Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Trafik og veje Markeder

Markeder

Retningslinjer for afholdelse af markeder og andre offentlige arrangementer på Ærø Kommunes arealer.

 • Ansøgning om tilladelse til afholdelse af markeder og andre offentlige arrangementer, bedes i god tid inden arrangementets afholdelse, ansøgt digital på www.rosyweb.dk
 • I ansøgning oplyses navn, adresse og telefonnummer på den ansvarlige leder af arrangementet. Det bedes oplyst, hvilken type arrangement, der er tale om, hvilke arealer der ønskes benyttet, dato og tidsrum for benyttelsen, ønsker til afspærring, parkering og lignende.
 • Arrangøren skal selv indhente de nødvendige tilladelser fra alle relevante myndigheder.
 • Telte og boder skal opstilles i henhold til gældende lovgivning og evt. i samarbejde med Beredskab Fyn.
 • Hvis der ikke er specifikke ønsker til arealet, kan anvisning af arealer ske i samarbejde med Teknisk Afdeling, Ærø Kommune.
 • Arrangøren skal selv sørge for at opstille de nødvendige skilte samt for at afspærre det udlånte areal i henhold til Ærø Kommunes anvisning. Skilte m.m. kan udlånes af Ærø Kommune. Kontaktinformationer mv. fremgår af den endelige tilladelse. Udlånt materiale skal umiddelbart efter brug tilbageleveres til Park og Vejs materielplads.
 • Der må ikke slås pløkke eller lignende i asfalterede pladser, ligesom brolægning ikke må tages op.
 • Tilslutning til el- og vandanlæg må kun ske efter aftale med anlægsejerne. Der betales forbrug efter måler.
 • Ærø Kommune kan kræve opstilling af mobile toiletter, hvis toiletforholdene ikke skønnes at være tilstrækkelige. Opstilling og tømning sker for arrangørens regning.
 • Lydniveau fra eventuelle højttalere skal afpasses efter forholdende under hensyntagen til de omkringboende.
 • Arrangøren skal løbende foretage renholdelse og oprydning på de arealer og omkringliggende pladser, som stilles til rådighed. Udgifter til oprydning og affaldsbortskaffelse påhviler arrangøren.
 • Umiddelbart efter arrangementets afslutning skal arrangøren sørge for, at det benyttede areal bliver ryddet. Såfremt Kommunen står med en oprydningsopgave efter arrangementet, vil udgiften hertil blive faktureret til arrangøren.
 • Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader forårsaget i forbindelse med arrangementets afholdelse.
 • Der opkræves ikke leje i forbindelse med afholdelse af arrangementer.

Kontakt

Teknisk Afdeling

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00