Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Job i kommunen Bliv elev i Ærø Kommune

Bliv elev i Ærø Kommune

Ærø Kommune tilbyder flere forskellige uddannelser. Så kunne du tænke dig at arbejde med det administrative, børn, personer med særlige behov eller ældre, har vi uddannelsen til dig.

Omsorg, pleje og pædagogik:

Kunne du tænke dig at gøre en forskel for andre, og har du lyst til en hverdag med spændende pleje- og rehabiliteringsopgaver og engagerede kollegaer? Så bliv elev hos Ældre- og Sundhedsområdet i Ærø Kommune.

Vi søger løbende elever til stillinger som både social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og digital social- og sundhedsassistent. Vi ansætter fra starten af Grundforløb 2, som varer cirka 20 uger, og du får derved løn under hele din uddannelse.

 

Som social- og sundhedshjælper gør du en forskel for andre mennesker, og du kommer tæt på dem, du arbejder med. Dine opgaver bliver f.eks. at hjælpe med rengøring, personlig pleje og strukturere borgerens hverdag. I dit arbejde kommer du især til arbejde med ældre borgere, hvor du yder omsorg og pleje, og er den fagperson, som de ser mest til i hverdagen. 
 
Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der varer ca. 1 år og 2 måneder og vil være en veksling mellem skoleperioder og praktikophold. Skoleperioderne foregår på social- og sundhedsskolen i Svendborg og praktikperioderne skifter mellem hjemmeplejegruppen og plejecenter.

På uddannelsen får du kompetencer inden for sundhed, trivsel og rehabilitering, hvilket gør dig i stand til at skabe en bedre hverdag for borgeren. Du lærer om kommunikation og samarbejde imellem borgere, pårørende og kollegaer. Dette er en central del af jobbet og har betydning for, hvordan du udfører opgaverne.

 

På uddannelsen som social- og sundhedshjælper skal du have lyst:

 • At udvikle dine evner inden for kommunikation, motivation og samarbejde
 • Arbejde med velfærdsteknologi; tværfagligt og med borgeren i centrum
 • Kunne omsætte den teoretiske viden du får i skoleperioderne til praksis
 • Kunne gøre dine egne iagttagelser, reflektere over dem og skrive dem ned

 

Vi forventer derudover:

 • At du er ansvarsbevidst, motiveret og nysgerrig og du tør tænke kreativt og dele dine ideer
 • At du arbejder med borgeren i centrum og det er dennes behov og oplevelser, der er dine vigtige pejlemærker i hverdagen

Hvorfor blive elev i Ærø Kommune?

Når du bliver ansat som social- og sundhedshjælperelev i Ærø kommune, er du garanteret en praktikplads i dit uddannelsesforløb. I Ærø Kommune har vi valgt, at du kommer i praktik i en plejebolig og i hjemmeplejegruppen, så du får en bred uddannelse.

I dine praktikperioder vil praktikvejlederen sørge for at støtte dig, følge op og evaluere i forhold til dine oplevelser og målopfyldelse under praktikforløbet. Du må forvente, at der vil være noget hjemmearbejde, også i praktikperioderne. 

Som elev i Ærø kommune får du:

 • Elevløn efter overenskomst (både i praktik- og skoleperioder)
 • En praktikvejleder, som følger dig gennem dine praktikforløb og er ansvarlig for din praktik
 • Praktiske og sundhedsfaglige opgaver som stiger i takt med din udvikling

Hvordan bliver du elev i Ærø Kommune?

Der er optag på Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen i januar og august. Der er optag på hovedforløbet til social- og sundhedshjælper i januar og juni. Du skal have foretaget en realkompetencevurdering på Social- og sundhedsskolen, som vedlægges din ansøgning.

Stillingsopslag offentliggøres i Ærø Ugeavis, på Ofir.dk, på Ærø Kommunes hjemmeside samt på lærepladsen.dk. 

Hvordan kan du bruge uddannelsen som social- og sundhedshjælper?

