
  • Projektet eller indsatsen skal give ekstra værdi for borgere/patienter på Ærø.
  • Der skal inddrages relevant viden fra borgere/patienter i projektet eller indsatsen.

Projektet skal derudover være tidsafgrænset, og du/I skal vedhæfte en tidsplan for projektet eller indsatsen i projektansøgningen.

Er du/I i tvivl om hvorvidt jeres projekt opfylder de ovenstående kriterier, eller har du/I spørgsmål til ansøgningsproceduren, samarbejdspartnere m.m., så kontakt sekretariatet for det bilaterale samarbejde mellem Region Syddanmark og Ærø Kommune. Sekretariatet kan ikke tilbyde hjælp til at skrive selve ansøgningen, men står gerne til rådighed for sparring angående uddybning af ovenstående kriterier og indholdet af projektansøgningen generelt. Derudover kan sekretariatet være behjælpelig med kontaktoplysninger på de ønskede parter, som kan være relevante for udarbejdelsen af projektansøgningen, både i Region Syddanmark og i Ærø Kommune.

Sekretariatet kan kontaktes via følgende mail: tvaers@rsyd.dk

Hvordan prioriteres ansøgningerne?

Region Syddanmark har i fællesskab med Ærø Kommune udvalgt to temaer, som er højt prioriteret, når der skal vælges imellem de projekter og indsatser, der søges midler til:

  1. Tværsektorielt samarbejde med fokus på den samlede akutfunktion på Ærø – både på det somatiske og psykiatriske område. Gerne et projektet, som kan forebygge indlæggelser og genindlæggelse samt skabe fokus på behandling og pleje i eget hjem og på de kommunale akutpladser.

  2. Ulighed i sundhed med fokus på samarbejdet om borgere med psykisk sygdom, der samtidig har somatisk sygdom eller er i risiko for at udvikle en somatisk sygdom.

Det er dog muligt at søge midler til et projekt, som falder uden for temaerne, ligesom det også er muligt at inddrage begge temaer i en ansøgning. Vær opmærksom på, at de generelle kriterier for projektansøgningen stadig skal opfyldes.

Region Syddanmark og Ærø Kommune vil i fællesskab kigge alle ansøgninger igennem og vælge, hvilke konkrete projekter der kan få midler fra puljen.

Søg puljemidler

Udfyld ansøgningsskemaet via nedenstående link, hvis du ønsker at søge midler fra puljen:

Søg puljemidler til sundhedsprojekter på

Tidsfristen for ansøgninger er 15. august 2024.

Ansøgninger indleveret til fristen den 15. august 2024 kan forvente svar i slutningen af oktober 2024.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00