Som færdiguddannet social- og sundhedshjælper har du flere forskellige karrieremuligheder. Du kan bl.a. arbejde i den kommunale hjemmepleje, plejecentre, sygehus eller institutioner for psykisk eller fysisk handicappede. Derudover kan du også videreuddanne dig til social- og sundhedsassistent.

Vil du vide mere?

Du kan finde mere information om uddannelserne på www.sosufyn.dk eller kontakte uddannelseskoordinator Nicoline Lyck Bech på 23293998 eller nlb@aeroekommune.dk 

Som social- og sundhedsassistent er det din opgave at yde hjælp og omsorg for borgere, der er syge eller svækkede. Du vil skulle løse sygeplejeopgaver, dispensere medicin, hjælpe med personlig hygiejne og koordinere opgaver omkring borgeren. Som social- og sundhedsassistent har du et stort ansvar, og kommunikation med andre sundhedsfaglige personer fylder meget.

Uddannelsen varer ca. 2 år og 9 måneder og vil være en veksling mellem skoleperioder og praktikophold. Skoleperioderne foregår som hovedregel på social- og sundhedsskolen i Svendborg mens praktikperioderne skifter mellem ældreplejen, psykiatrien og hospitalet.

På uddannelsen får du kompetencer inden for, sygepleje, kommunikation, medicin, genoptræning, velfærdsteknologi og rehabilitering, hvilket gør dig i stand til at skabe en bedre hverdag for borgeren.

Kunne du tænke dig en uddannelse, hvor din hverdag er fyldt med børn? 

Eller ønsker du at arbejde med unge eller voksne med fysisk og eller psykisk funktionsnedsættelse er en uddannelse som pædagogisk assistent lige dig. 

Ærø Kommune optager elever 2 gange årligt. En elev 1. marts og en elev 1. september.

Se jobopslag på kommunens hjemmeside og i Ærø Ugeavis.


Uddannelsens hovedforløb varer som udgangspunkt 2 år og 1½ måned og består af 3 skoleperioder og 2 praktikperioder.

Den kan dog være kortere afhængig af din baggrund.

Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen i Odense.

Praktikken tilrettelægges på Ærø, med et praktikforløb i kommunens dagtilbud Kernehuset eller Mopælappen, samt et forløb i Kløveren, voksne med fysisk eller psykisk handicap.

Med en pædagogisk assistentuddannelse kan du efterfølgende arbejde med børn, unge eller voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Adgangskrav

For at kunne søge denne stilling skal du være i gang med Grundforløb 2 målrettet den pædagogiske assistent uddannelse eller have afsluttet dette efter august 2015.

Du har andre muligheder hvis du har flere års erfaring fra det pædagogiske arbejdsfelt.

For nærmere afklaring i forhold til adgangskrav, kontakt en uddannelsesvejleder på Social- og Sundhedsskolen Fyn

Flere oplysninger
Du kan læse mere om indhold i uddannelsen og adgangskrav på: www.sosufyn.dk .

Kontakt
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte:

Karin Nielsen
Ærø Kommune
Telefon:  62521959

eller Social- og Sundhedsskolens uddannelsesvejledere 

Telefon:  63102779.

 

Kontor og administration:

På Rådhuset søger vi hvert år til besættelse 1. september en elev der kunne tænke sig en kontoruddannelse i et spændende, lærerigt og uformelt miljø med kolleger, der er parat til at give dig den vejledning og sparring, du har brug for.

Som udgangspunkt tager uddannelsen 2 år, men har du tidligere uddannelse eller erhvervserfaring kan der opnås merit.  

I uddannelsestiden skal du gennemgå 3 skoleophold, 1 ophold á 4 uger og 2 ophold á 5 uger.

I det sidste skoleophold er der planlagt en studietur til Bruxelles. 

Uddannelsen sker i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole.

Stillingsopslag vil være at finde i Ærø Ugeavis, på Jobportalen og på Ærø kommunes hjemmeside.

Har du spørgsmål til ansættelse som kontorelev i Ærø kommune, er du velkommen til at kontakte elevansvarlig Anne Nielsen på mail: ajn@aeroekommune.dk

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00